Gradonačelnik Vojko Obersnel prihvatio je na redovnom kolegiju izvješća Direkcija za Komunalno i Prometno redarstvo, zaključivši da su obje direkcije, uz mali broj djelatnika, ali velik broj zaduženja, dobro obavile svoj posao. Prihvaćena je i Informacija o projektu Creative Start-up, financiranom iz europskih fondova sredstva u iznosu od 348.258,25 Eura, koji Grad Rijeka provodi kao vodeći partner.

Na početku kolegija gradonačelnik Obersnel, radi interesa javnosti pojasnio je kako je Grad Rijeka temeljem promjene porezne politike, a sukladno pravilima EU, od 1. siječnja dužan naplaćivati PDV na račune za najamnine poslovnih prostora. „To nije odluka Grada, već provođenje zakona, prema kojem su svi koji se bave gospodarskom djelatnošću u obavezi obračunavati PDV. Ta će obveza najviše će pogoditi one pravne i fizičke osobe koje nisu u sustavu PDV-a“, rekao je gradonačelnik. Budući da Grad ne raspolaže podacima, koji od gotovo 2000 zakupnika gradskih poslovnih prostora nije u sustavu PDV-a, Obersnel je iste pozvao da se jave u Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom. Premda će to biti gotovo nemoguće, Grad će pokušati naći nekakvo rješenje da se takvim zakupcima pomogne. Obračunavanje PDV-a bit će problem i za Grad, budući da se obračunati iznos PDV-a mora platiti u roku 30 dana, što će mjesečno iznositi oko 1,6 mil. kuna, pa će to za proračun biti dodatno opterećenje, jer prihod ovisi o dinamici naplate.

 

Izvješća Komunalnog i Prometnog redarstva za 2013.g.
Riječki komunalni i prometni redari imali su prošle godine pune ruke posla, izneseno je a gradonačelnikovom kolegiju. Prema izvješću što ga je podnio ravnatelj Direkcije za komunalno redarstvo Zdenko Pleše, od ukupnog broja 4.847 raznih prekršaja komunalnog reda, najveći broj odnosio se na odlaganje neregistriranih i napuštenih vozila i olupina automobila, odlaganja drva i građevinskog materijala te komunalnog otpada na javne površine. Riješeno je čak 4.615. predmeta, odnosno 95%. Tijekom 2013. godine Direkcija za komunalno redarstvo je izdala ukupno 279 obveznih prekršajnih naloga. Financijskoj agenciji dostavljeno je 140 obveznih prekršajnih naloga radi prisilne naplate novčane kazne, budući da okrivljenici nisu platili novčanu kaznu po pravomoćnom prekršajnom nalogu ili sudskoj presudi. Po toj osnovi do sada je u proračun Grada temeljem kazni uplaćeno 55.000 kuna.

Direkcija je provela nadzor nad svih 212 terasa za koje Grad Rijeka ima sklopljene ugovore. Komunalno redarstvo je posebnu pozornost posvetilo terasama smještenim na području Korza, Starog grada, Tržnice i Trsat, kako bi sve terase u zaštićenim urbanističkim cjelinama bile usklađene s konzervatorskim uvjetima. Redovna kontrola namjene, odnosno kontrola korištenja obavljena je u svih 1.779 poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke. Prilikom kontrola uočene su nepravilnosti korištenja kod 54 poslovna prostora, a riječ je o nekorištenju, samovoljnoj adaptaciji, nelegalnoj prenamjeni i nezakonitom podzakupu. U 2013. godini provedeno je 11 postupaka deložacija poslovnih prostora i vraćanje prostora. Tijekom 2013. godine izvršene su ukupno 682 kontrole korištenja stanova u vlasništvu Grada, kao i kontrola korištenja nužnog smještaja za ukupno 16 korisnika. Direkcija je temeljem sudskih ovrha i po drugim osnovama preuzela ukupno 54 stana u posjed i tom prilikom izvršila iseljenje stvari i namještaja iz stanova. U nadležnosti Direkcije za komunalno redarstvo je i kontrola svih odobrenih prekopa na temelju izdanih rješenja i kontrolu priključaka i radova zbog hitnih intervencija, a kojih je ukupno bilo 220.
S obzirom na čitav niz nadležnosti kojima se ova Direkcija mora baviti, gradonačelnik je u šali rekao da će im uskoro morati šivati uniforme Supermana i dati njegove moći, kako bi stigli obaviti kontrole svega onog za što su nadležni.

Rekordni prihod Direkcije za prometno redarstvo
Direkcija za prometno redarstvo u čijoj je nadležnosti nadzor nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, izdavanje naredbi za premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila te upravljanje prometom, tijekom 2013. godine ukupno je imala 13837 postupanja prema nepropisno zaustavljenim i parkiranim vozilima, izvijestio je glavni prometni redar Dragan Čubrilo. Najveći broj obavijesti o počinjenom prekršaju odnosi se na nepropisno zaustavljanje ili parkiranje. Što se tiče premještanja vozila, kojeg po naredbi prometnog redara obavljaju djelatnici tvrtke “Rijekapromet” ukupno je izdano 5325 naredbi za premještanje vozila, od čega je uspješno realizirano 41%, dok je ostali broj naredbi neizvršen zbog storniranja naredbe jer je vozilo u međuvremenu otišlo. Tijekom 2013. godine za nepropisno parkiranje i zaustavljane vozila izdano je 11.036 obavijesti o počinjenom prekršaju – novčanih kazni, čije ukupno financijsko zaduženje iznosi 4.219.200,00 kuna.
U odnosu na prethodnu godinu znatno je porastao broj kazni od 300,00 kuna, dok je broj kazni od 500,00 i 700,00 kuna smanjen. Prometno redarstvo ostvarilo je prihode u iznosu od 2.905.337,91 kuna. Zabilježen je izuzetan rast u odnosu na proteklu godinu, što je rezultat izmjena Prekršajnog zakona kojima je svim počiniteljima prekršaja omogućeno plaćanje polovice iznosa kazne u roku od tri dana, pa je 2013. godine zabilježen rekordni prihod od početka rada službe.

