Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem temeljem Odluka Gradonačelnika objavljuje natječaj za privremeni zakup zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke za slijedeće lokacije: Krnjevo, Grbci, Soldanac, Zamet, Sv. Nikola, Androv Breg, Mario Gennari, Turnić, Rujevica, Podmurvica, Luki, Gornja Drenova, Drenova, Kozala, Pulac, Sušačka Draga, Srdoči, Bulevard, Hosti, Hostov breg, Mihovilići, Paškinovac, Kantrida.

A. Namjena zemljišta: korištenje zemljišta za poljoprivrednu obradu.
Godišnja zakupnina:
3,00 kn/ m² za površinu do 200 m²;
2,00 kn/ m² za površinu preko 200 m²

 1. lokacija Krnjevo, u k.o. Plase, površine 126 m²:
  dio k.č. 1997/4  u z.k.ul. 62
 2. lokacija Krnjevo, u k.o. Plase, površine 141 m²:
  dio k.č. 1997/4  u z.k.ul. 62
 3. lokacija Krnjevo, u k.o. Plase, površine 106 m²:
  dio k.č. 1997/4  u z.k.ul. 62
 4. lokacija Krnjevo, u k.o. Plase, površine 135 m²:
  dio k.č. 1997/4  u z.k.ul. 62
 5. lokacija Krnjevo, u k.o. Plase, površine 148 m²:
  dio k.č. 1997/4  u z.k.ul. 62
 6. lokacija Krnjevo, u k.o. Plase, površine 114 m²:
  dio k.č. 1997/4  u z.k.ul. 62
 7. lokacija Krnjevo, u k.o. Plase, površine 119 m²:
  dio k.č. 1997/4  u z.k.ul. 62
 8. lokacija Krnjevo, u k.o. Plase, površine 172 m²:
  dio k.č. 1997/4  u z.k.ul. 62
 9. lokacija Krnjevo, u k.o. Plase, površine 118 m²:
  dio k.č. 1997/4  u z.k.ul. 62
 10. lokacija Krnjevo, u k.o. Plase, površine 139 m²:
  dio k.č. 1997/4  u z.k.ul. 62
 11. lokacija Krnjevo, u k.o. Plase, površine 145 m²:
  dio k.č. 1997/4  u z.k.ul. 62
 12. lokacija Krnjevo, u k.o. Plase, površine 82 m²:
  dio k.č. 1997/4  u z.k.ul. 62
 13. lokacija Krnjevo, u k.o. Plase, površine 325 m²:
  dio k.č. 99/2  u z.k.ul. 237
 14. lokacija Krnjevo, u k.o. Plase, površine 266 m²:
  dio k.č. 646/1  u z.k.ul. 2461 površine 248 m²
  dio k.č. 700/7  u z.k.ul. 597 površine 18 m²
 15. lokacija Grbci, u k.o. Srdoči, površine 112 m²:
  dio k.č. 120/1 u z.k.ul. 3189
 16. lokacija Grbci, u k.o. Srdoči, površine 332 m²:
  dio k.č. 120/1 u z.k.ul. 3189
 17. lokacija Soldanac, u k.o. Srdoči, površine 80 m²:
  dio k.č. 120/145 u z.k.ul. 3189, površine 50 m²
  dio k.č. 120/1 u z.k.ul. 3189, površine 30 m²
 18. lokacija Zamet, u k.o. Zamet, površine 58 m²:
  dio k.č. 302/1  u z.k.ul. 2896
 19. lokacija Zamet, u k.o. Zamet, površine 97m²:
  dio k.č. 302/1  u z.k.ul. 2896 površine 62 m²
  dio k.č. 1036  u z.k.ul. 1320 površine 35 m²
 20. lokacija Zamet, u k.o. Zamet, površine 88 m²:
  dio k.č. 302/1  u z.k.ul. 2896 površine 56 m²
  dio k.č. 1036  u z.k.ul. 1320 površine 19 m²
  dio k.č. 1031/1  u z.k.ul. 1521 površine 13 m²
 21. lokacija Zamet, u k.o. Zamet, površine 75 m²:
  dio k.č. 302/1  u z.k.ul. 2896 površine 44 m²
  dio k.č. 1031/1  u z.k.ul. 1521 površine 31 m²
 22. lokacija Zamet, u k.o. Zamet, površine 102 m²:
