U ime Grada Rijeke, gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel potpisao je u četvrtak u Bruxellesu dodatak Sporazumu gradonačelnika (Convenat of Mayors) kojim se obvezao na poštivanje niza protokola i poduzimanje dodatnih mjera s ciljem povećanja energetske učinkovitosti i održivog razvoja pa tako i očuvanja klime odnosno svođenja klimatskih promjena na najmanju moguću mjeru.

Covenant of MayorsNaime, Grad Rijeka je od 2008. godine supotpisnik europske inicijative Sporazuma gradonačelnika koji je pokrenula Europska komisija, a koja okuplja europske gradove te koordinira i usmjerava napore na postizanju tzv. „3×20“ ciljeva do 2020. godine kao odgovor na suvremene klimatske i energetske izazove. Drugima riječima to znači; smanjenje stakleničkih plinova za 20%, smanjenje potrošnje energije za 20% i povećanje potrošnje energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji do 20%. Novopotpisani dokument dodatak je tom Sporazumu.

Novim integriranim sporazumom gradonačelnika o klimi i energiji (The New Integrated Covenant of Mayors on Climate and Energy) kojeg je ponovno inicirala Europska komisija, uz potporu Odbora regija EU, gradovi potpisnici obvezuju se na dodatne mjere očuvanja okoliša obzirom da se klimatske promjene već događaju i nužno je djelovati odmah.

Prema novom sporazumu potrebno je smanjiti emisije CO2 u atmosferu do 2030. godine za 40 posto i provesti aktualne europske protokole koji imaju za cilj zaštitu klime.

Grad Rijeka do sada je proveo niz mjera temeljem Sporazuma iz 2008. godine. Tako je, primjerice, kupljeno je 30 novih autobusa za javni gradski prijevoz koji kao pogonsko gorivo koriste stlačeni prirodni plin i u atmosferu ispuštaju manje CO2 plina koji uzrokuje klimatske promjene odnosno globalno zagrijavanje. Otvorena je i nova punionica plina za vozila koja pogoni ta vrst goriva, novi objekti grade se poštujući energetsku učinkovitost, a postojeći se nastoje adaptirati kako bi odgovarali ekološkim postulatima. Na više objekata u vlasništvu Grada Rijeke postavljeni su solarni paneli za proizvodnju struje, a ostvarene su i znatne uštede u javnoj rasvjeti ugradnjom ekološki prihvatljivijih rasvjetnih tijela.

Skip to content