17. gradonačelnikov kolegij veljača 2014.

Informacija o projektu Creative Start-up
Pročelnik Ivan Šarar izvijestio je o početku projekta jačanja poduzetničkih kapaciteta sektora kreativnih industrija na prekograničnom području – „Creative Start up“ – koji će biti sufinanciran iz fonda Instrumenta pretpristupne pomoći – Operativni program IPA Slovenija – Hrvatska 2007.-2013. Uz Grad Rijeku, kao vodećeg partnera, u projektu sudjeluju Regionalna razvojna agencija Porin, Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Rijeka, Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci, Visoka škola za dizajn pridružena članica Univerze na Primorskem, Znanstveno raziskovalno središće Univerze na Primorskem i Regionalna razvojna agencija ljubljanske urbane regije. Potpisivanje Ugovora očekuje se u travnju 2014. godine. Predviđeno trajanje projekta je 15 mjeseci. Podrška razvoju sektora kreativnih industrija jedan je od prioriteta Strategije kulturnog razvitka Grada Rijeke za razdoblje 2013.-2020. Ovime se projekt START-UP nadovezuje na već realizirane projekte Startup inkubatora pokrenutih od stane Odjela gradske uprave za poduzetništvo, kao i na Festival Republiku, čiji će nastavak u 2014. godini biti platforma za razvoj lokalnih kreativnih industrija.
Kako je pojasnio Šarar prepoznavanje ovog projekta koji jača kreativne industrije, potvrda je ispravnosti usmjerenja Grada Rijeke prema europskim kulturnim trendovima.
Projekt „Creative Start Up“ bavi se problemom nedovoljne iskorištenosti potencijala kreativnog sektora u prekograničnom području te nudi platformu za razvoj rješenja problema kroz analizu sektora kreativnih industrija u prekograničnom području, edukativne radionice te razne prezentacijske aktivnosti. Projektu poticanja kreativnih industrija odobrena su sredstva u iznosu od 348.258,25 Eura, odnosno 85% ukupnih troškova projekta. Grad Rijeka sufinancirat će svoj dio sudjelovanja u projektu kroz plaće službenika koji su zaduženi za obavljanje poslova i zadataka potrebnih za provedbu aktivnosti u projektu.


Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2014
.
Na kolegiju je prihvaćen i Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Grad Rijeku za 2014. godinu kojim se u 2014. godini namjerava primiti 52 osobe na stručno osposobljavanje. Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodi se u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, a sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja osiguravaju se kod nadležne službe za zapošljavanje. Prošle godine tako je bilo primljeno 56 osoba, a kroz program javni radova, uz pomoć Grada Rijeke, najvećim dijelom u udrugama koje se bave osobama s posebnim potrebama, zaposleno je još 200-tinjak osoba.

Sufinanciranje projekta dokumentarnog filma VUKOVAR 
Grad Rijeka će se sa 50.000,00 kn pridružiti hrvatskim gradovima koji sudjeluju u sufinanciraju projekta dokumentarnog filma VUKOVAR u koprodukcijr HRT-a i HVIDRE. Dokumentarni film Vukovar redatelja Veljka Bulajića bavi se dramatičnim danima novije hrvatske povijesti, a namjera redatelja je ovim filmom pokazati veličinu tragedije naroda koji je na ruševinama jednog grada kao, simbola vremena, ostvario san o svojoj slobodi i neovisnosti.
Na kolegiju je također prihvaćen prijedlog Rezidencijalnog programa Kamov – rezidencijalni boravak književnice Mirjane Stefanović u organizaciji Hrvatskog društva pisaca u Rijeci.

17. gradonačelnikov kolegij veljača 2014.
Informacija o provedenom Natječaju za davanje u zakup poslovnih prostora
Pročelnik Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom Vladimir Benac iznio je informaciju o natječaju za davanje u zakup poslovnih prostora, objavljeno u prosincu na kojem su oglašena 73 poslovna prostora. Nakon provedenog natječaja sklopljeni su ugovori za 35 poslovnih prostora ukupne korisne površine 3018 m2, za koje je ugovorena mjesečna zakupnina u iznosu od 15.319,85 € odnosno 116.841 kn. Većinom je riječ o prostorima izlicitiranim po početnim cijenama. Prema riječima Benca nova odluka o poslovnim prostorima postigla je svoj cilj, a to je da se u funkciju stavi što više poslovnih prostora na manje atraktivnim lokacijama, dok je za one poslovne prostore na atraktivnim lokacijama visina izlicitirane najamnine višestruko veća od početne.

Skip to content