S ciljem omogućavanja poduzetnicima da lakše prebrode otežane uvjete poslovanja uzrokovane pandemijom koronavirusa, Grad Rijeka od studenog 2020. godine ponovno kreće s mjerama pomoći.

Umanjenje zakupnina za gradske poslovne prostore i javne površine

Tako će se od 1. studenog 2020. do 31. prosinca 2020. godine, uz mogućnost produljenja, ovisno o razvoju epidemiološke situacije, zakupcima gradskih poslovnih prostora te javnih površina za postavu privremenih objekata umanjiti zakupnina. Zakupcima s padom prometa od 40-60% odobrit će se umanjenje zakupnine za 30%, dok će onima sa padom prometa od 60,01 do 100% biti odobreno umanjenje za 50%.

Zahtjevi za umanjenje plaćanja zakupnine podnosit će se, kao i ranije ove godine, isključivo putem online obrasca s pratećom vjerodostojnom knjigovodstvenom dokumentacijom kao dokazom smanjenja prometa (na primjer: obrazac porezne prijave za traženi mjesec, mjesečni ispis prometa fiskalne blagajne, pojedinačni pregled prometa po transakcijskom računu i slično).

Referentno razdoblje za dokaz pada pometa utvrđuje se mjesečno na način da se promet za mjesec za koji se traži odobrenje umanjenja zakupnine uspoređuje s istim tim kalendarskim mjesecom 2019. godine. Iznimno, zakupnici koju svoju djelatnost nisu obavljali u 2019. godini u mjesecima koji bi bili referenti za mjere umanjenja dostavljaju podatak o ostvarenom prometu koji su imali u veljači 2020. godine, koji mjesec prethodi pandemiji koronavirusa.

Od prava na umanjenje zakupnine izuzete su garaže, ljekarne središnje bankarstvo, ostalo novčarsko poslovanje osim djelatnosti mjenjačnica, opće djelatnosti javne uprave, sudske i pravosudne djelatnosti, djelatnosti političkih organizacija i konzulati. Također, ova se pomoć ne odnosi ni na knjižare i antikvarijate, budući da im se ranijim zaključkom gradonačelnika priznaje umanjenje ugovorene zakupnine u iznosu od 50%.

Zahtjevi za umanjenje zakupnine za studeni će se podnositi od 7. do 20. prosinca 2020. godine, a za prosinac od 4. do 17. siječnja 2021. godine.

Poduzetnicima će biti isporučeni računi za studeni, a kao i ranije, bit će im umanjen sljedeći račun ili vraćen preplaćeni iznos.

Besplatno postavljanje ugostiteljskih terasa i besplatno proširenje ugostiteljskih terasa

Korisnicima površina javne namjene koji imaju postavljene privremene objekte i ugostiteljske terase oslobađanje od plaćanja naknade za korištenje u periodu od 1. studenog 2020. do 31. prosinca 2020. godine, uz mogućnost produljenja ovisno o razvoju situacije s pandemijom koronavirusa.

Grad Rijeka je još u svibnju, kao privremenu mjeru, ugostiteljskim objektima odobrio mogućnost proširenja terasa na javnim površinama, bez dodatnog plaćanja, a na onim lokacijama gdje je to tehnički moguće učiniti.

Procjenu oko mogućnosti proširenja terasa donose, po obilasku svakog pojedinačnog ugostiteljskog objekta koji podnese zahtjev, djelatnici Odjela za komunalni sustav i Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke.

Zahtjevi za proširenjem terasa na javnim površinama podnose se Odjelu za komunalni sustav Grada Rijeke.

Rijeka među prvima donio najobuhvatnije mjere pomoći za građane i za poduzetnike

Podsjećamo, Rijeka je bila među prvim gradovima u Hrvatskoj koji je donio najobuhvatnije mjere pomoći za građane i za poduzetnike. Prve mjere kojima se nastoji osigurati likvidnost poslovanja poduzetnika stupile su na snagu već 19. ožujka, a sve naredne mjere Grad Rijeka razmatra i donosi u skladu s razvojem situacije i mjerama i preporukama donesenim na europskoj i državnoj razini.

Tako su poduzetnici kojima je bila izrečena mjera zabrane rada odmah oslobođeni od plaćanja komunalne naknade i plaćanja zakupnine gradskih poslovnih prostora, plaćanja naknade za korištenje površine javne namjene za postavljanje privremenih objekata i ugostiteljskih terasa. Nakon toga donesene su i mjere pomoći za poduzetnike kojima nije bio zabranjen rad ali su zabilježili pad prometa. Ti su poduzetnici do kraja lipnja podnosili zahtjeve za umanjenje komunalne naknade i zakupnina gradskih poslovnih prostora.

Zbog mjera donesenih na proljeće u cilju pomoći poduzetnicima gradski je proračun uprihodovao 22 milijuna kuna manje od planiranog.

Napore Grada Rijeke prepoznao je i Europski odbor regija, koji je u svom izvješću istaknuo Rijeku kao primjer dobre prakse u zaštiti građana i poduzetnika od utjecaja pandemije koronavirusa.