U sklopu Projekta izgradnje zajedničke komunalne infrastrukture grada Rijeke financiranog s 30 milijuna kuna kreditnih sredstava, od listopada 2010. godine u Rijeci je sagrađeno 13,2 km vodovoda, 5,54 km kanalizacije i 8,4 km plinovoda te asfaltirano 12,5 km prometnica, rečeno je na Gradonačelnikovom kolegiju. Planira se i skori nastavak investicijskog ciklusa KD-a Vodovod i kanalizacija, a u kojem obimu ovisit će o prihvaćanju aplikacije za financiranje iz sredstava EU.

Direktor Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija Zdenko Mažar istaknuo je kako je u sklopu jednoipolgodišnjeg investicijskog ciklusa izgradnje nedostajuće komunalne infrastrukture u funkciju stavljeno 45 ogranaka vode, odvodnje i plina, s time da je kod izgradnje čak 31 ogranka istovremeno postavljena infrastruktura za vodu, odvodnju i plin, a u 3 ogranka svoje kabele postavio je i HEP.

“Za tri dana bit će gotovi radovi na ogranku Bartolovo s novom crpnom stanicom, a krajem mjeseca i ogranak u Ulici Oktavijana Valića. Do kraja godine trebali bi se okončati i radovi na ogranku Podbreg na Viškovu, koji je naknadno uvršten u plan, jer smo u odnosu na planirana sredstva i provedene postupke javne nabave uštedjeli oko 3 milijuna kuna kreditnih sredstava te ih odlučili uložiti u nove radove,” kazao je direktor Mažar, koji se ujedno zahvalio svim sudionicima u ovom opsežnom projektu, ali i građanima za strpljenju te upućenim sugestijama i kritikama, sve u cilju što bržeg i kvalitetnijeg izvođenja radova.

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel izrazio zadovoljstvo što su radovi na preko 40 lokacija prošli bez većih problema, napomenuvši kako, pored radova u sklopu Projekta izgradnje zajedničke komunalne infrastrukture, VIK provodi i dodatne radove vrijedne 7,5 milijuna kuna. U sklopu tih radova došlo je do problema s dva izvođača radova, tvrtkama Gamont i Osijek Koteks, iako su imali urednu dokumentaciju u postupku javne nabave, te je gradonačelnik još jednom prilikom uputio isprike građanima. Direktor Mažar je istaknuo kako bi se danas trebala asfaltirati prometnica Prolaz Marčeljeva draga, dok bi sutra trebao biti poznat izvođač radova u Goranskoj ulici na Drenovi.

840 milijuna kuna vrijedan projekt aplicira se na fondove EU
Riječane uskoro čekaju i novi investicijski zahvati. U prvom redu, VIK je Hrvatskim vodama prijavio 200 milijuna kuna vrijednih projekata spremni za realizaciju, a koji će od njih biti i prihvaćeni, znat će se uskoro. S druge strane, dio prijavljenih projekata uključen je projekt proširenja i dogradnje sustava odvodnje na području aglomeracije Rijeke, koju čine gradovi Rijeka i Kastav te općine Čavle, Jelenje i Viškovo, koje bi trebale imati povezan sustav odvodnje i isti uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Radi se projektu koji bi se znatnim dijelom trebao financirati sredstvima EU i čijom bi se realizacijom kroz dvije faze ispunile obveze prema zaštiti okoliša potpisane u Pristupnom ugovoru Hrvatske EU. Prva faza projekta, čija se realizacija planira od 2014. do 2018. godine vrijedna je čak 840 milijuna kuna, odnosno 115 milijuna eura, od čega se planira da bi od 65 do 80% trebalo doći od EU fondova, podrazumijeva gradnju novog uređaja II. stupnja pročišćavanja, povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje s postojećih 47% na 75%, izgradnju 190 km nove kanalizacijske mreže, rekonstrukciju oko 30 km postojeće kanalizacije uglavnom na području grada Rijeka uz izgradnju brojnih retencijskih bazena i rekonstruiranje kišnih preljeva te rekonstrukciju i izgradnju oko 80 km postojeće i nove vodovodne mreže.

