Dječji vrtići Rijeka, More i Sušak objavljuju javni poziv za upis u Program predškole djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom odgoja i obrazovanja odnosno nisu već ranije upisana u vrtić.

U Program predškole prijavljuju se djeca koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja, a rođena su do 31. ožujka 2018. godine. Obveznik predškole upisuje Program u dječjem vrtiću najbližem njegovom mjestu stanovanja.

Djeca pripadnici romske nacionalne manjine i djeca kojima hrvatski jezik nije materinski jezik, a čiji roditelji žele dijete upisati u prvi razred osnovne škole po propisima kojima se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi, mogu se uključiti u Program predškole i dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

Kompetencije koje će dijete steći i/ili unaprijediti odnose se na komunikaciju na materinskom jeziku, elementarnu komunikaciju na stranim jezicima, matematičke kompetencije i osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji, digitalne kompetencije, učiti kako učiti, socijalne i građanske kompetencije, inicijativnost i poduzetništvo, kulturnu svijest i izražavanje te motoričke kompetencije primjerene dobi.

Upisi u Program predškole održat će se u razdoblju od 8. do 12. siječnja 2024. godine (od ponedjeljka do petka), a Predškola započinje s provedbom u mjesecu veljači i traje do konca mjeseca svibnja (u ukupnom trajanju od 250 sati).

Prijave za upis djece podnose se putem elektroničke prijave dostupne na mrežnoj stranici odabranog dječjeg vrtića.

Uz elektroničku prijavu, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Presliku izvatka iz matice rođenih ili presliku rodnog lista djeteta (neovisno o datumu izdavanja),
 2. Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić,
 3. Nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja i/ili medicinsku dokumentaciju ustanova zdravstvene skrbi i/ili kliničkih bolničkih centara (za dijete s teškoćama u razvoju).

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem kontakt-broja telefona odabranog vrtića:

 • Dječji vrtić Rijeka (www.rivrtici.hr): Centar Maestral, Kozala 47/a, tel.: 514-395
  • Centar Potok, Josipa Završnika 3, tel.: 211-201
  • Centar Turnić, Mihovilići 33, tel.: 445-431
  • Centar Zamet, Bože Vidasa 12/a, tel.: 261-588
 • Dječji vrtić More (https://more.rivrtici.hr), Marohnićeva 12, tel.: 554-973
 • Dječji vrtić Sušak (https://susak.rivrtici.hr), Braće Stipčić 32, tel.: 499-021

Dječji vrtić izdat će potvrdu o završenom Programu predškole radi upisa djeteta u osnovnu školu.