Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, temeljem Odluka Gradonačelnika objavljuje natječaj za privremeni zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke za slijedeće lokacije: Banderovo, Drenova, Kantrida, Kozala, Krnjevo, Mario Gennari, Mihačeva Draga, Pehlin, Plase, Smućeni breg, Soldanac, Škurinjska Draga, Trsat, Turnić, Vežica, Zamet.

A. Namjena zemljišta: uređenje i korištenje zemljišta kao parkirališnog prostora.
Mjesečna zakupnina:
8,00 kn/m² za površinu zemljišta do 30 m² u II. zoni

1. lokacija Trsat  (II. zona), u k.o. Trsat-Sušak, površine  18 m²:
dio k.č. 2396/3  u z.k.ul. 2426

B. Namjena zemljišta: korištenje zemljišta za prodajnu namjenu, otvoreni skladišni prostor i slične namjene.
Mjesečna zakupnina:
5,50 kn/m² za površinu zemljišta do 200 m² u II. zoni;
4,00 kn/m² za površinu zemljišta od 200-1000 m² u II. zoni;
4,00 kn/m² za površinu zemljišta do 200 m² u III. zoni;
3,00 kn/m² za površinu zemljišta od 200-1000 m² u III. zoni;
2,00 kn/m² za površinu zemljišta preko 1000 m² u III. zoni;

2. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine  1.105 m²:
dio k.č. 1128/8 u z.k.ul. 3355
3. lokacija Pehlin
3.1. podlokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 4.307 m²
dio k.č. 855/2, z.k.ul. 791
3.2. podlokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 5.020 m²
dio k.č. 855/2, z.k.ul. 791
3.3. podlokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 40.270 m²
dio k.č. 855/2, z.k.ul. 791
4. lokacija Pehlin
4.1. podlokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 6.680 m²
dio k.č. 855/2, z.k.ul. 791
4.2. podlokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 1.540 m²
dio k.č. 855/2, z.k.ul. 791
5. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase , površine 2.525 m²
dio k.č. 855/9, z.k.ul. 791

C. Namjena zemljišta: korištenje zemljišta za potrebe postojeće privremene građevine koja se koristi u svrhu stanovanja.
Godišnja zakupnina:
7,00 kn/m² u II zoni;
5,00 kn/m² u III zoni;