  dio k.č. 1008/2 u z.k.ul. 5668
 23. lokacija Krnjevo, u k.o. Zamet, površine 181 m²:
  dio k.č. 1152/4 u z.k.ul. 766, površine 120 m²
  dio k.č. 1151/4 u z.k.ul. 5951, površine 6 m²
  cijela k.č. 1151/2 u z.k.ul. 810, površine 2 m²
  dio k.č. 1142/2 u z.k.ul. 5958 , površine 2 m²
  dio k.č. 1144/1 u z.k.ul. 5951, površine 51 m²
 24. lokacija Sv. Nikola, u k.o. Plase, površine 412 m²:
  dio k.č. 413/7 u z.k.ul. 1172, površine 31 m²
  dio k.č. 407/1 u z.k.ul. 272, površine 381 m²
 25. lokacija Androv Breg, u k.o. Hosti, površine 293 m²:
  dio k.č. 388/1 u z.k.ul. 2281
 26. lokacija Mario Gennari, u k.o. Plase, površine 275 m²:
  dio k.č. 716/1  u z.k.ul. 2267
 27. lokacija Mario Gennari, u k.o. Plase, površine  681 m²:
  dio k.č. 716/1 u z.k.ul. 2267
 28. lokacija Mario Gennari, u k.o. Plase, površine 460 m²:
  dio k.č. 716/1  u z.k.ul. 2267
 29. lokacija Turnić, u k.o. Plase, površine 421 m²:
  dio k.č. 2129/1  u z.k.ul. 2267
 30. lokacija Rujevica, u k.o. Plase, površine 964 m²:
  dio k.č. 889/1  u z.k.ul. 4970
 31. lokacija Rujevica, u k.o. Plase, površine 266 m²:
  dio k.č. 894/32  u z.k.ul. 3809
 32. lokacija Rujevica, u k.o. Plase, površine 665 m²:
  dio k.č. 894/25  u z.k.ul. 3841, površine 351 m²
  dio k.č. 894/32  u z.k.ul. 3809 , površine 59 m²
  dio k.č. 894/26  u z.k.ul. 3809 , površine 255 m²
 33. lokacija Podmurvice, u k.o. Plase, površine 65 m²:
  dio k.č. 1779/15  u z.k.ul. 3587
 34. lokacija Podmurvice, u k.o. Plase, površine 142 m²:
  dio k.č. 1719/1  u z.k.ul. 4187
 35. lokacija Podmurvice, u k.o. Plase, površine 155 m²:
  dio k.č. 1779/5  u z.k.ul. 3587
 36. lokacija Luki, u k.o. Rijeka, površine 98 m²:
  dio k.č. 1692/1  u z.k.ul. 1808
 37. lokacija Luki, u k.o. Rijeka, površine 125 m²:
  dio k.č. 1692/1  u z.k.ul. 1808
 38. lokacija Drenova, u k.o. Drenova, površine 348 m²:
  dio k.č. 1553/2  u z.k.ul. 923,  površine od 56 m²
  dio k.č. 1559/2  u z.k.ul. 2807, površine od 94 m²
  dio k.č.     1559/1  u z.k.ul. 2807, površine od 198m²
 39. lokacija Drenova, u k.o. Drenova, površine 400 m²:
  dio k.č. 4/2  u z.k.ul. 1033  , površine  39 m²
  dio k.č. 4/1  u z.k.ul. 1003, površine  361 m²
 40. lokacija Kozala, u k.o. Kozala, površine 432 m²:
  dio k.č. 616  u z.k.ul. 1270, površine    312 m²
  dio k.č. 615/1 u z.k.ul. 1270, površine  120 m²
 41. lokacija Pulac, u k.o. Kozala, površine 80 m²:
  dio k.č. 856/2 u z.k.ul. 5476
 42. lokacija Pulac, u k.o. Kozala, površine 12 m²:
  dio k.č. 856/2 u z.k.ul. 5476
 43. lokacija Sušačka Draga  u k.o. Trsat-Sušak  površine 288 m²
  dio k.č. 838/1 u z.k.ul. 4441
 44. lokacija Sušačka Draga, u k.o. Trsat-Sušak, 780 m²:
  dio k.č. 838/1 u z.k.ul. 4441

B. Namjena zemljišta: korištenje zemljišta koje graniči s zemljištem (nekretninom) u vlasništvu druge osobe a nalazi se izvan građevne čestice.

