Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, temeljem Odluka Gradonačelnika objavljuje natječaj za privremeni zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke za slijedeće lokacije: Hosti, Baredice, Pulac, Trsat, Pehlin, Mario Gennari, Belveder, Kantrida, Zamet, Krnjevo, Škurinje, Plase, Mlaka, Belveder, Brašćine, Smućeni breg.

A. Namjena zemljišta: uređenje i korištenje zemljišta
za postavu infrastrukturnih objekata, uređaja i opreme.
Mjesečna zakupnina:
90,00 kn/lokaciji za površinu zemljišta do 5 m² u III. zoni

1. lokacija Hosti  (III. zona), u k.o. Marinići, površine 2,4 m²:
dio k.č. 169/5  u z.k.ul. 2298

B. Namjena zemljišta: uređenje i korištenje
zemljišta kao parkirališnog prostora.

Mjesečna zakupnina:
8,00 kn/m² za površinu zemljišta do 30 m² u II. zoni
6,00 kn/m² za površinu zemljišta od 30-200 m² u II. zoni
3,00 kn/m² za površinu zemljišta preko 200 m² u III. zoni

2. lokacija Baredice  (II. zona), u k.o. Plase, površine 34 m²:
dio k.č. 362/1  u z.k.ul. 4433
3. lokacija Pulac  (III. zona), u k.o. Kozala, površine 233 m²:
dio k.č. 1832/2  u z.k.ul. 5687
4. lokacija Trsat  (II. zona), u k.o. Trsat-Sušak, površine 31 m²:
dio k.č. 325/2  u z.k.ul. 1288
4.A. lokacija Trsat  (II. zona), u k.o. Trsat-Sušak, površine 18 m²:
dio k.č. 2396/3  u z.k.ul. 2426

C. Namjena zemljišta: korištenje zemljišta za prodajnu
namjenu, otvoreni skladišni prostor i slične namjene.

Mjesečna zakupnina:
5,50 kn/m² za površinu zemljišta do 200 m² u II. zoni;
4,00 kn/m² za površinu zemljišta od 200-1000 m² u II. zoni;
4,00 kn/m² za površinu zemljišta do 200 m² u III. zoni;
3,00 kn/m² za površinu zemljišta od 200-1000 m² u III. zoni;
2,00 kn/m² za površinu zemljišta preko 1000 m² u III. zoni;

5. lokacija Pehlin
5.1. podlokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 4.307 m²
dio k.č. 855/2, z.k.ul. 791
5.2. podlokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 5.020 m²
dio k.č. 855/2, z.k.ul. 791
5.3. podlokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 40.270 m²
dio k.č. 855/2, z.k.ul. 791
5.4. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 1.105 m²:
dio k.č. 1128/8 u z.k.ul. 3355
6. lokacija Pehlin
6.1. podlokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 6.680 m²
dio k.č. 855/2, z.k.ul. 791
6.2. podlokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 2.545 m²
dio k.č. 855/2, z.k.ul. 791
7. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase , površine 2.525 m²
dio k.č. 855/9, z.k.ul. 791

D. Namjena zemljišta: korištenje zemljišta za potrebe postojeće
privremene građevine koja se koristi u svrhu stanovanja.

Godišnja zakupnina:
7,00 kn/m² u II zoni;
5,00 kn/m² u III zoni;

8. lokacija Mario Gennari (II. zona), u k.o. Plase, površine 175 m²:
dio k.č. 694/2  u z.k.ul. 196
9. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 13 m²:
dio k.č. 1194/1  u z.k.ul. 129, ¼ od 52m²=13m²

E. Namjena zemljišta: korištenje zemljišta za poljoprivrednu obradu.
Godišnja zakupnina:
3,00 kn/ m² za površinu do 200 m²;
2,00 kn/ m² za površinu preko 200 m²

