Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, temeljem Odluka Gradonačelnika objavljuje natječaj za privremeni zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke za slijedeće lokacije: Grbci, Strmica,Trsat, Pehlin, Soldanac, Mario Gennari, Smućeni breg, Škurinjska Draga, Mihačeva Draga, Vežica, Kantrida, Zamet, Potpinjol, Banderovo, Lukovići, Brašćine, Kozala.

A. Namjena zemljišta: uređenje i korištenje zemljišta za postavu infrastrukturnih objekata, uređaja i opreme.

Mjesečna zakupnina:
90,00 kn/lokaciji za površinu zemljišta do 5 m² u III. zoni

1. lokacija Grbci  (III. zona), u k.o. Zamet, površine 2,4 m²:
dio k.č. 302/62  u z.k.ul. 2966

B. Namjena zemljišta: uređenje i korištenje zemljišta kao parkirališnog prostora.

Mjesečna zakupnina:
8,00 kn/m² za površinu zemljišta do 30 m² u II. zoni
6,00 kn/m² za površinu zemljišta od 30-200 m² u II. zoni
5,00 kn/m² za površinu zemljišta do 30 m² u III. zoni
3,00 kn/m² za površinu zemljišta do 30 m² u IV. zoni

2. lokacija Strmica  (II. zona), u k.o. Trsat-Sušak, površine  31,2 m²:
dio k.č. 325/2  u z.k.ul. 1288
3. lokacija Trsat  (II. zona), u k.o. Trsat-Sušak, površine  18 m²:
dio k.č. 2396/3  u z.k.ul. 2426

C. Namjena zemljišta: korištenje zemljišta za prodajnu namjenu, otvoreni skladišni prostor i slične namjene.

Mjesečna zakupnina:
5,50 kn/m² za površinu zemljišta do 200 m² u II. zoni;
4,00 kn/m² za površinu zemljišta od 200-1000 m² u II. zoni;
4,00 kn/m² za površinu zemljišta do 200 m² u III. zoni;
3,00 kn/m² za površinu zemljišta od 200-1000 m² u III. zoni;
2,00 kn/m² za površinu zemljišta preko 1000 m² u III. zoni;

4. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine  1.105 m²:
dio k.č. 1128/8 u z.k.ul. 3355
5. lokacija Pehlin
5.1. podlokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine    4.307 m²
dio k.č. 855/2, z.k.ul. 791
5.2. podlokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine      5.020 m²
dio k.č. 855/2, z.k.ul. 791
5.3. podlokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine    44.750 m²
dio k.č. 855/2, z.k.ul. 791
6. lokacija Pehlin
6.1. podlokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine   6.680 m²
dio k.č. 855/2, z.k.ul. 791
6.2. podlokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine   1.540 m²
dio k.č. 855/2, z.k.ul. 791
7. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase , površine     2.525 m²
dio k.č. 855/9, z.k.ul. 791

D. Namjena zemljišta: korištenje zemljišta za potrebe postojeće privremene građevine koja se koristi u svrhu stanovanja.

Godišnja zakupnina:
7,00 kn/m² u II zoni;
5,00 kn/m² u III zoni;

8. lokacija Soldanac (III. zona), u k.o. Srdoči, površine 37 m²:
dio k.č. 120/1 u z.k.ul. 3189
9. lokacija Soldanac (III. zona), u k.o. Srdoči, površine 64 m²:
dio k.č. 120/1 u z.k.ul. 3189
10. lokacija Soldanac (III. zona), u k.o. Srdoči, površine 40 m²:
dio k.č. 120/1 u z.k.ul. 3189
11. lokacija Soldanac (III. zona), u k.o. Srdoči, površine 56 m²:
dio k.č. 120/1 u z.k.ul. 3189
12. lokacija Mario Gennari (II. zona), u k.o. Zamet, površine 55 m²:
dio k.č. 760/52 u z.k.ul. 5917
13. lokacija Mario Gennari  (III. zona), u k.o. Zamet, površine 22 m²:
dio k.č. 760/52  u z.k.ul. 5917
14. lokacija Pehlin  (III. zona), u k.o. Plase, površine 21 m²:
dio k.č. 1191/1  u z.k.ul. 4191
15. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 148 m²:
dio k.č. 1191/1  u z.k.ul. 4191
16. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 137 m²:
dio k.č. 1191/1  u z.k.ul. 4191
17. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 69 m²:
dio k.č. 1191/1  u z.k.ul. 4191
18. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 210 m²:
dio k.č. 1191/1 u z.k.ul. 4191
19. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 64 m²:
dio k.č. 1183  u z.k.ul. 3615, površine 62 m²
dio k.č. 1185  u z.k.ul. 3615, površine 2 m²
20. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 66 m²:
dio k.č. 1183  u z.k.ul. 3615
21. lokacija Pehlin  (III. zona), u k.o. Plase, površine 70 m²:
dio k.č. 1142/1  u z.k.ul. 2206
22. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 94 m²:
dio k.č. 1142/4  u z.k.ul. 2147
23. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 46 m²:
dio k.č. 1142/4  u z.k.ul. 2147
24. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 45 m²:
dio k.č. 1142/4  u z.k.ul. 2147
25. lokacija Smućeni breg , (II zona),
u k.o. Plase, adresa Rudolfa Tomšića 62/1,površine 21 m²:
dio k.č. 1524/1  u z.k.ul. 4294, 19/24 dijela od 27m² = 21m²
26. lokacija Škurinjska Draga (II zona),
u k.o. Plase, adresa Lipa 50 A, površine  44 m²:
dio k.č. 1547/3  u z.k.ul. 13
27. lokacija Mihačeva Draga (II. zona), u k.o. Kozala, površine 40 m²:
dio k.č. 2/4  u z.k.ul. 1796
28. lokacija Mihačeva Draga (II. zona), u k.o. Kozala, površine 49 m²:
dio k.č. 2/4  u z.k.ul. 1796
29. lokacija Mihačeva Draga  (III. zona), u k.o. Kozala, površine  100 m²:
dio k.č. 2/4  u z.k.ul. 1796
30. lokacija Mihačeva Draga (III. zona), u k.o. Kozala, površine 70 m²:
dio k.č. 2/4  u z.k.ul. 1796
31. lokacija Mihačeva Draga (III. zona), u k.o. Kozala, površine 67 m²:
dio k.č. 2/4  u z.k.ul. 1796
32. lokacija Mihačeva Draga (III. zona), u k.o. Kozala, površine 80 m²:
dio k.č. 2/4  u z.k.ul. 1796
33. lokacija Mihačeva Draga  (III. zona), u k.o. Kozala, površine  123 m²:
dio k.č. 1313/1  u z.k.ul. 133
34. lokacija Mihačeva Draga  (III. zona), u k.o. Kozala, površine  117 m²:
dio k.č. 1313/1  u z.k.ul. 133
35. lokacija Mihačeva Draga  (III. zona), u k.o. Kozala, površine  86 m²:
dio k.č. 1313/1  u z.k.ul. 133
36. lokacija  Vežica, (IV. zona),
u k.o. Podvežica ,površine 80 m², adresa: Sv. Križ 2 C
dio k.č. 105/100  u z.k.ul. 5359