71. gradonačelnikov kolegij ožujak 2012.
Kako je istaknuo direktor VIK-a Mažar, razmatra se i lokacija uređaja za pročišćavanje, od toga da se zadrži postojeća lokacija na Delti, da se preseli na područje današnjeg Veslačkog kluba na Delti, sve u skladu s projektom Rijeka Gateway, ili pak da se sagradi tunelski uređaj na području Piramide.

Do kraja travnja trebalo bi se izraditi dio studija, analiza i projekata, a rok za predaju aplikacije za gradnju I. faze je sredina 2013. godine. Kako je kazao direktor Mažar, Hrvatske vode su do sada osigurale 11 milijuna kuna za pripremu dokumentacije, a VIK je uputio zahtjev za osiguravanjem dodatnih 20 milijuna kuna, kako bi se aplikacija mogla što kvalitetnije pripremiti.

Projekt bi se trebao okončati izgradnjom II. faze u periodu od 2018. do 2023. godine, kada bi se stupanj priključenosti trebao povećati s 75% na 85% do 90% izgradivši dodatnih 60 km nove kanalizacije uz istovremenu rekonstrukciju i izgradnju oko 20 km postojeće i nove vodovodne mreže.

Govoreći o potrebi ispunjavanja europskih standarda, gradonačelnik Obersnel je podsjetio kako je VIK već postigao europske standarde u pogledu najviše 20% dopuštenih gubitaka u vodovodnoj mreži te adekvatne kvalitete vode za piće.

100% ispravnih uzoraka vode za piće
Naime, rezultati ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće, kvalitete pročišćene otpadne vode te kakvoće mora za kupanje u 2011. godini pokazuju kako je 100% ispitanih uzoraka vode za piće bilo ispravno. Također, svi ispitani uzorci pročišćenih otpadnih voda zadovoljavali su zadane parametre, odnosni nisu prelazili maksimalno dopuštene vrijednosti, dok je od ukupnog broja ispitivanja kakvoće mora za kupanje, 89% uzoraka ocijenjeno kao more izvrsne kakvoće, 8% dobre kakvoće, 2% zadovoljavajuće kakvoće i 1% nezadovoljavajuće kakvoće i to na području Kantride. More je na svim lokacijama bilo pogodno za kupanje.

71. gradonačelnikov kolegij ožujak 2012.Rad komunalnog i prometnog redarstva
Prihvaćeno je izvješće o radu Direkcije za komunalno redarstvo za 2011. godinu, koje u svom radu ponajviše postupa po Odluci o komunalnom redu. Najveći broj prekršaja komunalnog reda odnosi se na bespravno zauzimanje javnih površina
odlaganjem stvari, u najvećem broju tehnički neispravnih, odnosno neregistriranih i napuštenih vozila, a potom i komunalnog otpada te drva.

Direkcija za prometno redarstvo je u 2011. godini, kad se radi o nepropisno zaustavljenim vozilima, izdala 15.785 obavijesti o počinjenom prekršaju te 3.484 upozorenja o počinjenom prekršaju, a najviše se postupanja odnosi na nepropisno zaustavljanje ili parkiranje suprotno postavljenom prometnom znaku.

“Prometno redarstvo tijekom 2011. godine nastavilo je sa izdavanjem naredbi za
premještanje vozila. Fizičko premještanje vozila obavljaju djelatnici tvrtke “Rijekapromet”, ali po naredbi prometnoga redara. Prometni redari izdali su ukupno 6.737 naredbi za premještanje vozila, što je u odnosu na 2010. godinu kada je izdano 2.645 naredbi, dva i pol puta više, no kroz premještanje ili pokušaj premještanja realizirano je 2.410 naredbi. Omjer izdanih naredbi za premještanje vozila i broj premještenih vozila nisu zadovoljavajući, i iznalaze se metode koje bi doprinijele većoj efikasnosti,” kazao je ravnatelj Direkcije za prometno redarstvo Robert Mišan.

Javni poziv za prijavu obnove pročelja i krovova sredstvima spomeničke rente
Od 24. ožujka do 29. lipnja bit će otvoren Javni poziv vlasnicima/suvlasnicima građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove pročelja i krovova u 2013. i 2014. godini. Kako je kazala ravnateljica Direkcije za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara Nikolina Radić-Štivić, kroz Program sanacije i obnove pročelja, koji se provodi od 2006. godine iz sredstava spomeničke rente do sada je uloženo 7,4 milijuna kuna.