Gradsko vijeće Grada Rijeke na drugoj izvanrednoj sjednici raspravljalo je o mjerama pomoći prvenstveno poduzetnicima, ali i građanima, u vrijeme proglašene epidemije izazvane koronavirusom.

Na sjednici je održana samo rasprava, u kojoj su učestvovali po jedan predstavnik klubova članova Gradskog vijeća, jedan vijećnika koji nemaju klub te predstavnik predlagatelja, dok je samo glasovanje održano elektroničkim putem.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel podnio je detaljno izvješće o poduzetim mjerama Grada Rijeke u vrijeme trajanja epidemije izazvane virusom Covid 19, istaknuvši u prvom redu kako Grad Rijeka aktivno prati sve epidemiološko-higijenske preporuke i mjere usuglašavajući svoje postupanje sa Stožerom civilne zaštite Republike Hrvatske, kao i sa županijskim stožerom.

„Kako se situacija razvijala, poduzeli smo izuzetno puno mjera, posebice što se tiče zaštite poduzetnika i omogućavanja njihova preživljavanja, pogotovo onih kojima je odlukom Nacionalnog stožera civilne zaštite zabranjen rad“, kazao je gradonačelnik Obersnel.

Mirna Pavlović Vodinelić i Andrej Poropat

Mirna Pavlović Vodinelić i Andrej Poropat

S ciljem ublažavanja posljedica tim je poduzetnicima 19. ožujka na razdoblje od tri mjeseca odgođeno plaćanje zakupnine za gradske prostore te terase i montažne objekte na javnim površinama, plaćanje komunalne naknade i spomeničke rente te odvoz otpada. Današnjim izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi predloženo je da se ti poduzetnici oslobađaju od plaćanja komunalne naknade, a u međuvremenu su donesene odluke i o potpunom oslobođenju od plaćanja spomeničke rente i zakupnine za gradske poslovne prostore. Izmjene Odluke o komunalnoj naknadi prihvaćene su s 28 glasova za i 5 suzdržanih.

Svi ostali obveznici kojima je smanjen prihod mogu, ovisno o postotku smanjenja, podnijeti zahtjev za oslobađanjem ili odgodom plaćanja komunalne naknade. Izmjenama Općeg poreznog zakona, utvrđena je mogućnost da se tim poduzetnicima odgodi i plaćanje dijela komunalnog doprinosa.

Poštujući odluke Nacionalnog stožera zatvoreni su svi objekti sporta i kulture i otkazana sva događanja, obustavljen je javni gradski prijevoz te uvedene izvanredne autobusne linije, uz ukidanje naplate na parkiralištima. Prvo je obustavljen, a onda, uz ograničenja zbog sprečavanja širenja zaraze, ponovno uspostavljen rad tržnica.

Za sve to vrijeme gradska uprava te šalter sale komunalnih i trgovačkih društva u gradskom (su)vlasništvu bili su na raspolaganju građanima, s time da je pojačan rad Stožera civilne zaštite Grada Rijeke. Stožer je do sada, bilo kroz gradsku aplikaciju ili kroz sustav e-propusnica, obradio 12.614 zahtjeva za propusnicama, odobrivši nešto manje od 10 tisuća propusnica.

Raznim mjerama pomoći obuhvaćeni su i polaznici gradskih vrtića i osnovnih škola, koji su u dežurnom sastavu stalno otvoreni za djecu, a pripremljen je i niz mjera za starije, bolesne i socijalno ugrožene građane.

Razmišlja se i o uvođenju novih mjera pomoći poduzetnicima

„U ovom trenutku pripremamo i neke nove mjere usmjerene poduzetnicima kojima je otežano poslovanje u smislu oslobađanja plaćanja zakupnine i eventualno nekih drugih gradskih davanja, no treba nam vremena da sagledamo situaciju u gospodarskom sektoru, ali i onog što se događa u gradskom proračunu. Jer, sve ove mjere imaju znatan utjecaj kako na gradskih proračun, tako i proračune gradskih komunalnih i trgovačkih društava“, kazao je gradonačelnik.

Mjere poduzetnicima gradski će proračun stajati 25 milijuna kuna, dodatna sredstva za pokrivanje materijalnih troškova i plaća u gradskim vrtićima mjesečno iznose oko 4,5 milijuna kuna, KD Čistoća ostvarit će 2,5 milijuna kuna manje prihoda, Rijeka plus oko 16,5 milijuna kuna, dok će se u najvećim problemima naći KD Autotrolej, koji će kroz tri mjeseca ostvariti manjak prihoda od 18 milijuna kuna. Radi se o ukupno 65 milijuna kuna, u što nije uključeno i smanjenja u kontekstu Vladine odluke o oslobađanju poslodavaca poreza na dohodak.