Godišnja zakupnina:
10,00 kn/m² za površinu u IV. zoni;
15,00 kn/m² za površinu u III. zoni;

 1. lokacija Srdoči (III. zona), u k.o. Srdoči, površine  82 m²:
  dio k.č. 449/93  u z.k.ul. 4626
 2. lokacija Zamet (III. zona), u k.o. Zamet, površine  278 m²:
  dio k.č. 1000/6  u z.k.ul. 1836, površine 100 m²
  dio k.č. 1000/11  u z.k.ul. 3090, površine 178 m²
 3. lokacija Drenova (IV. zona), u k.o. Drenova, površine  225 m²:
  dio k.č. 1559/1  u z.k.ul. 2807

C. Namjena zemljišta: uređenje građevne čestice na kojoj je izgrađena građevina u vlasništvu druge osobe.

Godišnja zakupnina:
35,00 kn/m² u II zoni;

 1. lokacija Bulevard  (II. zona), u k.o. Sušak n.i., površine 298 m²:
  dio k.č. 6341/1 u z.k.ul. 6138, površine 206 m²
  dio k.č. 6341/3 u z.k.ul. 6139, površine 92 m²

D. Namjena zemljišta: uređenje i korištenje zemljišta za postavu infrastrukturnih objekata, uređaja i opreme.

Mjesečna zakupnina:
20,00 kn/m² za površinu zemljišta od 5-30m² u II. zoni
90,00 kn/lokaciji za površinu zemljišta do 5 m² u III. zoni
9,00 kn/m² za površinu zemljišta preko 100m² u III. zoni

 1. lokacija Srdoči  (II. zona), u k.o. Srdoči, površine 10,70 m²:
  dio k.č. 1023/9  u z.k.ul. 3322
 2. lokacija Srdoči  (II. zona), u k.o. Srdoči, površine 10,70 m²:
  dio k.č. 1023/9  u z.k.ul. 3322
 3. lokacija Hosti  (III. zona), u k.o. Hosti, površine 0,18 m²:
  dio k.č. 383/14 u z.k.ul. 2035
 4. lokacija Hostov breg  (III. zona), u k.o. Hosti, površine 317 m²:
  dio k.č. 64/161  u z.k.ul. 2384

E. Namjena zemljišta: korištenje zemljišta za parkirališni prostor.

Mjesečna zakupnina:
8,00 kn/m² za površinu zemljišta do 30m² u II. zoni;
6,00 kn/m² za površinu zemljišta od 30m² – 200m² u II. zoni;
5,00 kn/m² za površinu zemljišta do 30m² u III. zoni;
4,00 kn/m² za površinu zemljišta od 30 – 200m² u III. zoni;
3,00 kn/m² za površinu zemljišta preko 200m² u III. zoni;

 1. lokacija Mihovilići (III. zona), u k.o. Plase, površine 530 m²:
  dio k.č. 855/2  u z.k.ul. 791
 2. lokacija Paškinovac (III. zona), u k.o. Drenova, površine 17 m²:
  dio k.č. 1380/1  u z.k.ul. 4829, površine 7/50 od 120m²=17m²

F. Namjena zemljišta: korištenje zemljišta za potrebe postojeće privremene građevine koja se koristi u svrhu stanovanja.

Godišnja zakupnina:
5,00 kn/m² u III zoni;
7,00 kn/m² u II zoni;

