Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, temeljem Odluka Gradonačelnika objavljuje natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke za slijedeće lokacije
u k.o.: Podvežica, Plase, Srdoči.

 

PRODAJA

1. LOKACIJA U K.O. PODVEŽICA
– prodaja zemljišta označenog kao k.č.br. 1308/26 k.o. Podvežica
– ukupna površina zemljišta: 27 m²
– zona i namjena zemljišta: 2; poslovna namjena
– početna kupoprodajna cijena zemljišta: 945,00 kn/m²
– ukupna početna kupoprodajna cijena zemljišta: 25.515,00 kn
– poseban uvjet: dokaz o vlasništvu
k.č. br. 1308/11, 1308/8, 1308/24 i 1308/25  k.o. Podvežica
– nudi se sklapanje ugovora o kupoprodaji zemljišta

2. LOKACIJA U K.O. SRDOČI
– prodaja zemljišta u k.o. Srdoči, označenog kao k.č. 5/1285
– ukupna površina zemljišta: 126 m²
– zona i namjena zemljišta: 2. zona, mješovita namjena – pretežito poslovna
– početna kupoprodajna cijena zemljišta: 1.253,80 kn/m²
– ukupna početna kupoprodajna cijena zemljišta: 157.978,80 kn
– poseban uvjet: dokaz o vlasništvu/suvlasništvu
k.č.br. 1938/4, k.č.br. 5/772 ili k.č.br. 1937/3, k.o. Srdoči
– nudi se sklapanje ugovora o kupoprodaji zemljišta

3. LOKACIJA U K.O. PLASE
– prodaja zemljišta označenog kao k.č.br. 1985/18 u k.o. Plase
– ukupna površina zemljišta: 250 m²
– zona i namjena zemljišta: 2. (druga), stambena (1 stan)
– početna kupoprodajna cijena zemljišta: 655,00kn/m²
– ukupna početna kupoprodajna cijena zemljišta: 163.750,00 kn
– poseban uvjet: dokaz o vlasništvu nekretnine
u k.o. Plase, označene kao k.č.br.1821
– nudi se sklapanje ugovora o kupoprodaji zemljišta

Osnovni uvjeti natječaja:
Ponude u skladu s natječajnom dokumentacijom predaju se do 06.05.2019. godine (ponedjeljak) u 11:00 sati.
Javno otvaranje ponuda održat će se istog dana u 12.00 sati u zgradi Titov trg 3, Rijeka, prizemno u sali. Neće se razmatrati nepotpune ponude te ponude zaprimljene izvan roka.
Natječajna dokumentacija podiže se u sobi 413 uz predočenje dokaza o izvršenoj uplati iznosa od 500,00 kn po lokaciji, na račun HR3324020061837300005, Proračun Grada Rijeke, s pozivom na broj HR68 7242-OIB-515.
Sve informacije mogu se dobiti u prostorijama Odjela, Titov trg 3, Rijeka ili na
telefon broj 209-455 za lokaciju 1,
telefon broj 209-433 za lokaciju 2, te na
telefon broj 209-438 za lokaciju 3.

Skip to content