„Sve ovo će imati bitan utjecaj na proračun te smo već počeli raditi na rebalansu proračuna, koji će izgledati bitno drugačije od usvojenog. Do njegova donošenja, donio sam odluku da se obustave nova ugovaranja poslova i javne nabave, osim onih neophodnih zbog rješavanja ranije dogovorenih aktivnosti ili aktivnosti vezanih uz investicije, poput rekonstrukcije Opatijske ceste koja je vezana uz otvaranje hotela Hilton. Svi projekt za koje su sredstava osigurana iz EU izvora i kreditnog zaduženja uglavnom se nastavljaju u dinamici u kojoj su predviđena, jer se radi o strogo namjenskim sredstvima koja se ne mogu prenamijeniti“, kazao je gradonačelnik.

Predstavnici vijećnika tijekom rasprave u Gradskoj vijećnici podržali su uvedene i predložene mjere Grada Rijeke. Vijećnik Hrvoje Burić (Nezavisna lista Bura) zamolio je da se razmotri i mogućnost da se mjere za poduzetnike produže, s obzirom na to da će gospodarstvu trebati dugo vremena da se oporavi i vrati na predkriznu razinu,  što je istaknuo i Josip Ostrogović u ime kluba HDZ-a, koji je predložio uvođenje dodatnih mjera – da se komunalna naknada smanji za 50% do kraja godine, a paušalni porez za iznajmljivače također 50%.

„Predlažemo ukidanje poreza na potrošnju, čime bi riječkim ugostiteljima uštedjeli 2,5 milijuna kuna godišnje te ukidanje prireza, čime bi se pomoglo građanima i poduzetnicima u čijim bi rukama ostao iznos od 43 milijuna kuna godišnje,“ kazao je vijećnik Ostrogović, dodavši da bi sredstva od odgođenih kulturnih i sportskih manifestacija trebalo uložiti u poduzetnike, jer bez njih nema niti punjenja proračuna.

Rijeka bi u narednom periodu trebala biti percipirana kao luka solidarnosti

U ime Kluba vijećnika Liste za Rijeku mjere je podržao Danko Švorinić, istaknuvši kako su mnoge od ovih mjera nešto za što se Lista za Rijeku zalagala i prije njihova uvođenja, od oslobođenja poduzetnika od davanja, besplatne dostave hrane i lijekova za potrebite do podcasta ustanova u kulturi. Ujedno je istaknuo kako je situacija s propusnicama pokazala na ograničenja zbog postojećeg ustroja jedinica lokalne samouprave te predložio se i u budućnosti razmisli o zajedničkom nastupu stožera civilne zaštite, do kojeg je došlo kako bi se, prije nego što je Nacionalni stožer civilne zaštite proširio mjere kretanja, omogućilo lakše kretanje između dijela susjednih gradova i općina.

„Išli smo i sa sugestijom prema Gradu da bi trebalo razmišljati i o određenim rezovima, i zbog toga što ćemo kao proračun imati velike gubitke s obzirom na sve ove mjere i učinke gospodarske krize, ali i zbog činjenice da bi to trebao biti jedan čin solidarnosti s onima koji su najgore već prošli ili će proći u narednim mjesecima. Ako smo do sada bili percipirani kao luka različitosti, mislim da bi u narednom periodu trebali biti percipirani kao luka solidarnosti,“ kazao je vijećnik Švorinić, istaknuvši kako se u tom smjeru ističe i povećanje socijalnih cenzusa kao nužne mjere pomoći socijalno ugroženim građanima. Vijećnik Zvonimir Peranić iz Kluba Liste za Rijeku naglasio je upozorio kako valja razmišljati i o pomoći samozaposlenim umjetnicima i radnicima u kulturi.

U ime kluba IDS-HSU podršku mjerama izrazio je vijećnik Oskar Skerbec, u ime kluba HNS-a vijećnica Morana Jokić, a u ime kluba PGS-a vijećnica Ana Trošelj. U ime kluba SDP-LABURISTI-SDSS vijećnica Sandra Krpan istaknula je kako su gradonačelnik i gradska uprava pravovremeno donosili odluke, bez nepotrebnog administriranja i izlazili u susret građanima i poduzetnicima. Ujedno je upozorila na porast nasilja u obitelji i važnost da građani dojavljuju slučajeve, a institucije promptno reagiraju.

Osvrnuvši se na prijedloge da se uvedu dodatne mjere pomoći za poduzetnike i građane, gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako se treba biti svjestan da svako uvođenje mjera ima i svoje reperkusije na proračun.
„Moramo sačuvati i dio proračuna, jer financiramo neke aktivnosti bez kojih ne možemo – od socijalne skrbi do plaća za odgajatelje i nastavnike u produženom i cjelodnevnom boravku, a jedna od velikih pomoći je i nastavak nekih investicija. Neke možemo odgoditi za drugu godinu, ali mislim da nije dobro u potpunosti odustati od investicija, jer od njih žive poduzetnici“, kazao je gradonačelnik Obersnel, dodavši kako ne bježi od smanjivanja plaća gradskoj upravi, no istaknuo je kako su prije deset godina smanjene plaće za 13% i nikad nisu podignute.

