Gradsko vijeće Grada Rijeke je na izvanrednoj sjednici donijelo odluku o osnivanju zajedničke Koordinacije stožera civilne zaštite za područje Rijeke i dijela Riječkog prstena, a s ciljem objedinjavanja propusnica za područje Rijeke i dijela riječkog prstena.

Na sjednici je elektroničkim putem prihvaćen Prijedlog odluke o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera civilne zaštite Grada Rijeke, Grada Kastva, Općine Čavle, Općine Jelenje, Općine Klana i Općine Viškovo, a s ciljem slobodnog kretanja građana između administrativnih granica ovih jedinica lokalne samouprave bez ishodovanja propusnica.

Sukladno Uputi Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, istu odluku donijela su i općinska odnosno gradska vijeća Kastva, Čavala, Jelenja, Klane i Viškova te je potom potpisan Sporazum kojem je cilj da se stanovnicima na području jedinica lokalne samouprave koje su obuhvaćene Sporazumom omogući slobodno kretanje bez ishodovanja propusnica.

Odluke predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave će stupiti na snagu objavom u Službenim novinama.

Sporazum kojim se ukidaju propusnice za kretanja građana na području ovih gradova i općina, prosljeđuje se županijskim stožerima civilne zaštite koji ga prosljeđuju Ravnateljstvu civilne zaštite Republike Hrvatske na daljnje postupanje. Županijski stožer dužan je prikupiti sve donesene odluke s područja svoje nadležnosti i zajedno s procjenom epidemiološke situacije dostaviti Ravnateljstvu civilne zaštite.

To znači da prethodno Stožer civilne zaštite Primorsko-goranske županije mora procijeniti dopušta li trenutna epidemiološka situacija na području županije, kretanje sukladno potpisanom sporazumu, odnosno donesenim odlukama.

Ravnateljstvo civilne zaštite će tako dostavljeni sporazum i procjenu epidemiološke situacije dostaviti Stožeru civilne zaštite Republike Hrvatske koji će ga razmotriti i nakon toga odlučuje o dostavi Ravnateljstvu policije.