Čestit Božić i sretnu Novu godinu 

želi Vam 

Vijeće MO Turnić