Dječji vrtić Rijeka ove pedagoške godine upisano je 3309 djece, s time da je neraspoređeno ostalo 23 djece čiji su roditelji zaposleni, istaknuto je na Gradonačelnikovom kolegiju, na kojem je podnesen izvještaj o dodjeli subvencija marendi, prijevoza i udžbenika za školarce te donesena odluka o financiranju pomoćnika u nastavi i osobnih pomoćnika.

Kako je kazala pročelnica Odjela za odgoj i školstvo Sanda Sušanj, nakon završenih upisa u Dječji vrtić Rijeka, neraspoređeno je ostalo 23 djece čiji su roditelji zaposleni. Njima će se tijekom godine ponuditi prva slobodna mjesta u vrtiću. Na “listi čekanja” nalaze se i ona djeca čiji jedan ili oba roditelja ne rade 144 djece te 56 djece čiji roditelji imaju prebivalište u drugim gradovima i općinama. Njima će se ponuditi smještaj u privatnim dječjim vrtićima grada Rijeke gdje još ima slobodnih mjesta.

Programi Dječjeg vrtića Rijeka, ponajviše cjelodnevni program, provodi se u 163 odgojne skupine, od čega 46 jasličnih i 117 vrtićnih skupina. Kako je, kao i prethodnih godina, interes roditelja za upisom djece u jaslički program je velik, Dječji vrtić je ove godine izvršio prenamjenu pojedinih vrtićkih prostora u jasličke.

Na Gradonačelnikovom kolegiju izneseni su i podaci o upisu djece u osnovne škole Grada Rijeke, prema kojem 24 osnovne škole pohađa 8720 učenika, što je 159 učenika manje nego prošle godine, dakle, nastavio se negativan trend smanjenja broja učenika koji traje dulje od deset godina. Ipak, ohrabruje činjenica da je prilikom prijava za upise u prvi razred zamijećeno neznatno povećanje broja učenika u odnosu na prošlu godinu.

Grad Rijeka će u školskoj 2011./2012. godini sufinancirati šire javne
potrebe osnovnog školstva Grada Rijeke s ukupnim iznosom od 542.275,00 kn i to: projekt informatike od 1. do 4. razreda, programe za darovite učenike“E-matematička učionica” i “LIADO”, Školsku prehranu učenika Centra za odgoj i obrazovanje te nastavu euritmije i obrade drva u Osnovnoj waldorfskoj školi.

60. gradonačelnikov kolegij listopad 2011.Prihvaćen je prijedlog Povjerenstva za izbor učenika koji će imati pomoćnika u nastavi da se ove godine financira rad 17 pomoćnika u nastavi i 4 osobna
pomoćnika za 28 učenika, od 33 predložena od strane osnovnih škola, integriranih u redovna razredna odjeljenja u osnovnim školama Grada Rijeke. Projekt će se realizirati u suradnji s Udrugom za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama “Idem”, a za njegovu provedbu će se do kraja godine osigurati 227 tisuća kuna, s time da se na razini cijele školske godine radi se o ukupno oko 800 tisuća kuna. Kako je kazala pročelnica Sušanj, ove će školske godine biti angažirana 3 pomoćnika više nego prošle godine, a bez njihove pomoći učenici teško mogu pratiti nastavu.

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako će podržati ovaj prijedlog, ali je podsjetio kako se radi o još jednom od spektakularno najavljivanih državnih projekata, čije financiranje moraju osigurati jedinice lokalne samouprave, a da im za to nisu osigurana dodatna sredstva iz decentraliziranih sredstava ili nekog drugog izvora.
“Podsjećam kako je ovo još jedan od projekata zbog koji će me neki optužiti za nenamjensko trošenje sredstava. Pa ako treba, zbog ovog ću projekta rado otići u zatvor,” kazao je gradonačelnik Obersnel.

60. gradonačelnikov kolegij listopad 2011.

Kako je istaknula pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Ankica Perhat, početkom ove školske godine izdano je 3976rješenja za različite oblike pomoći za djecu i učenike osnovnih i srednjih škola, kojima je obuhvaćeno jednako toliko djece i učenika, za što će se iz gradskog proračuna izdvojiti oko 12 milijuna kuna. Izdana su rješenja za korisnike prava na subvencije troškova smještaja u jaslice i vrtiće, marende i produženog boravka uosnovnim školama, troškova javnog prijevoza za redovite učenike srednje škole i redovite studente i poklon bona za nabavku školskog pribora za učenike i studente poginulih hrvatskih branitelja kao i prikupljanje i podjela školskih knjiga za učenike osnovnih škola. Zabilježeno je neznatno povećanje broja subvencija u odnosu na prošlu godinu, a pročelnica Pehat istaknula je kako će do kraja godine broj zahtjeva za subvencijama još povećati.

Grad Rijeka sufinancirat će obilježavanja Dječjeg tjedna, koji traje do 10. listopada, te dati podršku u organizaciji Svjetskog dana učitelja. Također, dana je potpora nastavku projekta primarne prevencije “Zajedno više možemo”.

Grad Rijeka će za provedbu projekta “Sunce i na Vašem krovu” izdvojiti 120 tisuća kuna, a Primorsko-goranska županija dodatnih 52 tisuće kuna za provedbu projekta na području Rijeke. Radi se o projektu Regionalne energetske agencije Kvarner, koja će raspisati natječaj za sufinanciranje ugradnje fotonaponskih sustava te ugradnje solarnih sustava u kućanstva, s time da će financiranje pojedinog projekta iznosit će maksimalno 8.000,00 kuna.

Skip to content