6. lokacija Soldanac (III. zona), u k.o. Srdoči, površine 64 m²:
dio k.č. 120/26 u z.k.ul. 4623
7. lokacija Mario Gennari  (III. zona), u k.o. Zamet, površine 22 m²:
dio k.č. 760/52  u z.k.ul. 5917
8. lokacija Pehlin  (III. zona), u k.o. Plase, površine 21 m²:
dio k.č. 1191/1  u z.k.ul. 4191
9. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 148 m²:
dio k.č. 1191/1  u z.k.ul. 4191
10. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 137 m²:
dio k.č. 1191/1  u z.k.ul. 4191
11. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 69 m²:
dio k.č. 1191/1  u z.k.ul. 4191
12. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 210 m²:
dio k.č. 1191/1 u z.k.ul. 4191
13. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 64 m²:
dio k.č. 1183  u z.k.ul. 3615, površine 62 m²
dio k.č. 1185  u z.k.ul. 3615, površine 2 m²
14. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 66 m²:
dio k.č. 1183  u z.k.ul. 3615
15. lokacija Pehlin  (III. zona), u k.o. Plase, površine 70 m²:
dio k.č. 1142/1  u z.k.ul. 2206
16. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 94 m²:
dio k.č. 1142/4  u z.k.ul. 2147
17. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 46 m²:
dio k.č. 1142/4  u z.k.ul. 2147
18. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 45 m²:
dio k.č. 1142/4  u z.k.ul. 2147
19. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 15 m²:
dio k.č. 1173 u z.k.ul. 3869
20. lokacija Smućeni breg , (II zona), u k.o. Plase, površine 21 m²:
dio k.č. 1524/1  u z.k.ul. 4294, 19/24 dijela od 27m² = 21m²
21. lokacija Škurinjska Draga (II zona), u k.o. Plase, površine 44 m²:
dio k.č. 1547/3  u z.k.ul. 13
22. lokacija Mihačeva Draga (II. zona), u k.o. Kozala, površine 40 m²:
dio k.č. 2/4  u z.k.ul. 1796
23. lokacija Mihačeva Draga (II. zona), u k.o. Kozala, površine 49 m²:
dio k.č. 2/4  u z.k.ul. 1796
24. lokacija Mihačeva Draga (III. zona), u k.o. Kozala, površine 100 m²:
dio k.č. 2/4  u z.k.ul. 1796
25. lokacija Mihačeva Draga (III. zona), u k.o. Kozala, površine 70 m²:
dio k.č. 2/4  u z.k.ul. 1796
26. lokacija Mihačeva Draga (III. zona), u k.o. Kozala, površine 67 m²:
dio k.č. 2/4  u z.k.ul. 1796
27. lokacija Mihačeva Draga (III. zona), u k.o. Kozala, površine 80 m²:
dio k.č. 2/4  u z.k.ul. 1796
28. lokacija Mihačeva Draga  (III. zona), u k.o. Kozala, površine 123 m²:
dio k.č. 1313/1  u z.k.ul. 133
29. lokacija Mihačeva Draga  (III. zona), u k.o. Kozala, površine 117 m²:
dio k.č. 1313/1  u z.k.ul. 133
30. lokacija Mihačeva Draga  (III. zona), u k.o. Kozala, površine 86 m²:
dio k.č. 1313/1  u z.k.ul. 133
31. lokacija  Vežica, (IV. zona), u k.o. Podvežica ,površine 80 m²:
dio k.č. 105/100  u z.k.ul. 5359

D. Namjena zemljišta: korištenje zemljišta za poljoprivrednu obradu.
Godišnja zakupnina:
3,00 kn/ m² za površinu do 200 m²;
2,00 kn/ m² za površinu preko 200 m²

