U školskoj 2017./2018. godini Grad Rijeka će za šire javne potrebe u osnovnom školstvu, odnosno programe koji obogaćuju redovni školski program, poput programa zavičajne nastave Moja Rijeka, građanskog odgoja i obrazovanja ili pak ranog učenja informatike, izdvojiti 1,36 milijuna kuna, omogućujući na taj način učenicima stjecanje dodatnih znanja i vještina.

Odluke o financiranju širih javnih potreba donesene su na kolegiju, na kojem se gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel osvrnuo na istupe vijećnika HDZ-a vezane uz skidanje točaka dnevnog reda posljednje sjednice Gradskog vijeća posvećenih poslovanju komunalnih i trgovačkih društava u protekloj godini. Podsjetio je kako su od trenutka kad je postao gradonačelnik, posljednjih 17 godina, izvještaji o radu komunalnih i trgovačkih društava uvijek bili na sjednicama Gradskog vijeća, iako za to ne postoji zakonska obveza, smatrajući da i vijećnici i građani imaju pravo znati o njihovom obimu poslova, aktivnostima, financijskim izvješćima te investicijama. Tijekom proteklih godina uvijek su se poštivali različiti zahtjevi vijećnika o načinu rasprave o izvješćima. Također, materijali su prije upućivanja na raspravu Gradskom vijeću objavljeni na gradonačelnikovom kolegiju, dok su financijska izvješća – sukladno zakonskoj obvezi – objavljena na mrežnim stranicama Fine.

„Upravo su vijećnici HDZ-a tražili da se točka dnevnog reda posvećena skupnom izvještaju o komunalnih i trgovačkih društava skine s dnevnog reda kako bi se dopunila. Naknadno, a to su čuli svi vijećnici, skinuo sam i ostale točke koje se tiču trgovačkih društava u gradskom vlasništvu, polazeći od pretpostavke da ćemo o radu svih gradskih komunalnih i trgovačkih društava raspravljati istovremeno. Vijećnici HDZ-a su putem medija iznijeli optužbe da se Grad zadužuje putem komunalnih i trgovačkih društava. Optužbe da se radi nezakonito i da su vršilo zaduživanje preko tih društava su smiješne, pokazuju apsolutno nepoznavanje tematike ili pak zlonamjerno iskrivljavanje činjenica,“ ocijenio je gradonačelnik Obersnel.

Učenici oduševljeni nastavom građanskog odgoja

Učenici oduševljeni nastavom građanskog odgoja

Učenici izuzetno dobro prihvatili program Građanskog odgoja i obrazovanja

Program širih javnih potreba predstavila je pročelnica Odjela za odgoj i školstvo Sanda Sušanj, podsjećajući kako Grad Rijeka već dulji niz godina financira dodatne programe u osnovnim školama, poput ranog učenja informatike, programa za darovite učenike “E-matematička učionica“ i LIADO, školske prehranu za devet učenika s teškoćama Centra za odgoj i obrazovanje, kao i nastavu euritmije i obrade drva u Osnovnoj waldorfskoj školi.

Godine 2012. uveden je program zavičajne nastave „Moja Rijeka“, koji se danas provodi u 22 osnovne škole, a u istom broju škola ove će se godine provoditi i program građanskog odgoja i obrazovanja. Uvedena eksperimentalno protekle školske godine, nastava građanskog odgoja i obrazovanja odlično je prihvaćena od učenika, budući da je njih čak 96,1 posto bilo jako zadovoljno temama koje su obrađivali, posebice metodama i oblicima rada.

Podmirivanje troškova produženog boravka i cjelodnevne nastave za djecu slabijeg imovinskog statusa

Grad Rijeka će s 32.500,00 kn poduprijeti nastavak provođenja projekta „Školsko poslijepodne samo za mene“, namijenjenog učenicima u riziku od školskog neuspjeha i nastanka poteškoća u ponašanju Osnovne škole Nikola Tesla.

U školskoj 2017./2018. godini u 25 škola u Gradu Rijeci provodit će se program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada za učenike od 1. do 4. razreda. Za učenike prvih razreda program je besplatan, a ostali plaćaju ovisno o dohotku kućanstva. Na današnjem kolegiju donesena je odluka kako će Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb pokrivati troškove programa za djecu od 2. do 4. razreda slabijeg materijalnog statusa. Navedeno pravo ostvarit će roditelji odnosno staratelji učenika koji ostvaruju pravo na pomoć za podmirenje troškova marende i prehrane u produženom boravku učenika osnovnih škola, za što će Grad Rijeka osigurati 350 tisuća kuna.

Osiguravanje dodatnih pomoćnika u nastavi

Grad Rijeka će s 72.520,00 kn za dvoje učenika osnovnih škola omogućiti pomoćnike u nastavi. Naime, pomoćnici u nastavi inače su sufinancirani putem Europskog socijalnog fonda, no svake godine dio učenika u trenutku natječaja za financiranje putem EU fondova nije, zbog objektivnih razloga, ne uspije skupiti potpunu dokumentaciju.

Prihvaćeno je pokroviteljstvom nad obilježavanjem Svjetskog dana učitelja, 6. sajma stipendija i visokog obrazovanja u Rijeci te je predstavljen program Dječjeg tjedna. Imenovana su nova povjerenstva koja provode ocjenjivanje kandidata za gradske stipendije.

Prikaz predloženih područja prioriteta za upravljanje bukom

Prikaz predloženih područja prioriteta za upravljanje bukom

Mjere zaštite od buke na javnom savjetovanju

Sukladno zakonskoj obvezi, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem je, u suradnji s tvrtkom DARH 2, izradio stratešku kartu buke i akcijski plan upravljanja bukom. Karta buke i akcijski plan, koji sadrži ocjenu stanja te mjere za smanjenje broja građana koji su izloženi prekomjernim razinama buke od cestovnom i željezničkog prometa te velikih industrijskih postrojenja, od 4. listopada do 3. studenog bit će na javnom uvidu, a o akcijskom planu upravljanja bukom u istom razdoblju bit će provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na web-stranicama Grada Rijeke, koje će uključivati i on-line anketu o doživljaju buke i poznavanju mjera zaštite od buke.

Na Titovom trgu 3, u sali u prizemlju, bit će izloženo 10 panoa s kartama buke te elaborat Akcijskog plana, a 19. listopada u Gradskoj vijećnici će se održati javno izlaganje.