Nastavljajući višegodišnju uspješnu suradnju s nizom ustanova, Grad Rijeka će za projekte i programe u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi iznad državnog standarda u 2019. godini izdvojiti 2,4 milijuna kuna.

Kako je na kolegiju gradonačelnika kazala pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Karla Mušković, Grad Rijeka već čitav niz godina kontinuirano surađuje i sufinancira provedbu projekata i programa, iznad standarda koji su određeni zakonskim propisima, a koje provode Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Klinički bolnički centar Rijeka, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Sv. Ana – Caritasov dom za žene i djecu – žrtve obiteljskog nasilja, Centar za rehabilitaciju “Fortica” Kraljevica, Dnevni centar “Slava Raškaj” Rijeka, Dom za odrasle osobe Turnić i Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Mile Batinić, dr. med.

S ciljem unapređenja kvalitete života građana, sufinanciranje će se nastaviti i u 2019. godini, pa će tako građanima i nadalje biti dostupni programi kao što su preventivni program „Trening životnih vještina“, programi zdravstvene zaštite poput mobilnih timova palijativne zaštite ili smještaja u hospicij te programi socijalne skrbi, od kojih je jedan od najvažnijih. zasigurno pomoć u kući. Neki od ovih programa provode se više desetljeća, poput Savjetovališta za prehranu dojenčadi, u sklopu kojeg se podmiruju i troškovi zamjenskog mlijeka za dojenčad.

Pored ovih programa i projekata, Grad Rijeka će putem javnog natječaja, koji još uvijek traje, nastaviti višegodišnju praksu sufinanciranja programa i projekata u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi koje provode udruge te vjerske zajednice.

Za rad riječkog Crvenog križa osigurano 2,5 milijuna kuna

Čak 2,5 milijuna kuna Grad Rijeka osigurao je za rad Gradskog društva Crvenog križa Rijeka, od čega najveći dio, odnosno 2,2 milijuna kuna otpada na financiranje pučke kuhinje. Očekuje se da će broj korisnika biti na razini prethodne godine, odnosno da će se dnevno kuhati oko 420 obroka za članove 300 riječkih obitelji. Ostatak sredstava namijenjen je drugim djelatnostima riječkog Crvenog križa, od programa za djecu ii mlade, preko organizacije dobrovoljnog darivanja krvi do organizacije zdravstveno-edukativnih predavanja.

Također, Grad Rijeka će i u 2019. godini financirati dežurstvo pedijatra u dežurnoj ambulanti u Cambierijevoj ulici u jutarnjim satima subotom, za što će se iz proračuna izdvojiti 30 tisuća kuna. U protekle četiri godine za ovu je namjenu utrošeno 105.422,56 kn. Naime, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje financira rad subotom od 15 do 20 sati te nedjeljom i blagdanom od 8 do 20 sati, a Grad Rijeka sufinancira subotnje dežurstvo medicinskog tima od 8 do 15 sati, kako bi pedijatrijska skrb bila što dostupnija riječkoj djeci.

Socijalno ugroženim građanima i u ovoj godini bit će pokriveni troškovi stanovanja – u potpunosti troškovi toplinske energije koju isporučuje Energo te dio troškova mjesečne potrošnje električne energije koju isporučuje neka od tvrtki. Odlukom gradonačelnika, sklopit će se novi ugovori s Energom te tvrtkama koje isporučuju električnu energiju.

Za pokrivanje troškova toplinske energije u proračunu Grada Rijeke bit će osigurano 150 tisuća kuna, dok isti iznos osigurava i Energo, dok će za troškove električne energije u gradskom proračunu biti rezervirano 380 tisuća kuna. Procjenjuje se kako će broj korisnika biti na razini prethodne godine – odnosno 240 korisnika pomoći za podmirivanje računa za grijanje i toplu vodu, odnosno 170 korisnika subvencije električne energije.

Grad Rijeka već godinama osigurava sredstva za projekte i programe u zdravstvu i socijalnoj skrbi iznad državnog standarda

Grad Rijeka već godinama osigurava sredstva za projekte i programe u zdravstvu i socijalnoj skrbi iznad državnog standarda

