Suradnjom interesnih skupina građana i Grada Rijeke  kroz Riječki program lokalnog partnerstva u 2020. godini provest će se devet projekata.

Tako će se tijekom ove godine nastaviti provedba projekata koji su ranijih godina započeti u sklopu Riječkog programa lokalnog partnerstva. Radi se nastavku uređenju okoliša osnovnih škola Podmurvice i Gornja Vežica, košarkaškog igrališta na Zametu, kao i daljnjem oživljavanju trga uz ulicu Podhumskih žrtava, između Osnove škole Centar i Građevinske i graditeljske škole. Na temelju uspješno provedenih projekata u proteklim godina, njihovi voditelji odlučili su se ponovno javiti na Riječki program lokalnog partnerstva kako bi dodatno uredili svoj neposredni okoliš.

Pored dodatnog uređenja spomenutih prostora, uredit će se tri zelena otoka (parkiralište Gomila, početak Industrijske ulice i izlaz kod ZTC trgovačkog centra), obnovit će se park na Vojaku u ulici Drage Šćitara, Vežička priča postavit će špinu uz nogometno igralište uz OŠ Gornja Vežica, spomenik Josipu Mohoriću bit će obnovljen i postavljen na novouređenu obližnju površinu u ulici Markovići, a bit će uređen i prostor oko spomenika na Piramidi.

Na javni natječaj pristiglo 12 prijedloga projekata

Na natječaj za Riječki program lokalnog partnerstva koji je bio otvoren tijekom studenog 2019. godine pristiglo je 12 prijedloga projekata. Nakon dostavljenih mišljenja odjela  gradske uprave o mogućnosti realizacije pojedinih prijedloga, kao i zajedničkog obilaska svih lokacija i razgovora sa voditeljima projekata, Povjerenstvo za odabir projekata ocijenilo je svih 12 pristiglih projekata, ocjenama 1 do 5 po pojedinom kriteriju: jasno utvrđeni i detaljno opisani problemi i/ili potrebe lokalne zajednice i ciljana skupina (korisnici projekta), detaljno razrađene aktivnosti koje će dovesti do ostvarenja utvrđenih ciljeva projekta, sudjelovanje lokalne zajednice u provedbi projekta, vidljivost projekta i mogućnost promocije grada Rijeke kroz njegovu provedbu, vrednovanje uspješnosti i održivost projekta, učinkovitost projekta (odnos proračuna projekta prema planiranim aktivnostima i ciljevima projekta), inovativnost u pristupu rješavanju problema odnosno zadovoljavanju potreba lokalne zajednice.

U Proračunu Grada Rijeke planiran je iznos od 200.000,00 kn za realizaciju projekata lokalnog partnerstva, te je sukladno ocjenama  i  traženim sredstvima za sufinanciranje, odabrano devet prijedloga  za realizaciju u  2020. godini:

  1. Kortil uživo, oslikavanje i uređenje trga, 3. faza – Grupa građana Kortil uživo (odobreno 20.054,00 kn)
  2. Zeleno srce škole Podmurvice, 2. faza – Grupa građana Mlaka (odobreno 26.500 kn)
  3. Igre odraslih za igralište mladih, 3. faza – Košarkaški klub “Zamet” (odobreno 21.000,00 kn)
  4. Mural, 4. faza Vijeće roditelja OŠ Gornja Vežica (odobreno 13.000,00 kn)
  5. Zeleni gradski otoci – Društvo prijatelja Waldorfske pedagogije (odobreno 8.060,00 kn)
  6. Uljepšavanje parka – Grupa građana MO Vojak (odobreno 4.758,00 kn)
  7. Voda za sve – Grupa građana Gornje Vežice, Vežička priča (odobreno 5.740,00 kn)
  8. Spomen park Markovići – Grupa građana MO Srdoči (odobreno 38.500,00 kn)
  9. Piramida – uređenje prostora oko spomenika – Klub Sušačana (odobreno 25.000,00 kn)

Tri prijedloga projekata nisu prihvaćena za realizaciju kroz Riječki program lokalnog partnerstva u 2020. godini. Razlozi neprihvaćanja projekata su raznoliki: površina nije u vlasništvu Grada Rijeke,  projekt je dobio negativno mišljenja odjela gradske uprave, obzirom na određene uvjete koje bi bilo potrebno prethodno realizirati, ili jednostavno projekt nije  dobio dovoljan broj bodova u odnosu na druge predložene projekte te obzirom na odobrena sredstva u Proračunu Grada Rijeke za Riječki program lokalnog partnerstva, nije mogao ući u krug onih koji će se financirati ove godine.

