Uz jačanje riječkog prometnog pravca, drugi kolosijek omogućit će uspostavu gradsko-prigradske željeznice.

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel prihvatio je na kolegiju zaključak o sklapanju Sporazuma o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, obnovu i modernizaciju pruge na dionici Škrljevo – Rijeka – Jurdani.

Grad Rijeka, Primorsko goranska županija, Grad Bakar i Općina Matulji potpisat će Sporazum kojim će, svaki u određenom postotku, sufinancirati dio nacionalne komponente izrade projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, obnovu i modernizaciju na pružnoj dionici Škrljevo – Rijeka – Jurdani.  Za izradu predmetne projektne dokumentacije u studenom 2015. godine potpisan je Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru instrumenta za povezivanje Europe (CEF) – sektor prometa u iznosu od 85% prihvatljivih troškova čiji je ukupan procijenjeni iznos 10 milijuna eura. Preostalih 15%  sredstava je nacionalna komponenta koju su dužne sufinancirati navedene jedinice  lokalne i regionalne samouprave. Sporazumom je obuhvaćena izrada studije izvodljivosti, studije financijske i ekonomske analize, studije utjecaja na okoliš, izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijskih dozvola, izrada glavnog projekta i ishođenje građevinskih dozvola.

Kako je naglasio gradonačelnik Obersnel dionica pruge od Škrljeva do Šapjana prolazi kroz centar grada i predstavlja potencijal koji se može povoljno iskoristiti za brz i učinkovit prijevoz ljudi na području grada i njegove okolice.  Izgradnja drugog kolosijeka postojeće željezničke pruge i uspostava gradsko-prigradske željeznice je od 2003. g. predviđena gradskim prostornim planovima, a također sastavni je dio Strategije razvoja Grada Rijeke do 2020. godine, u smislu globalnog pozicioniranja Rijeke razvojem riječkog prometnog pravca.

Tijekom 2013. i 2014. godine Grad Rijeka aktivno je sudjelovao u postupku izrade elaborata “Studija okvirnih mogućnosti izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Škrljevo – Rijeka – Šapjane”, unutar koje su izrađena i idejna rješenja izgradnje drugog kolosijeka i stajališta gradsko – prigradske željeznice. Studija je pokazala društveno – ekonomsku opravdanost ovog zahvata, te su tijekom 2015. g. od strane HŽ Infrastrukture d.o.o. pokrenute pripremne aktivnosti za nastavak projektiranja.

U  prosincu 2016. godine potpisan je ugovor za izradu projektne dokumentacije sa odabranom zajednicom ponuditelja INSTITUT IGH d.d., u iznosu 33.777.000,00 kuna. Izrada projektne dokumentacije te ishođenje svih dozvola planirano je u razdoblju od 2017. godine do kraja 2020. godine, nakon čega se planira prijava radova za osiguranje sufinanciranja iz EU fondova i poduzimanje ostalih aktivnosti.

Potrebnih 15%  sredstava nacionalne komponenta ukupnih troškova podijelit će se na potpisnike Sporazuma: HŽ Infrastrukturu d.o.o. u iznosu od 10% ugovorene vrijednosti,  Primorsko-goransku županiju, 1,75% , Grad Rijeku  1,75% ,  Grad Bakar 0,75%, te Općinu Matulji u iznosu od 0,75% ugovorene vrijednosti.

„21. Homo si teć“

Ovogodišnje izdanje manifestacije “Homo si teć” započinje  8. travnja 2017. utrkom “539 skok” po Trsatskim stubama, a nastavlja se 15. travnja utrkom “Molo longo trk” po riječkom lukobranu.

Manifestacija “Homo si teć” otvorit će se 23. travnja 2017. godine u 10,30 sati startom utrke “2. riječkog maratona”, “16. riječkog polumaratona” i nove utrke “Desetka” ” u duljini od 10 km, sa startom na Korzu i ciljem u ulici Riva ispred Gata Karoline Riječke, nakon čega slijedi dm Baby bonus cup”, “Hendi cup” i najmasovnija od svih, popularna „Homo si teć“ koja redovito okupi oko 10.000 građana, rekreativaca, djece, studenata, profesionalnih atletičara i sportaša.

94. gradonačelnikov kolegij

Ovogodišnje izdanje manifestacije “Homo si teć” započinje 8. travnja

Sportske i rekreativne udruge i klubovi svoje programe će predstaviti na Korzu, od utorka, 18. travnja do petka, 21. travnja 2017. godine, u vremenu od 11 do 13 sati te 22. travnja od 10 do 16 sati na Gatu Karoline Riječke.
Majice za “Homo si teć” mogu se kupiti u šatoru na Trgu 128. brigade HV, već od danas po cijeni od 40 kn, od čega 5 kn ide u humanitarnu svrhu za projekt “Moje mjesto pod suncem” kojega provode Centar za kulturu dijaloga i udruga Šarolija. Projekt je osmišljen kako bi djeci lošijeg socio-ekonomskog položaja, koji žive u nepovoljnijim financijskim, odnosno životnim prilikama, osigurao poticajno okruženje u kojem bi imali priliku sudjelovati u aktivnostima koje im njihovi roditelji nisu u mogućnosti pružiti.

