LIKOVNA NAGRADA IVO KALINA

Likovna nagrada Ivo Kalina dodjeljuje se za najbolju samostalnu izložbu ili autorsku koncepciju izložbe na području suvremene umjetnosti održanu tijekom 2017. i 2018. godine u galerijskim i javnim prostorima na području grada Rijeke.

Nagrada se sastoji od posebnog pisanog priznanja te novčane nagrade u brutto iznosu od 20.000.00 kuna.

ŠTO MORA SADRŽAVATI PRIJEDLOG?

Prijedlog mora biti pisano obrazložen i dokumentiran. Uz životopis (za kandidata koji je fizička osoba) ili opis dosadašnjeg rada (za kandidata koji je pravna osoba) potrebno je dostaviti dokumentaciju o održanoj izložbi te pisano obrazloženje.

TKO VREDNUJE PRISTGLE PRIJEDLOGE?

Stručno povjerenstvo koje imenuje gradonačelnik Grada Rijeke.

DO KADA SE I GDJE PODNOSE PRIJEDLOZI?

Rok za dostavu prijedloga je 8.11.2019. godine.

Prijedlozi programa mogu se predati u pisarnici Grada odjeljak broj 1. Titov trg 3 ili poslati poštom na adresu:
Grad Rijeka
Odjel gradske uprave za kulturu
likovna Nagrada Ivo Kalina
Korzo 16
51000 RIJEKA