Grad Rijeka, Zavod za informatičku djelatnost, objavljuje pisani poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – Nabava skenera – II. faza.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 28.09.2021. u 10:00 sati.