U organizaciji Dječjeg vrtića Veseljko polaznici vrtića izrađivali su ukrase i poklone za Uskrs.

Likovnu radionicu Veseli Uskrs osmislile su i vodile od 24. ožujka do 5. travnja 2021. odgajateljice Pauli Babić, Marija Mukuličić, Maja Radić i Doris Salkanović.

Nabavu potrebnog materijala, sokove i grickalice omogućio je Odjel za gradsku samoupravu i upravu temeljem Programa rada Vijeća MO Pećine.
(M.M.)