Ujedno je naglasio kako je preko Udruge gradova, u razgovoru s ministrom gospodarstva, poduzetništva i obrta Darkom Horvatom te u pismu premijeru Andreju Plenkoviću ukazao na nelogičnost da se mjere za očuvanje radnih mjesta ne odnose na komunalna i trgovačka društva u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, ističući da ne vidi razliku između radnika Autotroleja ili Čistoće i zaposlenika nekog hotela.

Vijećnici i gradonačelnik uputili su zahvalu svim građanima na odgovornom ponašanju, zbog kojeg je epidemiološka situacija u našem gradu bolja od hrvatskog prosjeka, a gradonačelnik Obersnel se zahvalio i svim onim službama koje obavljajući svoj posao omogućavaju da grad normalno funkcionira.

Od pojave korona virusa u Republici Hrvatskoj krajem veljače 2020. godine pa do danas građani grada Rijeke pravodobno su dobivali sve relevantne informacije na dijelu web stranice Grada Rijeke posvećenoj mjerama zaštite i korisnim informacijama u doba koronavirusa.

Predloženo povećanje imovinskih cenzusa za dobivanje socijalne pomoći za 25%

Iako su izmjene Odluke o socijalnoj skrbi pripremljene prije početka epidemije koronavirusa, povećanje cenzusa prihoda za utvrđivanje uvjeta o korištenju socijalne pomoći za 25% svakako će pripomoći građanima koji su izgubili posao da ostvare pravo na razne oblike socijalnih pomoći.

S ciljem pružanja bolje razine zaštite građanima kojima prijeti siromaštvo povećani su cenzusi prihoda za 25%, odnosno od sada uvjet prihoda ispunjava samac s prihodom do 2.875,00 kuna, dvočlano kućanstvo s prihodom do 3.625,00 kuna, tročlano kućanstvo s prihodom do 4.875,00 kuna, četveročlano kućanstvo s prihodom do 6.250,00 kuna, a ako kućanstvo ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakoga se člana povećava za 875,00 kuna.

Novi gradski cenzusi prihoda viši su za 16% do 20% od ustanovljenih pragova rizika od siromaštva obzirom na brojčanu strukturu kućanstava.

Također, izmjenama odluke pravo na novčanu pomoć za umirovljenike može ostvariti korisnik čiji mjesečni iznos mirovine ne prelazi iznos od 1.700,00 kuna, umjesto dosadašnjeg iznosa od 1.400,00 kuna. Uz to pravo dopunjena je odluka na način na novčanu pomoć za umirovljenike nema korisnik ako prihod kućanstva u kojem živi korisnik prelazi gradski cenzus prihoda te ako korisnik na području Republike Hrvatske ima u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji mu ne služi za stanovanje, poslovni prostor ili kuću za odmor.

Pored navedenog, umirovljenici su razvrstani u dvije skupine: umirovljenici samci, te umirovljenici koji su članovi kućanstva. Cilj je u većoj mjeri zaštiti samce umirovljenike, kao posebno rizičnu skupinu građana.

Izmjene Odluke o socijalnoj skrbi jednoglasno su prihvaćene.

Podrška Niki Cvjetkoviću za novi mandat na čelu Gradske knjižnice

Jednoglasnu podršku za sljedeći četverogodišnji mandat uz puno pohvala od strane vijećnika za dosadašnji rad dobio je čelni čovjek Gradske knjižnice Rijeka Niko Cvjetković.

Na dnevnom redu sjednice našao se i detaljni plan raspodjele unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2020. godinu. Gradonačelnik Obersnel je pojasnio kako je dokumentu u sadašnjem obliku predložen temeljem pozicija u proračunu usvojenom krajem 2019. godine, no upozorio je kako će raspodjela biti podložena izmjenama u sklopu predstojećeg rebalansa proračuna. Detaljni plan prihvaćen je s 31 glasom za, jednim protiv i jednim suzdržanim.

Jednoglasno je usvojena odluka o sklapanju ugovora o prijenosu prava vlasništva na nekretninama bez naknade radi izgradnje III. faze državne ceste D-403. Grad Rijeka i Hrvatske ceste sklopit će ugovor kojim Grad Rijeka prenosi državi bez naknade nekretnine ukupne površine 5.457 m2 i ukupne vrijednosti 2.401.080,00 kn, koje sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli i njezinim izmjenama predstavljaju dio građevne čestice III. faze državne ceste D-403.

Skip to content