 1. lokacija Kantrida  (II. zona), u k.o. Zamet, površine 48 m²:
  dio k.č. 1493/3  u z.k.ul. 3270
 2. lokacija Kantrida  (II. zona), u k.o. Zamet, površine 43 m²:
  dio k.č. 1493/2  u z.k.ul. 1014
 3. lokacija Mario Gennari  (II. zona), u k.o. Zamet, površine 101 m²:
  dio k.č. 760/52  u z.k.ul. 5917
 4. lokacija Mario Gennari  (II. zona), u k.o. Zamet, površine 47 m²:
  dio k.č. 760/52  u z.k.ul. 5917
 5. lokacija Mario Gennari  (II. zona), u k.o. Zamet, površine 143 m²:
  dio k.č. 760/52  u z.k.ul. 5917
 6. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 75 m²:
  dio k.č. 859  u z.k.ul. 4528
 7. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 11 m²:
  dio k.č. 1197/1  u z.k.ul. 129, 36/144 dijela od 44m²=11m²
 8. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 22 m²:
  dio k.č. 1197/1  u z.k.ul. 129, 36/144 dijela od 88m²=22m²
 9. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 10 m²:
  dio k.č. 1194/1  u z.k.ul. 129, 36/144 dijela od 40m²=10m²
 10. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 9 m²:
  dio k.č. 1194/1  u z.k.ul. 129, 36/144 dijela od 36m²=9m²
 11. lokacija Pehlin  (III. zona), u k.o. Plase, površine 98 m²:
  dio k.č. 1191/1  u z.k.ul. 4191
 12. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 15 m²:
  dio k.č. 1179  u z.k.ul. 71, 3/24 dijela od 118m²=15m²
 13. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 6 m²:
  dio k.č. 1179  u z.k.ul. 71, 3/24 dijela od 20m²=2,5m²
  dio k.č. 1178  u z.k.ul. 71, 3/24 dijela od 28m²=3,5m²
 14. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 37 m²:
  dio k.č. 1177  u z.k.ul. 3869
 15. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 152 m²:
  dio k.č. 1174  u z.k.ul. 3869
 16. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 46 m²:
  dio k.č. 1174  u z.k.ul. 3869
 17. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 95 m²:
  dio k.č. 1174  u z.k.ul. 3869, površine 19m²
  dio k.č. 1173  u z.k.ul. 3869, površine 76m²
 18. lokacija Pulac  (III. zona), u k.o. Kozala, površine 102 m²:
  dio k.č. 856/2 u z.k.ul. 5476

G. Namjena zemljišta: korištenje zemljišta za prodajnu namjenu, otvoreni skladišni prostor i slične namjene.

Mjesečna zakupnina:
4,00 kn/m² za površinu zemljišta do 200 m² u III. zoni;
3,00 kn/m² za površinu zemljišta od 200-1000 m² u III. zoni;
2,00 kn/m² za površinu zemljišta preko 1000 m² u III. zoni;

 1. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 4.307 m²
  dio k.č. 855/2, z.k.ul. 791
 2. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 5.020 m²
  dio k.č. 855/2, z.k.ul. 791
 3. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 38.069 m²
  dio k.č. 855/2, z.k.ul. 791
 4. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 8.180 m²
  dio k.č. 855/2, z.k.ul. 791
 5. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 1.440 m²
  dio k.č. 855/2, z.k.ul. 791
 6. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase , površine 2.525 m²
  dio k.č. 855/9, z.k.ul. 791
 7. lokacija Pehlin  (III. zona), u k.o. Plase, površine 645 m²:
  dio k.č. 1128/9  u z.k.ul. 3355, površine 600 m²
  dio k.č. 1127/1  u z.k.ul. 3615, površine 45 m²

OSNOVNI UVJETI:
Ponude u skladu s natječajnom dokumentacijom mogu se predati do ponedjeljka 07.12.2020.g. do 11:00 sati. Javno otvaranje ponuda održat će se istog dana 07.12.2020.g. u 12:00 sati u zgradi Titov trg 3, Rijeka, prizemno u sali.
Neće se razmatrati nepotpune ponude te ponude zaprimljene izvan roka.

Sve informacije
mogu se dobiti u prostorijama Odjela, Titov trg 3, Rijeka, IV. kat, soba 408 ili na telefon broj 209-437 ili 209-419.

Natječajna dokumentacija
podiže se u sobi 408 uz predočenje dokaza o obavljenoj uplati iznosa od 100,00 kn/lokaciji za lokacije pod A., B., C. i F,  150,00 kn/lokaciji za lokacije pod D. i E. te 200,00 kn/lokaciji za lokacije pod G. na račun IBAN:3324020061837300005, Proračun Grada Rijeke, s pozivom na broj HR68-7242-OIB-515.