Košarkaško igralište Zamet 1

Košarkaško igralište Zamet 1

Od uređenja košarkaškog igrališta do oplemenjivanja okoliša miljokaza na Piramidi

Kortil uživo, projekt grupe građana Kortil – Galerija Kortil nastavak je projekta kojim je prije dvije godine oslikano stepenište koje spaja Ulicu podhumskih žrtava sa Strossmayerovom ulicom. Stepenište je oslikano portretom Josipa Pičmana, arhitekta i autora prvonagrađenog idejnog rješenja za izgradnju Narodnog doma, današnjeg Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku i hotela Neboder). Svoj prilog uređenju trga dali su volonteri izradom privremenog murala na oglasnoj ploči i stupu na trgu, dok su učenici srednjih škola izradili drvene podloge za sjedenje na otocima oko stabala, između kojih su uređeni suhi vrtovi. Postavljena je i natpisna ploča na zidu uz stepenice na kojoj se nalazi tekst o Josipu Pičmanu. U 2019. godini u suradnji sa susjedima i okolnim školama, trg je ispunjen dodatnim sadržajima, obnovljeni su prostori za sjedenje, postavljeni su novi koševi za manji komunalni otpad i klupa za sjedenje s naslonom uz ulaz u OŠ Centar. Vunom je omotan novi rasvjetni stup koji je ovo ljeto postavljen na trgu te razni drugi ukrasi izrađeni na radionicama. Postavljen je i stalak – držač za bicikle. U 2020. godini projektom se želi dodatno podignuti boravišno-estetsku vrijednost lokacije trga kao i informativno-turističke vrijednosti unošenjem kreativnih rješenja nastalih u suradnji sa učenicima i zainteresiranim građanima kroz radionice prostornog planiranja, dizajniranja, izradi urbanog namještaja koji bi se postavio na prostor trga  kao i skupljanju životnih priča sa Sušaka, a sve u cilju dobivanja novo oblikovane urbane površine koja bi ponovo zaživjela kod naših sugrađana.

Zeleno srce škole Podmurvice, 2. faza, projekt Grupe građana Mlaka nastavak je projekta iz 2019. godine kojim je uređena zelena površina u blizini Osnovne škole Podmurvice na način da su uređene senzoričke gredice (vrtovi), postavljeno kompostište, uređena učionica na otvorenom (kameni stol ispod hrasta sa sjedećim mjestima i sjenica), hotel za kukce i kućice za ptice. Mladi knjižničari pod vodstvom svoje knjižničarke u okviru sudioničkog programa Civilne inicijative projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture proveli su mnoge aktivnosti u novonastaloj učionici na otvorenom. Mnoge provedene aktivnosti rezultirale su i novim projektom „Zdravi u zajednici“ u kojem svi predavači djeluju volonterski. Cilj projekta je dalje unaprijediti kvalitetu življenja polaznika škole, ali i lokalnog stanovništva. U 2020. godini planira se postaviti fitness sprava, stol s klupama te špina s pitkom vodom kako bi se, osim redovne nastave, uspješno provodili i drugi projekti škole.

Igre odraslih za igralište mladih – 3. faza, projekt Košarkaškog kluba “Zamet” nastavak je aktivnosti uređenja košarkaškog igrališta u sklopu Sportsko-rekreacijskog centra Zamet, Obitelji Sušanj 2. Cilj je bio što hitnije obnoviti košarkaško igralište, što je osnovni preduvjet da se oživi košarka (ali i općenito bavljenje sportom) na Zametu, na igralištu koje tradicionalno okuplja velik broj mladih. U 2018. godini izvedeni su radovi postavljanja četveroslojne sportske akrilne podloge i postavljeni su novi koševi s nosačima.

U 2019. godini dodatno je uređen okoliš novoobnovljenog košarkaškog terena kako bi on poprimio konačan izgled, a koji je nakon obnove terena postao mjesto svakodnevne aktivnosti rekreativaca i mladih željnih bavljenja košarkom. Izvedeni su radovi postavljanja montažnih tribina na sjevernoj strani sa 72 sjedala u tri reda, postavljene su pomoćne klupe i dodatni koševi za otpad. Volonterskim radom i donacijama oslikan je grafitima zid koji spaja igralište sa boćarskim jogom. Prema ideji Dina Bašića, trinaestogodišnjeg polaznika Osnovne škole Zamet, mladi umjetnici  Mislav Lešić i Emanuela Lekić pokazali su svu raskoš svog talenta i na veliko zadovoljstvo svih samu ideju stavili na zid i igralište učinili još ljepšim. Igralište i službeno ima uporabnu dozvolu. Organizacijom 3. Gospodarskih igara, i ove godine, uz sredstva koja su odobrena od strane Grada Rijeke osigurat će se dodatna potrebna sredstva za realizaciju 3. faze projekta – zamjena starih rasvjetnih tijela s novim LED reflektorima s timerom za osvjetljavanje igrališta, čime bi se smanjila potrošnja električne energije te omogućilo odvijanje sportskih aktivnosti u kasnijim ljetnim satima.