32. lokacija Kantrida, u k.o. Zamet, površine 190 m²:
dio k.č. 1597/2  u z.k.ul. 940, površine 170 m²
dio k.č. 1597/19  u z.k.ul. 940, površine 20 m²
33. lokacija Zamet, u k.o. Zamet, površine 102 m²:
dio k.č. 1008/2 u z.k.ul. 5668
34. lokacija Zamet, u k.o. Zamet, površine 58 m²:
dio k.č. 1008/2 u z.k.ul. 5668
35. lokacija Zamet, u k.o. Zamet, površine 76 m²:
dio k.č. 1008/2 u z.k.ul. 5668,  površine 11 m²
dio k.č. 1045/1 u z.k.ul. 3417,  površine 65 m²
36. lokacija Krnjevo, u k.o. Zamet, površine 402 m²:
cijela k.č. 1155/7 u z.k.ul. 6240, površine 26 m²
dio k.č. 1154/2 u z.k.ul. 5858, površine 107 m²
dio k.č. 1154/1 u z.k.ul. 5871, površine 197 m²
dio k.č. 1152/4 u z.k.ul. 766, površine 72 m²
37. lokacija Krnjevo, u k.o. Zamet, površine 468 m²:
dio k.č. 1154/2 u z.k.ul. 5858, površine 18 m²
dio k.č. 1154/1 u z.k.ul. 5871, površine 23 m²
dio k.č. 1152/4 u z.k.ul. 766, površine 427 m²
38. lokacija Krnjevo, u k.o. Zamet, površine 274 m²:
dio k.č. 1152/4 u z.k.ul. 766, površine
39. lokacija Krnjevo, u k.o. Zamet, površine 181 m²:
dio k.č. 1152/4 u z.k.ul. 766, površine 120 m²
dio k.č. 1151/4 u z.k.ul. 5951, površine 6 m²
cijela k.č. 1151/2 u z.k.ul. 810, površine 2 m²
dio k.č. 1142/2 u z.k.ul. 5958 , površine 2 m²
dio k.č. 1144/1 u z.k.ul. 5951, površine 51 m²
40. lokacija Krnjevo, u k.o. Zamet, površine 291 m²:
dio k.č. 1152/4 u z.k.ul. 766, površine 100 m²
dio k.č. 1145/2 u z.k.ul. 6240, površine 77 m²
dio k.č. 1150/2 u z.k.ul. 150, površine 34 m²
dio k.č. 1149/1 u z.k.ul. 6255, površine 80 m²
41. lokacija Krnjevo, u k.o. Zamet, površine 251 m²:
dio k.č. 1152/4 u z.k.ul. 766, površine 97 m²
dio k.č. 1145/2 u z.k.ul. 6240, površine 40 m²
dio k.č. 1150/2 u z.k.ul. 150, površine 36 m²
dio k.č. 1149/1 u z.k.ul. 6255, površine 78 m²
42. lokacija Krnjevo, u k.o. Zamet, površine 226 m²:
dio k.č. 1152/4 u z.k.ul. 766, površine 120 m²
dio k.č. 1145/2 u z.k.ul. 6240, površine 3 m²
dio k.č. 1150/2 u z.k.ul. 150, površine 21 m²
dio k.č. 1149/1 u z.k.ul. 6255, površine 82 m²
43. lokacija Krnjevo, u k.o. Zamet, površine 209 m²:
dio k.č. 1148/1 u z.k.ul. 6239, površine
44. lokacija Krnjevo, u k.o. Zamet, površine 401 m²:
dio k.č. 1149/1 u z.k.ul. 6255, površine 77 m²
dio k.č. 1147/1 u z.k.ul. 353, površine 324 m²
45. lokacija Mario Gennari, u k.o. Plase, površine 465 m²:
dio k.č. 716/1 u z.k.ul. 2267
46. lokacija Turnić, u k.o. Plase, površine 121 m²:
dio k.č. 2129/1 u z.k.ul. 2225
47. lokacija Plase, u k.o. Plase,  površine 58 m²
dio k.č. 1779/15 u z.k.ul. 3587
48. lokacija Plase, u k.o. Plase, površine 536 m²:
dio k.č. 1719/10 u z.k.ul. 3316, površine 72 m²
dio k.č. 1719/1  u z.k.ul. 4187 , površine 464 m²
49. lokacija Banderovo, u k.o. Rijeka, površine 81 m²:
dio k.č. 1791  u z.k.ul. 1909
50. lokacija Drenova, u k.o. Drenova, površine 280 m²:
dio k.č. 1381/9 u z.k.ul. 2577
51. lokacija Kozala, u k.o. Kozala, površine 144 m²:
dio k.č. 1101, površine   23 m², u z.k.ul. 1112
dio k.č. 1103, površine 121 m², u z.k.ul. 45

OSNOVNI UVJETI:
Ponude u skladu s natječajnom dokumentacijom mogu se predati do ponedjeljka 14.05.2018.g. do 11:00 sati. Javno otvaranje ponuda održat će se istog dana u 12:00 sati u zgradi Titov trg 3, Rijeka, prizemno u sali.
Neće se razmatrati nepotpune ponude te ponude zaprimljene izvan roka.
Sve informacije mogu se dobiti u prostorijama Odjela, Titov trg 3, Rijeka, IV. kat, soba 408 ili na telefon broj 209-437 ili 209-419.
Natječajna dokumentacija podiže se u sobi 408 uz predočenje dokaza o obavljenoj uplati iznosa od 250,00 kn/lokaciji za lokacije pod A., 500,00 kn/lokaciji za lokacije pod B. te 100,00 kn/lokaciji za lokacije pod C. i D. na račun IBAN:3324020061837300005, Proračun Grada Rijeke, s pozivom na broj HR68-7242-OIB-515.