Grad Rijeka izvest će radove energetske obnove zgrade PPO Potok bespovratnim sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova s ciljem uštede toplinske energije za grijanje od 50,36%.

Ugovorom o dodijeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., potpisanim 27. veljače 2018. godine s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, započinje energetska obnova zgrade podcentra predškolskog odgoja Potok na adresi Josipa Završnika 3.
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja u studenom 2016. godine raspisalo je poziv u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja.
Pozivom se podupiru mjere energetske obnove koje rezultiraju smanjenjem potrošnje energije za grijanje i hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50%, u odnosu na godišnju potrošnju energije prije provedbe navedenih mjera. Sredstva su osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR ) u iznosu 30% od opravdanog troška investicije. Poziv je zatvoren u veljači 2017. godine.

Grad Rijeka je među ostalim prijavio energetsku obnove zgrade Podcentra predškolskog odgoja Potok.

Energetska obnova obuhvaća radove povećanja toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora, povećanje toplinske zaštite vanjskog zida, zamjenu vanjske stolarije, ugradnju novog visokoučinkovitog sustava grijanja i pripremu tople vode.

Realizacijom navedenih radova postigla bi se projektirana ušteda toplinske energije za grijanje od 50,36%. Procijenjena vrijednost potrebna za realizaciju svih projektnih aktivnosti je 5.532.341,50 kn. Ukupni prihvatljivi troškovi određeni su u iznosu od 4.237.665,19 kn, od čega se 1.521.712,21 kn dodjeljuju kao bespovratna sredstva iz EFRR (36% od prihvatljivih troškova).
Početak Projekta je veljača 2018. godine, a završetak unutar 18. mjeseci.

Europski fond za regionalni razvoj