Srijeda, 25. kolovoz 2021.

Dopunski lokalni izbori – 3. listopada 2021.

U nedjelju, 3. listopada održat će se dopunski izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine. U Gradsko vijeće Grada Rijeke bira se jedan predstavnik iz reda srpske nacionalne manjine.

Više informacija