10. lokacija Kostabela, u  k.o. Jurčići, površine 905 m²:
dio k.č. 1583/1  u z.k.ul. 602
11. lokacija Kantrida, u  k.o. Zamet, površine 128 m²:
dio k.č. 1493/17  u z.k.ul. 5965
12. lokacija Kantrida, u  k.o. Zamet, površine 60 m²:
dio k.č. 1578/63
13. lokacija Zamet, u  k.o. Zamet, površine 201 m²:
dio k.č. 1385/1  u z.k.ul. 3483
14. lokacija Zamet, u k.o. Zamet, površine 232 m²:
dio k.č. 1256/1 u z.k.ul. 1597
15. lokacija Krnjevo, u k.o. Zamet, površine 402 m²:
cijela k.č. 1155/7 u z.k.ul. 6240, površine 26 m²
dio k.č. 1154/2 u z.k.ul. 5858, površine 107 m²
dio k.č. 1154/1 u z.k.ul. 5871, površine 197 m²
dio k.č. 1152/4 u z.k.ul. 766, površine 72 m²
16. lokacija Krnjevo, u k.o. Zamet, površine 181 m²:
dio k.č. 1152/4 u z.k.ul. 766, površine 120 m²
dio k.č. 1151/4 u z.k.ul. 5951, površine 6 m²
cijela k.č. 1151/2 u z.k.ul. 810, površine 2 m²
dio k.č. 1142/2 u z.k.ul. 5958 , površine 2 m²
dio k.č. 1144/1 u z.k.ul. 5951, površine 51 m²
17. lokacija Krnjevo, u k.o. Zamet, površine 291 m²:
dio k.č. 1152/4 u z.k.ul. 766, površine 100 m²
dio k.č. 1145/2 u z.k.ul. 6240, površine 77  m²
dio k.č. 1150/2 u z.k.ul. 150, površine 34 m²
dio k.č. 1149/1 u z.k.ul. 6255, površine 80 m²
18. lokacija Krnjevo, u k.o. Zamet, površine 251 m²:
dio k.č. 1152/4 u z.k.ul. 766, površine 97 m²
dio k.č. 1145/2 u z.k.ul. 6240, površine 40 m²
dio k.č. 1150/2 u z.k.ul. 150, površine 36 m²
dio k.č. 1149/1 u z.k.ul. 6255, površine 78 m²
19. lokacija Krnjevo, u k.o. Zamet, površine 226 m²:
dio k.č. 1152/4 u z.k.ul. 766, površine 120 m²
dio k.č. 1145/2 u z.k.ul. 6240, površine 3 m²
dio k.č. 1150/2 u z.k.ul. 150, površine 21 m²
dio k.č. 1149/1 u z.k.ul. 6255, površine 82 m²
20. lokacija Krnjevo, u k.o. Zamet, površine 209 m²:
dio k.č. 1148/1 u z.k.ul. 6239, površine
21. lokacija Krnjevo, u k.o. Zamet, površine 401 m²:
dio k.č. 1149/1 u z.k.ul. 6255, površine 77 m²
dio k.č. 1147/1 u z.k.ul. 353, površine 324 m²
22. lokacija Mario Gennari, u k.o. Plase, površine 465 m²:
dio k.č. 716/1 u z.k.ul. 2267
23. lokacija Pehlin, u  k.o. Plase, površine 850 m²:
dio k.č. 1191/1  u z.k.ul. 4191 , površine 100 m²
dio k.č. 1183  u z.k.ul. 3615, površine 750 m²
24. lokacija Škurinje, u  k.o. Plase, površine 102 m²:
dio k.č. 1382/3  u z.k.ul. 4435
25. lokacija Plase, u  k.o. Plase, površine 201 m²:
dio k.č. 1722/1  u z.k.ul. 3427
26. lokacija Plase, u  k.o. Plase, površine 218 m²:
dio k.č. 1722/1  u z.k.ul. 3427, površine 202 m²
dio k.č. 1722/2  u z.k.ul. 2266, površine 16 m²
27. lokacija Mlaka, u  k.o. Rijeka, površine 162 m²:
dio k.č. 1561  u z.k.ul. 1763
28. lokacija Belveder, u  k.o. Rijeka, površine 60 m²:
dio k.č. 2000/4  u z.k.ul. 5280, površine 32 m²
dio k.č. 2000/1  u z.k.ul. 5280, površine 28 m²
29. lokacija Brašćine, u k.o. Kozala, površine 763 m²:
cijela k.č. 994/2 u z.k.ul. 2064
30. lokacija Brašćine, u k.o. Kozala, površine 80 m²:
dio k.č. 1178/1 u z.k.ul. 2621
31. lokacija Smućeni breg, u k.o. Plase, površine 105 m²:
dio k.č. 1172/1 u z.k.ul. 3315

OSNOVNI UVJETI:
Ponude u skladu s natječajnom dokumentacijom mogu se predati do ponedjeljka 10.09.2018.g. do 11:00 sati.
Javno otvaranje ponuda održat će se istog dana u 12:00 sati u zgradi Titov trg 3, Rijeka, prizemno u sali. Neće se razmatrati nepotpune ponude te ponude zaprimljene izvan roka.
Sve informacije mogu se dobiti u prostorijama Odjela, Titov trg 3, Rijeka, IV. kat, soba 408 ili na telefon broj 209-437 ili 209-419.
Natječajna dokumentacija podiže se u sobi 408 uz predočenje dokaza o obavljenoj uplati iznosa od 250,00 kn/lokaciji za lokacije pod A. i B., 500,00 kn/lokaciji za lokacije pod C. te 100,00 kn/lokaciji za lokacije pod D. i E. na račun IBAN:3324020061837300005, Proračun Grada Rijeke,
s pozivom na broj HR68-7242-OIB-515.