Mural, projekt Vijeća roditelja OŠ Gornja Vežica predviđa oslikavanje murala na fasadi škole kako bi se doskočilo stalnom skidanje neprimjerenih grafita. Vijeće roditelja u suradnji sa MO Gornja Vežica kroz Riječki program lokalnog partnerstva tijekom proteklih godina uredilo je u okolišu škole trim stazu, urbani vrt s gredicama te oslikalo svoje betonsko igralište raznim  igrama.

Zeleni gradski otociprojekt Društva prijatelja Waldorfske pedagogije, kojim će se ozeleniti i hortikulturno oplemeniti mali gradski otoci. Otoci će se urediti na parkiralištu Gomila ispod nekadašnje naplatne kućice i na ulazu u ugostiteljski objekt Pod voltun, potom otok između Krešimirove ulice, ulice Milutina Barača i parkirališta Mlaka te maleni otok na zapadnoj strani ZTC-a.

Uljepšavanje parka – projektom Grupe građana MO Vojak obnovit će se postojeći park u ulici Drage Šćitara pored k.br. 2. Projekt predviđa obnovu betonske podloge i stolnoteniskog stola, postojećih klupa za sjedenje, nasipavanje pijeska u prostor gdje su smještene dječje sprave, postavljanje jedne nove klupe s naslonom za sjedenje, kao i hortikulturno oplemenjivanje novim sadnicama.

Kortil uživo 2019

Kortil uživo 2019

Voda za sveVežička priča – projekt Grupe građana Gornje Vežice predviđa postavljanje javne špine u okolišu OŠ Gornja Vežica gdje se nalazi park, nogometno i dva košarkaška igrališta. Lokaciju svakodnevno koriste osim učenika i ostali korisnici, djeca i odrasli rekreativci s područja Gornje Vežice i susjednih mjesnih odbora, majke sa djecom, te se ideja o dostupnosti pitke vode na javnoj špini u blizini ovih igrališta i parka učinila vrlo zanimljivom kako bi prostor bio i korisniji i pogodniji za stanovnike ovog riječkog naselja.

Spomen park Markovići – projekt Grupe građana MO Srdoči kojom se želi zapuštena javna površina urediti kao Spomen park Markovići. Park bi se uredio na način da bi jedan dio površine bio namijenjen za predah, odmor i druženje, a u drugom dijelu bi se postavilo obnovljeno spomen-obilježje Josipu Mohoriću, sudioniku NOB-a, čiji sadašnji spomenik je u neposrednoj blizini, na suhozidu na samom rubu ulice Markovići. Površinu je potrebno raskrčiti od nepoželjne vegetacije, izvesti građevinske radove iskopa i ravnanja terena uz odvoz materijala, obnoviti postojeće suhozide, postaviti postojeće spomen-ploče na novo mjesto u parku, postaviti rubnjake i klupe te hortikulturno oplemeniti park.

Piramida – uređenje prostora oko spomenika – projekt Kluba Sušačana predviđa obnovu spomenika Piramida, a nalazi se na granici MO Pećine i MO Centar-Sušak, ili kako Riječani u žargonu kažu „na Piramidi“. Spomenik predstavlja početni (nulti) miljkoaz, postavljen davne 1833. godine na račvanju dviju cesta: Karoline i Dorotee. S obzirom na to da mnogi stanovnici Rijeke, posjetitelji i turisti ne uočavaju spomenik Piramide i ne znaju što on predstavlja i znači, Klub Sušačana ovim projektom želi urediti površinu gdje se spomenik nalazi i obilježiti spomenik na pravi način, te pojasniti građanima i turistima njegovo značenje.

Ponekad i manji projekt može biti velik

Riječki program lokalnog partnerstva zamišljen kao projekt u kojem građani predlažu odista male i jednostavne akcije uređenja javne površine u vlasništvu Grada Rijeke. Naglasak ovog projekta je upravo na doprinosu lokalne zajednice – udruživanju ideje i potencijala pojedinaca, fizičkih osoba i privrednog sektora, institucija, klubova i udruga koje svoje ljudske  i materijalne resurse i financijska sredstva udružuju sa sredstvima proračuna grada rijeke kako bi podigli kvalitetu života u jednom dijelu ulice, mjesnog odbora, kvarta, grada na korist sugrađana.

Zanimljivo je da su želje i ideje predlagača vrlo raznolike, i s godinama sve većih razmjera što projekte čini složenijima, te ponekad prelaze gabarite u kojima ih je moguće realizirati kroz projekt lokalnog partnerstva. Ponekad i manji projekt može biti velik ako je njegova korisnost za krajnjeg korisnika velika, što se pokazalo točnim jer su upravo za 2020. godinu predložena i odabrana četiri takva projekta.

Direkcija za mjesnu samoupravu svim voditeljima projekta i njihovim timovima želimo puno uspjeha u realizaciji pojedinih projekta, a onima koji ove godine nisu dobili mogućnost da realiziraju svoje projekte u okviru Riječkog programa lokalnog partnerstva želimo da ih da dorade i prijave na druge natječaje ili na RPLP u nekim od narednih godina.