Nedjelja, 10. listopad 2021.

Javni natječaj za prodaju stanova u vlasništvu i suvlasništvu Grada Rijeke

Kao krajnji rok za dostavu prijava utvrđuje se 25. listopada 2021. godine do 12,00 sati. Javno otvaranje prijava izvršit će se dana 25. listopada 2021. godine u 12,00 sati, na adresi Titov trg 3, prizemlje, u sali za licitacije. Cjelokupni tekst natječaja možete pogledati u nastavku članka. Stan s tlocrtom Korisna površina u m² Položaj na karti…

Više informacija

Nedjelja, 10. listopad 2021.

Javni natječaj za prodaju slobodnih poslovnih prostora u vlasništvu i suvlasništvu Grada Rijeke

Kao krajnji rok za dostavu ponuda utvrđuje se 25. listopada 2021. godine do 12,00 sati. Javno otvaranje ponuda izvršit će se dana 25. listopada 2021. godine u 12,00 sati na adresi Titov trg 3, prizemlje, u sali za licitacije. Cjelokupni tekst natječaja možete pogledati u nastavku članka. Poslovni prostor s tlocrtom Korisna površina u m² Položaj na…

Više informacija

Ponedjeljak, 6. rujan 2021.

Natječaj za prodaju i osnivanje prava služnosti na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke

PRODAJA: 1. LOKACIJA U K.O. SUŠAK-NOVA K.č. br.  576/1 površine 218 m² i 51/142 dijela k.č. br. 577/1 površine 656 m² (površina suvlasničkog udjela 235,61 m²), ukupno 453, 61 m². Zona i namjena zemljišta: II. zona, stambena namjena (obiteljska građevina) Početna kupoprodajna cijena zemljišta: 655,00 kn/ m², odnosno ukupno 297.114,55 kn. Nudi se sklapanje ugovora…

Više informacija