Na temelju izvještaja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ-a, prema kojem je kvaliteta zraka u utjecajnom području Rafinerije nafte na Mlaci tijekom 2006. i početka 2007. godine bila treće kategorije, Gradsko vijeće uputilo je INA-i zahtjev za izradu sanacijskog programa do rujna, čijom bi se primjenom trebalo postići kratkoročno poboljšanje kvalitete zraka. Radi sprječavanja većih šteta i ograničenja daljnjeg štetnog djelovanja na okoliš, Vijeće je pokrenulo i postupak trajnog zaustavljanja rada postrojenja do 1. siječnja 2010. godine.

Mjere za poboljšanje kvalitete zraka na Mlaci

Pored zaključaka koji su usvojeni i na sjednici Poglavarstva održanoj 3. srpnja, Gradsko vijeće donijelo je i dodatni zaključak prema kojem se od poslovodstva INA-e traži da se eventualni tehnološki višak djelatnika kao rezultat zaustavljanja rada postrojenja na Mlaci zbrine na odgovarajući način.
Grad Rijeka već niz godina ulaže napore za poboljšanje kvalitete zraka na Mlaci, pa je tako je 2001. godine osnovano Povjerenstvo te donesena Odluka o posebnim mjerenjima onečišćenja zraka na području grada u okolici rafinerijskih postrojenja. Unatoč tome što je u narednim godinama zabilježeno poboljšanje kvalitete zraka, tijekom 2006. i 2007. godine registriran je zrak treće kategorije. No, bez obzira na te podatke, istaknuto je kako ne postoji zakonska osnova za propisivanje obveze plaćanja ekološke rente za štetne emisije u zrak, te da ugrožavanje zdravlja stanovništva emisijama iz rafinerije još uvijek nije moguće dokazati u sudskom postupku.

U raspravi o ovoj temi vijećnik Željko Glavan (HSLS) istaknuo je kako odluke Gradskog vijeća nisu dovoljno rezolutne, budući da ni prilikom donošenja ovih mjera nije zatraženo plaćanje ekološke rente, dok je reagiranje tek nakon što se pribave dokazi o štetnosti loše kvalitete zraka na pobol stanovništva prozvao isuviše birokratskim. Alena Šustića u ime kluba HDZ-a zanimalo je koliko dugo gradska vlast raspolaže s podacima o lošoj kvaliteti zraka, odnosno je li se današnja odluka mogla donijeti i ranije. Vijećnik Željko Jovanović (SDP) kazao je kako nije upitno da se pogoršala kvaliteta zraka i kvaliteta života u utjecajnom području Mlake, što je svakako posljedica trke za profitom INA, čiji se predstavnici nisu odazvali pozivu da prisustvuju današnjoj sjednici Gradskog vijeća. Dodao je kako je istina da postoje razne studije o štetnosti loše kvalitete zraka na zdravlje ljudi, no istaknuo je i to kako se one u slučaju tužbe protiv INA-e mogu koristiti tek indirektno, sve dok se ne dobije studija o stvarnoj situaciji u Rijeci.

21. sjednica Gradskog vijeća

Gradonačelnik Vojko Obersnel je naglasio kako Zakon o zaštiti okoliša jasno propisuje postupak pokretanja mjera,

Komentirajući izjavu vijećnika Glavana da se Grad Rijeka u donošenju odluka ponaša isuviše birokratski, gradonačelnik Vojko Obersnel je istaknuo kako Zakon o zaštiti okoliša vrlo jasno propisuje postupak pokretanja mjera, što u ovom slučaju predstavlja istraživanje koje je pokazalo treću kategoriju zraka na utjecajnom području rafinerije na Mlaci.

“Moram istaknuti kako Poglavarstvo nije pod pritiskom javnosti niti bilo koga drugog predložilo zaključke o poboljšanju kvalitete zraka, već je postupalo u skladu sa zakonom i aktima koje mu stoje na raspolaganju”, zaključio je Obersnel.

Izvješće o poslovanju komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu Grada Rijeke u 2006.

Gradsko vijeće na današnjoj je sjednici usvojilo i izvješće o poslovanju komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu Grada Rijeke u 2006., složivši se kako su društva u cjelini poslovala uspješno, iako su “Autotrolej”, “Energo” i “Vodovod i kanalizacija” ostvarili gubitak u poslovanju u ukupnoj iznosu od oko 11,6 milijuna kuna. Ističe se pak da je gubitak posljedica objektivnih okolnosti za koji se očekuje kako neće opteretiti daljnje poslovanje društava, odnosno neće se odraziti na dosegnuti obujam i standard usluga. S takvim stavom nisu se složili vijećnici oporbe, na čije se primjedbe osvrnuo gradonačelnik, istaknuvši kako je, bez obzira na gubitke, zadovoljan poslovanjem društava, budući da nisu imala problema s likvidnošću, isplatom plaća, nisu dužna svojim dobavljačima niti je zaustavljen investicijski ciklus.

21. sjednica Gradskog vijeća

Gordana Reno nova ravnateljica Dječjeg vrtića Rijeka

Imenovanje Gordane Reno na mjesto ravnateljice Dječjeg vrtića Rijeka

Vijećnici su pružili potporu izboru Gordane Reno na mjesto ravnateljice Dječjeg vrtića Rijeka, te usvojili Odluku o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke za noć na otvorenim prostorima grada Rijeke na kojima se pružaju ugostiteljske usluge. Dana je suglasnost na zaduživanje Rijeka prometa putem korporativnih obveznica, a na sjednici se nije raspravljalo o Odluci o Detaljnom planu uređenja zemaljskog putničkog terminala “Zapadna Žabica”, budući da za njega u međuvremenu nisu pristigle sve potrebne dozvole.

Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti tržnice na malo na Centralnoj tržnici i Tržnici Brajda tvrtki Tržnice

Gradsko je vijeće prihvatilo odluku o davanju desetgodišnje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti tržnice na malo na Centralnoj tržnici i Tržnici Brajda tvrtki Tržnice koja se jedina javila na natječaj za dodjeljivanje koncesije. Vijećnici PGS-a, HSLS-a, Ljevice Hrvatske i HDZ-a potaknuli su raspravu o tome treba li djelatnost tržnica i dalje biti organizirana kroz koncesiju, ili bi bilo efikasnije i isplativije vratiti je u nadležnost gradskih komunalnih društava.