Srijeda, 25. srpanj 2018.

Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača

Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo objavio je Poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja za dječje vrtiće drugih osnivača. Koliki je mjesečni iznos sufinanciranja? Sukladno Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2018./2019. godinu, redoviti…

Više informacija