Upravni odjel za gradsku imovinu, temeljem Odluka gradonačelnika objavljuje natječaj za privremeni zakup zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke za slijedeće lokacije: Zamet, Mario Gennari, Turnić, Rujevica, Plase, Mlaka, Smućeni breg, Škurinjska Draga, Brašćine, Orehovica, Draga, Gornja Vežica, Soldanac, Smućeni breg, Baredice, Bačići, Zamet, Potok, Zagrad, Riva Boduli, Podvežica, Krimeja, Vojak.

A. Namjena zemljišta: korištenje zemljišta za poljoprivrednu obradu.

Godišnja zakupnina:
0,40 €/m² za površinu do 200 m²
0,27 €/ m² za površinu preko 200 m²

1. lokacija Zamet, u k.o. Zamet, površine 95 m²:
    dio k.č. 302/1  u z.k.ul. 2896 površine 88 m²
    dio k.č. 1031/1  u z.k.ul. 1521 površine 7 m²
2. lokacija Zamet, u  k.o. Zamet, površine 497 m²
    dio k.č. 870 u z.k.ul. 1836
3. lokacija Zamet, u  k.o. Zamet, površine 91 m²
    dio k.č. 760/52 u z.k.ul. 5917
4. lokacija Mario Gennari, u  k.o. Zamet, površine 446 m²
    dio k.č. 760/52 u z.k.ul. 5917
5. lokacija Turnić, u  k.o. Plase, površine 250 m²
    dio k.č. 2129/1 u k.o. Plase, z.k.ul. 2225 površine 233 m²
     dio k.č. 1989/24 u k.o. Plase, z.k.ul. PI površine 17 m²
6. lokacija Mario Gennari, u k.o. Plase, površine 1.237 m²:
    dio k.č. 716/1  u z.k.ul. 2267,  površine 520 m²
    dio k.č. 700/2  u z.k.ul. 597,  površine 717 m²
7. lokacija Rujevica, u  k.o. Plase, površine 130 m²
    dio k.č. 894/12 u z.k.ul. 15337
8. lokacija Plase, u  k.o. Plase, površine 201 m²
     dio k.č. 1722/1 u z.k.ul. 3427
9. lokacija Plase, u  k.o. Plase, površine 152 m²:
     dio k.č. 1779/15  u z.k.ul. 3587
10. lokacija Mlaka, u  k.o. Rijeka, površine 31 m²:
       dio k.č. 1602/3  u z.k.ul. 1772
11. lokacija Mlaka, u  k.o. Rijeka, površine 35 m²:
       dio k.č. 1602/3  u z.k.ul. 1772
12. lokacija Mlaka, u k.o. Rijeka, površine 209 m²:
       dio k.č. 1562  u z.k.ul. 1699, površine 143 m²
       cijela k.č. 1495/2  u z.k.ul. 1691, površine 25 m²
       cijela k.č. 1492/2  u z.k.ul. 1674, površine 25 m²
       dio k.č. 1572/1  u z.k.ul. 1682, površine 16 m²
13. lokacija Smućeni breg, u  k.o. Plase, površine 34 m²
       dio k.č. 1524/1 u z.k.ul. 4294, 19/24 dijela od 43m² = 34 m²
14. lokacija Škurinjska Draga, u k.o. Plase, površine 94 m²:
       dio k.č. 1592/50 u z.k.ul. 2035
15. lokacija Brašćine, u  k.o. Kozala, površine 86 m²
       dio k.č. 2050 u z.k.ul. 958
16. lokacija Brašćine, u  k.o. Kozala, površine 140 m²
       dio k.č. 2050 u z.k.ul. 958
17. lokacija Brašćine, u  k.o. Kozala, površine 72 m²
       dio k.č. 2050 u z.k.ul. 958
18. lokacija Orehovica, u  k.o. Pašac, površine 426 m²
       dio k.č. 275 u z.k.ul. 426
19. lokacija Orehovica, u  k.o. Pašac, površine 747 m²
       dio k.č. 275 u z.k.ul. 426
20. lokacija Orehovica, u  k.o. Pašac, površine 276 m²
       dio k.č. 280/1 u z.k.ul. 774 površine 164 m²
       dio k.č. 280/2 u z.k.ul. 774 površine 112 m²
21. lokacija Draga, u  k.o. Trsat-Sušak, površine 715 m²
       dio k.č. 838/1 u z.k.ul. 4441
22. lokacija Draga, u  k.o. Trsat-Sušak, površine 289 m²
      dio k.č. 838/1 u z.k.ul. 4441

B. Namjena zemljišta: korištenje zemljišta koje graniči s zemljištem (nekretninom) u vlasništvu druge osobe a nalazi se izvan građevne čestice.