E. Namjena zemljišta: korištenje zemljišta za poljoprivrednu obradu.
Godišnja zakupnina:

3,00 kn/ m² za površinu do 200 m²;
2,00 kn/ m² za površinu preko 200 m²

37. lokacija Kantrida, u k.o. Zamet, površine 190 m²:
dio k.č. 1597/2  u z.k.ul. 940, površine 170 m²
dio k.č. 1597/19  u z.k.ul. 940, površine 20 m²
38. lokacija Zamet, u k.o. Zamet, površine 102 m²:
dio k.č. 1008/2 u z.k.ul. 5668
39. lokacija Zamet, u k.o. Zamet, površine 58 m²:
dio k.č. 1008/2 u z.k.ul. 5668
40. lokacija Zamet, u k.o. Zamet, površine 76 m²:
dio k.č. 1008/2 u z.k.ul. 5668,  površine 11 m²
dio k.č. 1045/1 u z.k.ul. 3417,  površine 65 m²
41. lokacija Mario Gennari, u k.o. Plase, površine 560 m²:
dio k.č. 700/6 u z.k.ul. 597
42. lokacija Plase, u k.o. Plase,  površine 58 m²
dio k.č. 1779/15 u z.k.ul. 3587
43. lokacija Plase, u k.o. Plase, površine 536 m²:
dio k.č. 1719/10 u z.k.ul. 3316, površine 72 m²
dio k.č. 1719/1  u z.k.ul. 4187 , površine 464 m²
44. lokacija Potpinjol, u k.o. Rijeka, površine 200 m²:
dio k.č. 1263/2 u z.k.ul. 1494
45. lokacija Banderovo, u k.o. Rijeka, površine 81 m²:
dio k.č. 1791  u z.k.ul. 1909
46. lokacija Lukovići, u k.o. Kozala, površine 800 m²:
dio k.č. 1040/7 u z.k.ul. 3091
47. lokacija Brašćine, u k.o. Kozala, površine 763 m²:
cijela k.č. 994/2 u z.k.ul. 2064
48. lokacija Kozala, u k.o. Kozala, površine 144 m²:
dio k.č. 1101, površine   23 m², u z.k.ul. 1112
dio k.č. 1103, površine 121 m², u z.k.ul. 45

OSNOVNI UVJETI:
Ponude u skladu s natječajnom dokumentacijom mogu se predati do petka 23.03.2018.g. do 11:00 sati. Javno otvaranje ponuda održat će se istog dana u 12:00 sati u zgradi Titov trg 3, Rijeka, prizemno u sali.
Neće se razmatrati nepotpune ponude te ponude zaprimljene izvan roka.
Sve informacije mogu se dobiti u prostorijama Odjela, Titov trg 3, Rijeka, IV. kat, soba 408 ili na telefon broj 209-437 ili 209-419.
Natječajna dokumentacija podiže se u sobi 408 uz predočenje dokaza o obavljenoj uplati iznosa od 250,00 kn/lokaciji za lokacije pod A. i B., 500,00 kn/lokaciji za lokacije pod C. te 100,00 kn/lokaciji za lokacije pod D. i E. na račun IBAN:3324020061837300005, Proračun Grada Rijeke, s pozivom na broj HR68-7242-OIB-515.