Financiranje Hrvatske udruge za obuku potražnih pasa – Grupe potražnih pasa Rijeka

Grad Rijeka već duže vrijeme financira Hrvatsku udrugu za obuku potražnih pasa – Grupu potražnih pasa Rijeka pa je tako u Proračunu Grada Rijeke ove godine osigurano 20.000 kn.kako je na kolegiju iznio pročelnik Mladen Vukelić, članovi ove udruge prošle su godine sudjelovali na petnaest inozemnih aktivnosti i vježbi te sedamnaest na području Republike Hrvatske. Jedan član udruge položio je dva ispita traženja u ruševinama po međunarodnom programu što mu omogućuje odlazak na licenciranje Mission readiness testa, kao preduvjet za međunarodne misije. U suradnji s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Rijeka Državne uprave za zaštitu i spašavanje članovi udruge sudjelovali su s vodičima i psima na nekoliko edukacija djece o sustavu civilne zaštite.

Izvršenje Plana upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rijeke za 2016. godinu

Izvješće o izvršenju Plana upravljanja pomorskim dobrom predstavio je ravnatelj Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti Željko Vitas naglasivši kako je u protekloj 2016. godini od koncesija, koncesijskih odobrenja i kapitalne pomoći ostvareno 2.979.930,14 kn. U održavanje pomorskog dobra i naknadu Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja utrošeno je ukupno 1.848.037,96 kuna. Izvedeno je dohranjivanje šljunkom plaža za pse, plaža Grčevo, Sablićevo i plaža Ploče, sanirano je sunčalište na plaži Lungo mare te sunčališta i ulazi u more na drugim lokacijama. Nabavljene su i postavljene penjalice i platforme za ulazak kupača u more. Na utrošak sredstava utjecala je činjenica da je dio planiranih radova započet u 2016. godini te dovršen u 2017. godini. Dio sredstava utrošen je za izradu projektne dokumentacije projekta Obalne šetnice s plažama – zapad, Kostabela-Preluk i dokumentacije za proširenje plaže Kostanj.

U 2016. godini zaprimljeno je 7 zahtjeva za dodjelu koncesijskih odobrenja. Od 7 podnesenih zahtjeva u 2016. godini donijeto je 6 koncesijskih odobrenja, dok je jedan zahtjev odbijen.

94. gradonačelnikov kolegij

Imenovan Odbor književne nagrade Drago Gervais

Objava javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke

Grad Rijeka će i ove godine provoditi Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke kroz deset mjera neposrednih potpora poduzetnicima putem dodjele subvencija u ukupnom iznosu 2.000.000,00 kuna.

pročelnik Andrija Vitezić je kazao kako će Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija iz Programa ove godine obuhvatiti devet mjera: subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa,  subvencioniranje izrade marketinških planova ili istraživanja tržišta, poticanje udruživanja gospodarskih subjekata, subvencioniranje uvođenja sustava i aplikacija pri odlučivanju, upravljanju i elektronskom poslovanju, subvencioniranje troškova implementacije industrijskog i grafičkog dizajna, subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme, subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika, subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondove Europske unije te subvencioniranje troškova obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika.

Sufinanciranje razvoja komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluga realizirat će se putem posebnog Javnog poziva u suradnji sa Zakladom FIPRO u vlasništvu Sveučilišta, koja je osnovana upravo s ciljem financijske potpore izrade prototipova, odnosno tehnološki naprednijih proizvoda i usluga i u okviru koje već postoji uhodana praksa raspisivanja sličnih natječaja i savjetovanja potencijalnih korisnika. Grad Rijeka Zakladi će doznačiti 300.000 kuna, a bespovratna sredstva po Javnom pozivu odobravat će se za pojedinačne prijave na temelju prihvatljivih troškova u visini od 80% istih, u najnižem iznosu od 35.000,00 kuna do najvišeg iznosa od 50.000,00 kuna. Ova mjera najviše će ići na ruku korisnicima Start-up inkubatora i poduzetnicima koji razvijaju inovativna rješenja u okviru svojeg poslovanja, a kojima je potrebna podrška u realizaciji istih i to prije svega financijska podrška u inicijalnoj fazi razvoja inovativnih projekata.

Javni poziv će biti objavljen 18. travnja 2017. a prijave će se zaprimati od 25. travnja 2017. godine u 8 sati. Nakon objave Javnog poziva, zainteresirani korisnici podnose prijave elektroničkim putem na način da se prethodno registriraju na Informacijski Servis Grada Rijeke. Po registraciji se ispunjava Obrazac prijave, prilaže popratna dokumentacija te se prijava šalje (on-line) Odjelu gradske uprave za poduzetništvo. Ovakav postupak podnošenja prijava smanjuje troškove prijave i povećava transparentnost cijelog postupka. Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. srpnja 2017. godine.

Imenovan Odbor književne nagrade Drago Gervais

Književna nagrada Drago Gervais utemeljena u počast književniku Dragi Gervaisu, dodjeljuje se svake druge godine u dvije kategorije: za najbolje neobjavljeno književno djelo i za najbolje objavljeno književno djelo na nekom od idioma čakavskog narječja hrvatskog jezika. U Odbor književne nagrade Drago Gervais imenovani su: Ivan Šarar, kao predstavnik Grada Rijeke; Niko Cvjetković, kao predstavnik Gradske knjižnice Rijeka; Lea Lazzarich, kao predstavnica Kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo Grada Rijeke.