Godišnja zakupnina:
2,65 €/m²  za površinu u II. zoni;
1,33 €/m² za površinu u IV. zoni;

1. lokacija Gornja Vežica (II. zona), u k.o. Sušak nova, površine 321 m²:
    dio k.č. 4057/1  u z.k.ul. 2851 površine 305 m²
    cijela k.č. 4072/2  u z.k.ul. 5665 površine 16 m²
2. lokacija Draga (IV. zona), u k.o. Draga, površine  239 m²:
     dio k.č. 2720/2  u z.k.ul. 1183, površine 60 m²
    dio k.č. 2720/1  u z.k.ul. 1183, površine 179 m²
C. Namjena zemljišta: korištenje zemljišta za potrebe postojeće privremene građevine koja se koristi u svrhu stanovanja.

Godišnja zakupnina:
0,93 €/m² u II zoni;
0,66 €/m² u III zoni;

1. lokacija Soldanac, (III. zona) u  k.o. Srdoči, površine 39 m²
    dio k.č. 120/26 u z.k.ul. 4623
2. lokacija Pehlin, (III. zona) u  k.o. Plase, površine 27 m²
    dio k.č. 1197/1 u z.k.ul. 129   36/144 dijela od 107m² = 27 m²
3. lokacija Pehlin, (III. zona) u  k.o. Plase, površine 104 m²
    dio k.č. 1191/1 u z.k.ul. 4191
4. lokacija Plase, (II. zona) u  k.o. Plase, površine 64 m²
    dio k.č. 1146/7 u z.k.ul. 4187
5. lokacija Smućeni breg, (II. zona) u  k.o. Plase, površine 63 m²
    dio k.č. 1524/1 u z.k.ul. 4294, 19/24 dijela od 80m² = 63 m²
D. Namjena zemljišta: korištenje zemljišta za prodajnu namjenu, otvoreni skladišni prostor i slične namjene.

Mjesečna zakupnina:
0,73 €/m² za površinu zemljišta do 200 m² u II. zoni;
0,53 €/m² za površinu zemljišta do 200 m² u III. zoni;
0,40 €/m² za površinu zemljišta od 200-1000 m² u III. zoni;
0,27 €/m² za površinu zemljišta preko 1000 m² u III. zoni;

1. lokacija Mlaka (II. zona), u  k.o. Rijeka, površine 16 m²:
    dio k.č. 1602/4  u z.k.ul. 1772
2. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 4.307 m²
    dio k.č. 855/2, z.k.ul. 791
3. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 4.620 m²
    dio k.č. 855/2, z.k.ul. 791
4. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 33.569 m²
    dio k.č. 855/2, z.k.ul. 791
5. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 8.180 m²
    dio k.č. 855/2, z.k.ul. 791
6. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine 2.545 m²
    dio k.č. 855/2, z.k.ul. 791
7. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase , površine 2.525 m²
    dio k.č. 855/9, z.k.ul. 791
8. lokacija Brašćine (III. zona), u  k.o. Kozala, površine 13 m²
    dio k.č. 2050 u z.k.ul. 958
9. lokacija Brašćine (III. zona), u  k.o. Kozala, površine 29 m²
    dio k.č. 2050 u z.k.ul. 958
E. Namjena zemljišta: korištenje zemljišta za parkirališni prostor.

Mjesečna zakupnina:
0,66 €/m² za površinu zemljišta do 30m² u III. zoni;
0,53 €/m² za površinu zemljišta od 30-200m² u III. zoni;

1. lokacija Brašćine (III. zona), u  k.o. Kozala, površine  42 m²
    dio k.č. 2050 u z.k.ul. 958
2. lokacija Brašćine (III. zona), u  k.o. Kozala, površine  30 m²
    dio k.č. 2050 u z.k.ul. 958
3. lokacija Brašćine (III. zona), u  k.o. Kozala, površine 9 m²
    dio k.č. 2050 u z.k.ul. 958
F. Namjena zemljišta: uređenje i korištenje zemljišta za postavu infrastrukturnih objekata, uređaja i opreme.

