Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke pokazao je kako u 2011. g. nije došlo do očekivanog izlaska iz krize. Nulti rast BDP-a, manji prihodi od poreza na dohodak, porast nezaposlenih, smanjenje prihoda od poreza na promet nekretnina te pad aktivnosti u građevinarstvu, nepovoljno su se odrazili na ostvarenje planiranih prihoda pa deficit Grada za 2011. godinu iznosi 6,4% prihoda proračuna.

Manjak u proračunu za 2012.g.
Grad Rijeka je u 2011.g. ostvario Proračun u visini od 769.409.677,17 kuna, dok su rashodi, usprkos rebalansu te brojnim smanjenjima, realizirani s 818.346.467,22 kuna. Manjak prihoda iznosi 48.936.790,05 i te su financijske obaveze, prema riječima gradonačelnika Obersnela, prebačene u 2012. godinu, zbog čega su unaprijed znatno reducirane planirane aktivnosti u ovoj godini. Obersnel je naglasio da je bez daljnjih promjena porezne politike i pokretanja investicijskog ciklusa teško očekivati da će situacija u narednim godinama biti bolja, sve dok se ne poveća bruto-društveni proizvod, koji bi, da društvo izađe iz krize trebao doseći stopu od najmanje 7,1%. Unatoč manjim prihodima, kapitalna ulaganja u prethodnim godinama znatno su uvećala vrijednost imovine Grada. Premda se brojnim mjerama izlazilo u susret gospodarstvenicima, što je također utjecalo na smanjenje prihoda proračuna, planirani prihodi poslovanja, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, ostvareni su u gotovo 90%. Prihodi od komunalnih doprinosa i komunalnih naknada ostvareni su u ukupnom iznosu od 86,6% plana.

 74. gradonačelnikov kolegij svibanj 2012.
Za razliku od drugih proračunskih rashoda koji su tijekom prethodnih godina smanjivani radi potrebe za štednjom, sredstva za socijalne programe nisu smanjivana, kako bi se građanima olakšala nepovoljna ekonomska situacija koja se očituje u povećanom broju korisnika.

Gradskom vijeću je na razmatranje upućeno i Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. g. prema kojem je od planiranih 55.115.250 realizirano samo 8.148.706,82 odnosno 32,9% planiranih sredstava. Najveći dio se odnosi na prometnice, čija je realizacija zbog imovinsko pravnih problema i drugih objektivnih razloga prebačena u ovu godinu, poput rekonstrukcije sjevernog dijela Zvonimirove ulice, koja kasni zbog kašnjenja izvođača radova na Zapadnom trgovačkom centru. Nisu utrošena niti sva planirana sredstva za sanaciju odlagališta Viševac i izgradnju CZGO “Marišćina”, pa je financiranje tih projekata prebačeno za 2012. godinu.

 

Nacrt konačnog Prijedloga odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Pehlin
Prometna mreža na PehlinuNa kolegiju je prihvaćen i Nacrt konačnog Prijedloga odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Pehlin. Riječ je o materijalu koji je prema riječima pročelnika Srđana Škunce već duže vremena u izradi, a kojim je obuhvaćena grupa zahvata i promjena u cilju usklađenja s novim Prostornim planom i GUP-om. Promijenjene su pojedine namjene površina i uvedene nove koje nisu postojale, kojima je cilj da se povećati kvalitetu življenja na tom području, a koje je moguće relativno brzo realizirati. Važna intervencija napravljena je na planu prometne mreže, na koju je i bilo najviše primjedbi tijekom provedenih javnih i stručnih rasprava. Gotovo trećina primjedbi prihvaćena je u cjelini ili dijelom, no sve primjedbe nije bilo moguće prihvatiti, jer bi to onemogućilo normalnu realizaciju plana. Planom je između ostalog predviđeno uređenje centralnog trga kao i sadržaja za kulturu i sport, u zoni između Škole i Dječjeg vrtića te plinoopskrbna mreža.

Mjere zaštite od požara na području grada Rijeke
Gradonačelnik je prihvatio i Izvješće o provedenim mjerama zaštite od požara na području grada Rijeke za 2011. i Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za 2012. Ustrojena je Motriteljsko-dojavna služba s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave požara na području grada Rijeke, u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada 2012., koju će stalnim dežurstvom provoditi Pilotski klub “Krila Kvarnera”, DVD “Drenova” i DVD “Sušak”, u dane kada je proglašena velika ili vrlo velika opasnost za nastajanje i širenje šumskih požara.

Rješenje Komisije za licitacije vezano uz primjedbe na natječaj za zakup poslovnog prostora na adresi Korzo 8
Razmatrajući problematiku poslovnih prostora, gradonačelnik se zadržao samo na dijelu izvješća koji govori o rješenju Komisije za licitacije koja je nakon provedbe natječaja za zakup poslovnog prostora na adresi Korzo 8, a kojeg je izlicitirala tvrtka Modi d.o.o., rješavala prigovor drugog ponuditelja. Komisija je, konzultirajući odvjetnički ured koji zastupa Grad Rijeku, odbila primjedbe iz prigovora, a gradonačelnik je kazao kako je zbog svega što se događalo zadnjih tjedana, primoran tužiti one koji neosnovano, koristeći medijski prostor, blate Grad Rijeku i njega osobno.

Skip to content