Ljetno smanjenje intenziteta prometa omogućit će odvijanje brojnih radova na riječkim prometnicama i komunalnoj infrastrukturi, rečeno je na 48. gradonačelnikovom kolegiju.

Govoreći o predstojećim radovima na riječkim prometnicama pročelnica Odjela za komunalni sustav Irena Miličević navela je kako će se ovog ljeta izvoditi najopsežniji ljetni radovi na komunalnoj infrastrukturi u posljednjih petnaestak godina. KD Vodovod i kanalizacija izvodit će radove na rekonstrukciji i dogradnji postojećeg sustava odvodnje u Krešimirovoj ulici, za koje bi trebalo uskoro utvrđeno privremeno prometno rješenje. Uz nastavak izgradnje komunalne infrastrukture – sustava vodoopskrbe, kanalizacije i elektroinstalacija bivšeg kompleksa Benčić, Miličević je izdvojila drugu fazu radova na Turističkom kompleksu Costabella, za koje će biti uspostavljena privremena regulacija prometa u Opatijskoj ulici. Nastavlja se rekonstrukcija teretnog kolodvora Rijeka – Brajdica i reorganizacija cestovnog i željezničkog prometa koje vrši HŽ Infrastruktura, a započeli su i radovi na uklanjanju objekta i iskopu građevinske jame u Tizianovoj ulici, gdje će se izgraditi stambeni kompleks sa 250 stambenih jedinica. Uz dodatne radove na uređenju nasipa kod kružnog raskrižja Martinkovac, spomenuti su i brojni manji radovi koji uključuju izgradnju plinske mreže na Rešetarima TD-a Energo, te radovi na rasvjeti i vodovodnoj mreži.

48. gradonačelnikov kolegijGradonačelnik Vojko Obersnel prihvatio je odluku o zabrani izvođenja svih ostalih radova na nerazvrstanim cestama u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna, nastalu na sugestiju Turističke zajednice u svrhu turističke promocije grada. Gradonačelnik je rekao kako je riječ o čudnoj situaciji u kojoj je vrlo teško pomiriti sve različite interese, čak i donošenjem neke opće odluke, navodeći kako treba uzeti u obzir više od tisuću iznajmljivača u Rijeci, te nadodao kako se veliki gradski projekti koji imaju svoje zadane rokove ne mogu zaustaviti ni obustaviti, budući da je riječ o velikim investicijama koje će promijeniti grad.

U idućoj školskoj godini osamdeset razrednih odjela obuhvaćeno produženim boravkom i cjelodnevnom nastavom

Programom produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama u Gradu Rijeci za iduću školsku godinu bit će  obuhvaćeno 80 odjeljenja od 1. do 4. razreda (60 produženog boravka, 20 cjelodnevne nastave) u gradskim osnovnim školama te 2 odjeljenja produženog boravka u dvije osnovne škole drugih osnivača. Pročelnica Odjela za odgoj i školstvo Sanda Sušanj navela je kako je Program sastavljen temeljem analize potreba roditelja te provedbi programa u prethodnim godinama, ističući razliku između produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada, budući da potonje predstavlja program osmosatnog obrazovanja kroz naizmjenično održavanje nastavnih i slobodnih aktivnosti. Cijena oba programa za prvašiće bit će 100 kn, a za učenike od 2. do 4. razreda od 100 do 320 kuna, ovisno o mjesečnim primanjima obitelji, uz umanjenu cijenu za dvoje ili više djece. Prihvaćajući program gradonačelnik Obersnel je kazao kako će djeca čije obitelji zadovoljavaju cenzus prihoda, ove programe pohađati potpuno besplatno, pri čemu će dodatna sredstva osigurati Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb.

Sufinanciranje obnove grobnih mjesta na Trsatu i Kozali

Gradonačelnik Obersnel odobrio je prijedlog javnog poziva temeljem kojeg će se odabranim vlasnicima grobnih mjesta na grobljima Trsat i Kozala sufinancirati obnova u 2020. godini. Prijave na program sanacije podnosit će se do 24. listopada ove godine. Cilj poziva je povećati spomeničku vrijednost grobalja Kozala i Trsat, kao zaštićene kulturno-povijesne cjeline upisane u Registar kulturnih dobara RH.  Prijavljeni će se grobovi ocjenjivati i sufinancirati prema Pravilniku o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat. Nakon što je u programom u 2018. godini sufinancirana obnova 6 grobnih mjesta (4 na Trsatu, 2 na Kozali) ukupnim iznosom od 57 tisuća kuna, za tekuću godinu rezervirano je 97 tisuća kuna kojim se obnavljaju po dva grobna mjesta na Trsatu i Kozali. Također, na četverogodišnji je mandat imenovano novo tročlano povjerenstvo koje će obrađivati podnesene prijave, kojeg čine predstavnica Direkcije za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara gradskog Odjela za kulturu, predstavnica Konzervatorskog odjela u Rijeci i predstavnik KD KOZALA d.o.o.

Savjetovanje o Nacrtu Prijedloga Odluke o davanju nužnog smještaja na korištenje

Gradonačelnik je izvijestio kako je započelo javno savjetovanje o Nacrtu Prijedloga Odluke o davanju nužnih smještaja na korištenje koje će trajati do 7. srpnja 2019. godine. Ovakav bi prijedlog trebao odluku uskladiti sa važećim Zakonom o socijalnoj skrbi te obuhvatiti socijalno najugroženije skupine građana koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba odnosno korisnicima zajamčene minimalne naknade, a što će uključivati i osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom (azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom) koji zakonito borave u Republici Hrvatskoj kao i članove njihovih obitelji. Također, ovim se prijedlogom predlaže sklapanje ugovora o davanju nužnih smještaja na pet godina, umjesto dosadašnje dvije, a nakon provedbe javnog savjetovanja o njemu će odlučivati Gradsko vijeće.

Gradonačelnik je obavijestio i o odluci o korištenju sredstava iz proračunske zalihe u iznosu od 37.500 kuna za sufinanciranje troškova osiguranja toplog obroka radnicima brodogradilišta 3. maj. „Ovo je treća istovrsna odluka koju sam donio, svjestan da mogu ponovo bit optuživan da nekome pogodujem, ali ako bude trebalo učinit ću to i ponovno, ali se nadam da će 3. maj stati na svoje noge i početi normalno funkcionirati“, rekao je Obersnel.

Na gradonačelnikovom kolegiju prihvaćeno je izvješće o javnom savjetovanju te utvrđen Konačni prijedlog Odluke o donošenju Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Rijeke za razdoblje 2018.-2022. koji će ići na izglasavanje u Gradsko vijeće. „Riječ je o programu koji je u skladu s nacionalnom Strategijom prilagodbe klimatskim promjenama za razdoblje do 2040. s pogledom na 2070. godinu koja u četiri sektora određuje mjere u svrhu smanjenja i iskorjenjivanja antropogenog utjecaja na klimatske promjene te kvalitetu zraka i okoliša. To je aktivan priručnik za planiranje klimatskih politika, no u rješavanju ovog problema važan je angažman svih mogućih aktera, od lokalne do nacionalne razine“, rekao je pročelnik Odjela gradske uprave za za razvoj, urbanizam,ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan Škunca.

Skip to content