Mjesečna zakupnina:
19,91 €/lokaciji za površinu zemljišta do 5m² u Atraktivnoj zoni
16,59 €/lokaciji za površinu zemljišta do 5m² u I. zoni
13,27 €/lokaciji za površinu zemljišta do 5m² u II. zoni

1. lokacija Baredice (II. zona), u  k.o. Zamet, površine 0,25 m²
    dio k.č. 1146/1 u z.k.ul. 5855
2. lokacija Bačići (II. zona), u  k.o. Srdoči, površine 0,5 m²
    dio k.č. 1138/4 u z.k.ul. 4658
3. lokacija Zamet (II. zona), u  k.o. Zamet, površine 0,5 m²
    dio k.č. 1220/9 u z.k.ul. PI
4. lokacija Potok (II. zona), u  k.o. Rijeka, površine 0,6 m²
    dio k.č. 1726/2 u z.k.ul. 5152
5. lokacija Zagrad (I. zona), u  k.o. Rijeka, površine 1,02 m²
    dio k.č. 986 u z.k.ul. 1288
6. lokacija Riva Boduli (Atraktivna zona), u  k.o. Rijeka, površine 0,6 m²
    dio k.č. 805/4 u z.k.ul. PI
7. lokacija Podvežica (II. zona), u k.o. Sušak-nova, površine 0,48 m²:
    dio k.č. 4693 u z.k.ul. 2477
8. lokacija Podvežica (II. zona), u k.o. Sušak-nova, površine 0,48 m²:
    dio k.č. 6978/1 u z.k.ul. 3955
9. lokacija Krimeja (II. zona), u  k.o. Sušak-nova, površine 0,51 m²
    dio k.č. 6086 u z.k.ul. 6551
10. lokacija Krimeja (II. zona), u  k.o. Sušak-nova, površine 0,51 m²
       dio k.č. 6007 u z.k.ul. 3943
11. lokacija Vojak (II. zona), u  k.o. Sušak-nova, površine 0,51 m²
       dio k.č. 3210 u z.k.ul. 4822
12. lokacija Vojak (II. zona), u  k.o. Sušak-nova, površine 0,51 m²
       dio k.č. 3049/1 u z.k.ul. 5313
OSNOVNI UVJETI:
Natječaj je otvoren do ponedjeljka 22.04.2024.g. do 11:00 sati, što su ujedno i rokovi za predaju ponuda sukladno natječajnoj dokumentaciji.
Komisija za provođenje natječaja za raspolaganje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke otvorit će ponude istog dana u 12:00 sati. Neće se razmatrati nepotpune ponude te ponude zaprimljene izvan roka.
Sve informacije mogu se dobiti u prostorijama Odjela, Titov trg 3, Rijeka ili na telefon broj 209-437, 209-419.
Natječajna dokumentacija podiže se prizemno na adresi Odjela Titov trg 3, uz obveznu prethodnu telefonsku najavu na broj 209 437 ili 209-419 te uz predočenje dokaza o obavljenoj uplati iznosa od 13,27€/lokaciji za lokacije pod A. i C., 19,90 €/lokaciji za lokacije pod B., E. i F., te 26,54 €/lokaciji za lokacije pod D. na račun IBAN: HR3324020061837300005, Proračun Grada Rijeke, s pozivom na broj HR68-7242-OIB-515.
POSEBNI UVJETI:
Prednost u natječaju ima ponuditelj koji je u prethodnom razdoblju s Gradom Rijeka imao sklopljen ugovor o zakupu zemljišta i uz uvjet prihvaćanja najviše ponuđene zakupnine po m² zemljišta na toj lokaciji.
U slučaju da se radi o lokaciji za koju nije sklopljen ugovor o zakupu zemljišta u prethodnom razdoblju ili za koju se utvrdi kako ponuditelj koji je u prethodnom razdoblju s Gradom Rijeka imao sklopljen ugovor o zakupu zemljišta nije predao ponudu, prednost u natječaju ima ponuditelj koji ponudi najveći jedinični iznos godišnje/mjesečne zakupnine. U slučaju da se ponuda ponuditelja odnosi na dio lokacije, prednost u natječaju ima ponuditelj koji ponudi veću površinu zakupa na pojedinačnoj lokaciji i uz uvjet prihvaćanja najviše ponuđene zakupnine po m² zemljišta na toj lokaciji.