Bolnica Lopača ostala bez decentraliziranih sredstava

Govoreći o dostupnoj zdravstvenoj zaštiti u Rijeci, gradonačelnik Vojko Obersnel je istaknuo višegodišnji problem koji Grad Rijeka ima kao osnivač Psihijatrijske bolnice Lopača. Naime, kako 90-ih godina prošlog stoljeća ne bi došlo do gašenja ustanove koju nitko nije htio preuzeti, što je podrazumijevalo i prestanak skrbi o bolesnicima te otpuštanje djelatnika, Grad Rijeka je odlučio postati osnivač bolnice. Niz godina Grad Rijeka je bio osnivač, ali bez osnivačkih prava, da bi 2001. godine, kao jedina jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj, postao osnivač neke bolnice.
„Izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti u specijalnim bolnicama, što je Psihijatrijska bolnica Lopača, osigurava se dodatni udio u decentraliziranim sredstvima državnog proračuna. No, tu dolazimo do problema – u državnom proračunu za 2019. godinu nisu predviđena dodatna decentralizirana sredstva za psihijatrijske bolnice. Decentralizirana sredstva za zdravstvo koja dobiva Primorsko-goranska županija, ona ulaže samo u ustanove kojih je ona sama osnivač,“ kazao je gradonačelnik Obersnel, naglašavajući kako u zakonu stoji da osnivači specijalnih bolnica mogu biti svi, od države do fizičkih osoba, samo ne jedinice lokalne samouprave.

„Po sto i prvi put je Psihijatrijska bolnica Lopača izvisila i opet ovisi isključivo o sufinanciranju Grada Rijeke. O tome smo obavijestili ministra zdravstva Kujundžića i primorsko-goranskog župana Komadinu, tražeći da se nađe način da se za Lopaču osiguraju decentralizirana sredstva,“ kazao je gradonačelnik Obersnel, dodavši kako je Grad Rijeka u najboljoj namjeri preuzeo ustanovu koju u tom trenutku nitko nije htio i u koju je do sada uložio mnogo milijuna kuna, sve bez podrške šire zajednice. Ujedno je podsjetio niti šest mjeseci nakon požara u bolnici, nije stigla obećana pomoć.

Prijedlog izmjena Odluke o komunalnoj naknadi upućen Gradskom vijeću

Gradskom vijeću upućen je prijedlog izmjena Odluke o komunalnoj naknadi, koji je usklađen s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvom. Između drugih promjena, predlažu se izmjene koeficijenata zone, kao i broja i obuhvata samih zona. Kako je kazala pročelnica Odjela za komunalni sustav Irena Miličević, prijedlozi obuhvata zona temelje na prijedlogu izmjena Odluke o komunalnoj naknadi, koji se pred gradskim vijećnicima našao u ožujku ove godine. Tijekom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću pristigla je samo jedna primjedba, koja je djelomično prihvaćena.

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade usvojena je na sjednici Gradskog vijeća krajem studenog protekle godine, a pročelnica Miličević je istaknula kako izmjene Odluke o komunalnoj naknadi, u ovom ili nekom drugom obliku, moraju biti donesene kako bi se do kraja ožujka moglo izdati preko 74 tisuće novih rješenja o komunalnoj naknadi.

Zbog izmjena Zakona o komunalnom gospodarstvu trebalo je izmijeniti i Odluku o grobljima. No, pred vijećnicima će se naći odluka koja je izmijenjena tek u formalnom obliku, dok su uvjeti pokopa te svi ostale odredbe ostale iste kao i do sada.

Pristupanje Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju

Gradskom vijeću upućen je prijedlog o pristupanju Grada Rijeke Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju, pokrenutom od strane Europske komisije. Nakon pristupanja Sporazumu potrebno je izraditi Akcijski plan za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena, koji predstavlja ključni dokument s mjerama ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama, koje će se provesti radi postizanja ciljeva, zajedno s vremenskim okvirima i dodijeljenim odgovornostima, ustvari nadograditi Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Rijeke koji je usvojen 2010. godine.

Također, radi podizanja standarda sustavnog gospodarenja energijom Grad Rijeka putem europskog projekta Compete4SECAP planira uvesti međunarodnu normu HRN EN ISO 50001:2011. Norma će obuhvati upravne zgrade Grada Rijeke na adresama Korzo 16 i Titov trg 3. To su dvije najveće zgrade uprave i po površini objekta i broju korisnika te potrošnji energenata, te također jedine su od gradskih objekata spojene na sustav daljinskog očitanja potrošnje energije.

Gradskom vijeću upućen je prijedlog odluke o zamjeni nekretnina između Grada Rijeke i Riječke nadbiskupije.

Za potrebe provedbe EU projekta „Žiroskop – Civilno-javno partnerstvo u upravljanju prostorima kulture u Rijeci“ Savezu udruga Molekula do listopada 2020. godine daje se na korištenje bez naknade klub „Palach“, izuzev prostora za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, te dio prostora Filodrammaticae.