Gradonačelnik Obersnel predstavio je danas Smjernice za mandatno razdoblje 2009.-2013. Riječ je o smjernicama zasnovanim na programu dobrim dijelom već poznatom javnosti, kojeg je ponudio tijekom izborne kampanje. Premda rađene u doba recesije, Smjernice su temeljne na međusobno povezanim odrednicama koje naglašavaju konkurentnost Rijeke, razvoj infrastrukture, kvalitetu života i atraktivnost grada.

Gradonačelnik je u uvodu naglasio da u devet godina koliko je na čelnoj poziciji Grada, nikad nije bio u težoj situaciji da planira aktivnosti za naredne četiri godine, zbog neizvjesnosti događanja u financijskom sektoru i recesije koja je duboko zahvatila Hrvatsku.
Opisujući brojkama nimalo ružičastu gospodarsku situaciju u Hrvatskoj koju obilježava pad BDP-a za 7% i pad osobne potrošnje za 10% s tendencijom pogoršanja, Obersnel je kazao da je uz takve pokazatelje situacija na razini Rijeke relativno dobra, no teško je predvidjeti do kada će to potrajati. Recesija će se odraziti i na prihode proračuna gdje su odstupanja vidljiva gotovo u svim segmentima. Ona su najmanja su u poreznim prihodima, a najveća u prihodima od prodaje zemljišta i prava građenja, što je rezultat pada interesa za investiranje. Stoga program ponuđen kroz Smjernice treba promatrati uvjetno, kazao je Obersnel.
Investicijski ciklus u cestogradnji, gradnji garažnih objekata i autobusnog kolodvora nije upitan, a nisu upitne niti investicije u plinifikaciju, vodoopskrbu i odvodnju, jer su za njih sredstva osigurana. Opredjeljenje je da se dostignuta socijalna politika zadrži na postignutoj razini. Nastavit će se model poticane stanogradnje, jer je stanovanje to još uvijek gorući problem mnogih riječkih obitelji, a s druge strane to potiče i zapošljavanje tvrtki u građenju te doprinosi postizanju prihvatljivih cijena stanova na tržištu, rekao je gradonačelnik.
U naredne četiri godine trebat će brzati prenamjenu bivših industrijskih zona u zone stanovanja, poduzetništva i javnih prostora te razvijati poduzetničke zone sa susjednim gradovima i općinama, uz strateški prioritet razvoja logističke zone Miklavlje-Matulji. Zajedničkim nastupom treba ponuditi konkurentnost s ciljem poticanja razvoja intermodalnog prometa i logistike kao glavne konkurentne prednosti riječke regije.

4. gradonačelnikov kolegij srpanj 2009.
Povezujući poduzetništvo i Sveučilište Smjernice predviđaju nastavak ulaganja u Sveučilišni Kampus i prateću infrastrukturu.
Gradonačelnik Obersnel je još jednom ponovio da će se svi projekti za koje su unaprijed osigurana sredstva, bilo iz proračuna ili kredita, i koji su u visokoj fazi pripremljenosti realizirati, dok će se druge projekte pokušati realizirati, ovisno o gospodarskoj situaciji, a u tim će se nastojanjima raditi na njihova pripremi koja podrazumijeva kao da će se ići u realizaciju.
Stopa zaduženosti Grada Rijeke iznosi 7,70%, što je daleko ispod dopuštene zakonske mogućnosti zaduženja od 20%., ali nije mudro pokretati projekte i preuzimati odgovornost na dugi niz godina uz ovako visoke kamatne stope i s ovako visokom cijenom kapitala na tržištu, zaključio je Obersnel.
Smjernice će ići na sljedeću sjednicu Gradskog vijeća, a gradonačelnik je najavio rebalans proračuna za rujan u smislu njegova smanjenja. Kako je naglasio, već je poduzeo korake u svezi smanjenja troškova po svim Odjelima gradske uprave. Što se tiče korisnika proračuna, svi troškovi vezani uz standard građana ne dolaze u pitanje, naglasio je gradonačelnik.
Zamjenik gradonačelnik Željko Jovanović je kazao da su krizna vremena najbolja za pokazivanje spremnosti i odgovornost transparentne gradske uprave u njihovu svladavanju.

Socijalna politika Grada Rijeke temelji se na upravljanju pomoću ciljeva koji jasno pokazuju što se želi ostvariti, a to nisu samo programi nego i socijalna izgradnja.
U tom smislu, uz nastavak poticane stanogradnje na Drenovi, Škurinjskom Plasu i Martinkovcu, nastavit će se obnovom postojećih te dovršiti izgradnja vrtića Srdoči, izgradnja vrtića na Pehlinu i Rastočinama. Predviđena je dogradnja osnovnih škola Srdoči i Pehlin radi prelaska u jednu smjenu i osnovne škole Vežica za potrebe baletne škole. Jovanović je kazao da će se nastaviti razvoj sustava pomoći socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, koji je na znatno višoj razini od državnog. Razmotrit će se proširenje kapaciteta Doma umirovljenika na Kantridi i otvaranje novih klubova umirovljenik, a promijeniti će se način isplate božićnica umirovljenicima koji će umjesto poklon-bona dobivati novčanu naknadu.
Radit će se na unapređenju zaštite zdravlja i primarne zdravstvene zaštite, pa je Jovanović naglasio da je Grad Rijeka spreman preuzeti Dom zdravlja. Radit ćemo na daljnjem razvoju mjesne samouprave, razvoje zračne luke Rijeka i uređenju Platka, a jasno ćemo istaknuti da je Rijeka lider u ovoj županiji naglasio je Jovanović. Govoreći o transparentnosti rada gradske uprave u narednom razdoblju, Jovanović je kazao da je Rijeka pozvana da učestvuje u projektu nizozemske vlade koji će pokazati na koji se način prevenira korupcija.
I zamjenik Miroslav Matešić je komentirao Smjernice, naglašavajući njihovu utemeljenost na realnim ocjenama i procjenama gospodarske situacije u našem okruženju. Svi koji žele brza rješenja nađu se u procjepu između želja i mogućnosti, što je ovim Smjernicama izbjegnuto, kazao je Matešić.
U nastavku kolegija, uz brojne izmjene niza postojećih odluka vezanih uz komunalno poslovanje radi usuglašavanja s izmjenama zakona, usvojena je i odluka o stavljanju van snage Odluke o radnom vremenu. Kako je pojasnio gradonačelnik Obersnel, s obzirom na kaos koji je napravila Vlada nerazumnom odlukom koju je potom ukinuo Ustavni sud, jedino ispravno rješenje je da se zakonom odredi da svaka jedinica lokalne samouprave određuje radno vrijeme na svom području, a takav je prijedlog Udruga gradova uputila Vladi.
Gradonačelnik je usvojio prijedlog obroče otplate komunalne naknade za Zapadni trgovački centar koji će biti građen na području Zvonimirove ulice. Nakon što je zaključen ugovor o kupoprodaji određena je i komunalna naknada koji iznosi oko26,5 milijuna kuna. Od tog iznosa oko 6 milijuna kuna bit će utrošeno u rekonstrukciju Zvonimirove ulice koja će započeti čim se dovrše radovi na riječkoj zaobilaznici. Zapadni trgovački centar bi trebao biti gotov u roku od 28 mjeseci od izdavanja građevne dozvole, dakle 2012.g., a gradonačelnik je prihvatio odluku da se komunalna naknada plati obročno, 70.000 eura ove godine, a preostali iznos po 140,000,00 eura mjesečno u 18 rata.

Skip to content