Grad Rijeka Odjel gradske uprave za javnu nabavu objavljuje Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave radova: Dohranjivanje plaža šljunkom.

Poziv za dostavu ponuda, Ponudbeni list, Izjava o integritetu,  Obrazac lista za podugovaratelje, Troškovnik, Izjava o alatima, uređajima, strojevima i drugoj tehničkoj opremi te radnoj snazi i Geodetski snimak plaže Ploče nalaze se u privitku Poziva.

Rok za dostavu ponuda: 13.02.2019.  godine do 12,00 sati.