Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, temeljem Odluka gadonačelnika objavljuje natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke za  lokaciju u k.o.: Rijeka, Plase, Srdoči, Zamet.

1. LOKACIJA U K.O. RIJEKA

 • K.č.br. 1906/9 od 5 čhv (17,98 m²), k.o. Rijeka
 • Zona i namjena zemljišta: 2. (druga), garaža u nizu
 • Početna kupoprodajna cijena po m²: 655,00 kn
 • Ukupna početna kupoprodajna cijena za 17,98 m² iznosi 11.776,90 kn.
 • Nudi se sklapanje ugovora o kupoprodaji zemljišta radi formiranja građevne čestice postojeće garaže

2. LOKACIJA U K.O. PLASE

 • K.č.br.1527/13 površine 51 m², k.o. Plase,
 • Zona i namjena zemljišta: II zona, trgovačka
 • Početna kupoprodajna cijena zemljišta po m²: 1.325,00 kuna
 • Ukupna početna kupoprodajna cijena za 51 m² zemljišta: 67.575,00 kuna
 • Nudi se sklapanje ugovora o kupoprodaji zemljišta ili mogućnost zamjene zemljišta radi izgradnje trgovačkog centra

3. LOKACIJA U K.O. PLASE

 • dio k.č. br. 1897/6 k.o. Plase, površina zemljišta: 263 m²
 • Zona i namjena zemljišta: II., stambena namjena
 • Kupoprodajna cijena po m²: 325,00 kn
 • Ukupna početna kupoprodajna cijena za 263 m²: 85.475,00 kn.
 • Nudi se sklapanje predugovora o kupoprodaji zemljišta radi formiranja građevne čestice postojeće obiteljske građevine

4. LOKACIJA U K.O. SRDOČI

 • K.č. br. 1320/6 površine 358 m² i k.č. br. 1318/7 površine 81 m2 (ukupno 439 m²), k.o.
 • Zona i namjena zemljišta: 2. (druga), stambena (1-3 stana)
 • Početna kupoprodajna cijena m² zemljišta: 655,00 kn
 • Ukupna početna kupoprodajna cijena za 439 m²: 287.545, 00 kn.
 • Nudi se sklapanje predugovora o kupoprodaji zemljišta radi formiranja građevne čestice postojeće stambene građevine

5. LOKACIJA U K.O. ZAMET

 • K.č.br. 763/12 površine 959 m² , k.č.br. 763/23 površine 3 m², k.č.br. 763/20 površine 65 m²,
 • K.č.br. 764/2 površine 19 m², k.č.br. 764/3
  površine 13 m², k.č.br. 763/19 površine 36 m², sve vlasništvo Grada Rijeke,
 • K.č.br. 763/1 površine 5.298 m², k.č.br. 763/11
  površine 69 m², k.č.br. 763/21 površine 2.154 m², K.č.br. 763/17 površine 45 m², k.č.br. 763/18 površine 27 m², k.č.br. 763/22 površine 89 m²,
 • K.č.br. 763/16 površine 53 m², sve suvlasništvo Grada Rijeke u 2618/8064 dijela (2.511,15 m²),
 • K.č.br. 763/2 površine 107 m², sve suvlasništvo Grada Rijeke u 5442/8064 dijela (72,20 m²).
 • Ukupna površina zemljišta u vlasništvu i suvlasništvu Grada Rijeke iznosi 3.678,35 m².
 • Početna kupoprodajna cijena zemljišta iznosi 864,00 kn/m², što za 3.678,35 m² zemljišta iznosi ukupno 3.178.094,40 kuna.
 • Nudi se sklapanja ugovora o kupoprodaji zemljišta radi izgradnje Poslovnog centra Auto klub Rujevica (stanice za tehnički pregled i drugih pratećih sadržaja)

Osnovni uvjeti natječaja:
Ponude u skladu s natječajnom dokumentacijom predaju se do 31. ožujka 2021. godine (srijeda) u 11:00 sati.
Svaka ponuda mora imati potpisanu izjavu o prihvaćanju natječajnih uvjeta koja je sastavni dio natječajne dokumentacije.
Otvaranje ponuda održat će se istog dana u 12:00 sati u zgradi Titov trg 3, Rijeka, prizemno u sali. Neće se razmatrati nepotpune ponude te ponude zaprimljene izvan roka.
Zbog epidemioloških uvjeta, natječajna dokumentacija podiže se na adresi Odjela Titov trg 3, uz obveznu prethodnu telefonsku najavu na brojeve 209-279 i 209-450 te predočenje dokaza o izvršenoj uplati iznosa od 100,00 kn po lokaciji, na račun HR3324020061837300005, Proračun Grada Rijeke, s pozivom na broj HR68 7242-OIB-515.
Sve informacije mogu se dobiti u prostorijama Odjela, Titov trg 3, Rijeka ili na sljedeće brojeve telefona: za lokacije 1 i 4 na tel. br. 209-438, za lokacije 2 i 5: na tel. br. 209-204 te za lokaciju 3: na tel. br. 209-455.