Gradsko izborno povjerenstvo Grada Rijeke ima organizirano dežurstvo radi ovjere kandidatura, kao i zaprimanja lista/kandidatura za dopunske lokalne izbore.

Gradsko izborno povjerenstvo dežura u zgradi Grada Rijeke, Korzo 16, soba 315/III u razdoblju od 1. do 7. rujna:

  • srijeda, 1. rujna od 10 do 12 sati
  • četvrtak i petak, 2. i 3. rujna od 10 do 15 sati
  • subota i nedjelja, 4. i 5. rujna od 10 do 13 sati
  • ponedjeljak, 6. rujna od 10 do 15 sati
  • utorak, 7. rujna od 10 do 24 sata

Prijedlozi kandidacijskih lista moraju prispjeti nadležnom izbornom povjerenstvu do 7. rujna 2021. do 24 sata.

Više o dopunskim izborima za Gradsko vijeće Grada Rijeke