Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem temeljem Odluka Gradonačelnika objavljuje natječaj za privremeni zakup zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke za slijedeće lokacije: Zamet, Hosti, Plase, Kozala.

A. Namjena zemljišta: korištenje zemljišta za poljoprivrednu obradu.
Godišnja zakupnina:
3,00 kn/ m² za površinu do 200 m²;
2,00 kn/ m² za površinu preko 200 m²

 1. 1. lokacija Zamet, u k.o. Zamet, površine 156 m²:
  dio k.č. 302/1  u z.k.ul. 2896 površine 77 m²
  dio k.č. 1036  u z.k.ul. 1320 površine 44 m²
  dio k.č. 1031/1  u z.k.ul. 1521 površine 35 m²
 2. lokacija Zamet, u k.o. Zamet, površine 95 m²:
  dio k.č. 302/1  u z.k.ul. 2896 površine 88 m²
  dio k.č. 1031/1  u z.k.ul. 1521 površine 7 m²
 3. lokacija Kablari, u  k.o. Hosti, površine 485 m²:
  dio k.č. 649/106  u z.k.ul. 2165, površine 50 m²
  dio k.č. 649/108  u z.k.ul. 2165, površine 435 m²
 4. lokacija Krnjevo, u k.o. Zamet, površine 274 m²:
  dio k.č. 1152/4 u z.k.ul. 766, površine
 5. lokacija Krnjevo, u k.o. Zamet, površine  329 m²:
  dio k.č. 1152/4 u z.k.ul. 766, površine 137 m²
  dio k.č. 1145/2 u z.k.ul. 6240, površine 3 m²
  dio k.č. 1150/2 u z.k.ul. 150, površine 29 m²
  dio k.č. 1149/1 u z.k.ul. 6255, površine 98 m²
  dio k.č. 1144/1 u z.k.ul. 6255, površine 44 m²
  dio k.č. 1146/3 u z.k.ul. 6255, površine 18 m²
 6. lokacija M. Gennari, u k.o. Plase, površine 437 m²:
  dio k.č. 716/1 u z.k.ul. 2267
 7. lokacija M. Gennari, u k.o. Plase, površine 546 m²:
  dio k.č. 716/1 u z.k.ul. 2267
 8. lokacija Turnić, u  k.o. Plase, površine 54 m²:
  dio k.č. 2126/28  u z.k.ul. 1033, površine 45 m²
  dio k.č. 2126/27  u z.k.ul. 1033, površine 9 m²
 9. lokacija Rujevica, u  k.o. Plase, površine 208 m²:
  dio k.č. 889/1  u z.k.ul. 4970, površine 115 m²
  dio k.č. 901/1  u z.k.ul. 4703, površine 93 m²
 10. lokacija Rujevica, u  k.o. Plase, površine 141 m²:
  dio k.č. 894/32  u z.k.ul. 3809, površine 24 m²
  dio k.č. 894/28  u z.k.ul. 1213, površine 117 m²
 11.  lokacija Plase u k.o. Plase,  površine 130 m²
  dio k.č. 1719/10 u z.k.ul. 3316 površine 45 m²
  dio k.č. 1719/1 u z.k.ul. 4187 površine 85 m²

B. Namjena zemljišta: korištenje zemljišta za parkirališni prostor.
Mjesečna zakupnina:
3,00 kn/m² za površinu zemljišta preko 200m² u III. zoni;

1. lokacija Mihovilići (III. zona), u k.o. Plase, površine   530 m²:
dio k.č. 855/2  u z.k.ul. 791

C. Namjena zemljišta: korištenje zemljišta za prodajnu namjenu, otvoreni skladišni prostor i slične namjene.
Mjesečna zakupnina:
4,00 kn/m² za površinu zemljišta 200-1000 m² u II. zoni;

1. lokacija Rastočine (II. zona), u k.o. Kozala, površine  428 m²:
dio k.č. 8/3  u z.k.ul. 591

OSNOVNI UVJETI:
Ponude u skladu s natječajnom dokumentacijom mogu se predati do ponedjeljka 20.09.2021.g. do 11:00 sati.
Komisija za provođenje natječaja za raspolaganje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke otvorit će ponude istog dana u 12:00 sati. Neće se razmatrati nepotpune ponude te ponude zaprimljene izvan roka.
Sve informacije mogu se dobiti u prostorijama Odjela, Titov trg 3, Rijeka, IV. kat, soba 408 ili na telefon broj 209-437 ili 209-419. Natječajna dokumentacija podiže se u sobi 408 uz predočenje dokaza o obavljenoj uplati iznosa od 100,00 kn/lokaciji na račun IBAN: HR3324020061837300005, Proračun Grada Rijeke, s pozivom na broj HR68-7242-OIB-515.