Riječko Gradsko vijeće na posljednjoj sjednici pred ljetnu stanku usvojilo je Izvješće o poslovanju komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu Grada Rijeke za 2011., Izvješće o radu vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke za 2011. godinu te odbilo ponudu Rijekakina d.o.o. za korištenje prava prvokupa zgrade Teatra Fenice.

Imenovanja i razrješenja

Predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić Bukovac vijećnike je izvijestila o prestanku mandata vijećnik Dinka Beakovića (PGS) i početku obnašanja dužnosti njegove zamjene Ane Trošelj, s kandidacijske liste Primorsko-goranskog saveza koja je ujedno pred Vijećem položila i svečanu prisegu. Beaković je postavši članom HDZ-a podnio ostavku na dužnost člana Gradskog vijeća 28. lipnja ove godine.
Gradsko vijeće razriješilo je Višnju Cindrić dužnosti članice Školskog odbora Osnovne škole – Scuola elementare “Gelsi” i umjesto nje imenovalo Vlastu Jadrić. Također, Jasenka Štic razriješena je dužnosti članice Odbora za gospodarski razvoj Grada Rijeke, a za novoga člana izabran je Marijan Perica. Prihvaćen je i Prijedlog zaključka o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Rijeci. Predloženo je da se za suce porotnike za mladež imenuju Manon Giron i Daniela Gerbac- Bobuš. Ovaj zaključak prosljeđuje se Odboru za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja Županijske skupštine Primorsko-goranske županije.

Izvješće o poslovanju komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu Grada Rijeke za 2011.

Gradonačelnik Vojko Obersnel podnio je izvješće o poslovanju KD Autotrolej d.o.o., KD Čistoća, Trgovačkog društva Energo d.o.o., KD Kozala d.o.o., KD Vodovod i kanalizacija, TD Rijeka promet d.d. i TD Rijeka sport d.o.o. za 2011. godinu, koja su i prihvaćena većinom glasova. Unatoč otežanoj gospodarskoj situaciji zbog problema s likvidnošću koji su zahvatili sve segmente društva, sva riječka komunalna i trgovačka društva uspjela su realizirati svoje planove. Jedino društvo koje je ostvarilo 5% manje od planiranog je KD Kozala, što i nije loše, jer je u prošloj godini bilo toliko manje ukopa. Planovi svih odrađeni su uz isti broj radnika. Dapače, u većini je došlo do smanjenja broja radnika, radi odlaska u mirovinu, ali oni nisu zamijenjeni novima. Promjena nije bilo ni po pitanju plaća, a ako i jest, one su smanjene. U većini navedenih društava osobni dohodak je na razini prosječne plaće u RH, pa i manji, rekao je gradonačelnik te naglasio kako sva društva imaju značajan problem s potraživanjima od svojih kupaca, a u to se ubrajaju i potraživanja od strane države kad su u pitanju povrat PDV-a, iznosi koje treba platiti HZZO, građani i tvrtke. Znatno je povećan broj onih koji ne plaćaju ili ne plaćaju redovito. Kapital kao najkvalitetniji resurs pasive povećan je kod većine trgovačkih društava. Sva društva poslovala su pozitivno, osim TD Energa i KD Vodovod i kanalizacija. KD Autotorolej imao prihod veći 140 milijuna kuna, a prošlu je godinu završio sa 381.813 kuna dobiti. KD Čistoća u 2011. imala je promet veći od 102 milijuna kuna, a dobit je nešto manja od 2 milijuna kuna. Dobit KD Kozala iznosi 78.717 kuna, a dobit TD Rijeka promet iznosi 878.000 kuna. Rijeka sport u prošloj godini bilježi ukupni promet veći od 60 milijuna kuna, a dobit je 68.000 kuna. Gubitak je ostvarilo KD Vodovod i kanalizacija, a iznosi 12,753 milijuna kuna te TD Energo čiji je gubitak oko 22 milijuna kuna. “S obzirom na drugačiji način obračuna vodne usluge, očekujem da bi se kroz ovu godinu taj gubitak u ViK-u mogao znatno smanjiti i da bi iduće godine društvo moglo poslovati bez gubitaka. Kada je riječ o Energu, dio gubitka će se smanjiti reguliranjem cijene toplinske energije. Bez ozbiljnih promjena u zakonodavstvu koje regulira toplinsku energiju i distribuciju plina, problemi su neizbježni. Nažalost u našem zakonu imamo paradoks da ovlašteni kupci plina, koji imaju pravo kupnje plina mimo koncesionara, plin kupuju direktno iz magistralnog plinovoda, a ne od koncesionara, a upravo oni su najveći potrošači”, kazao je gradonačelnik Obersnel. Pritom se osvrnuo na europsku praksu, gdje koncesionar ima pravo na naknadu, ako netko preko njegovog područja provodi cjevovod za plin. Takvu bi, smatra Obersnel, trebao imati i Energo, ako se koristi njegovo koncesijsko područje. Prodajom plina samo građanima teško je ostvariti prihod kojim će se provoditi daljnja plinifikacija mreže.

Vijećnici oporbe, 30. sjednica Gradskog vijeća (2)

Prihvaćeno Izvješće o poslovanju komunalnih i trgovačkih društava

Gradonačelnik je kazao da je nastavljena politika investiranja u kapitalne projekte. Naime, KD Čistoća iz sredstava razvoja je u objekte i uređaje komunalne infrastrukture i opreme uložilo više od 7 milijuna kuna je uložilo. Također više od milijun kuna Čistoća je isplatila za obeštećenja stanovnicima u zoni deponija Viševac. Autotrolej je 10,5 milijuna kuna uložio u nabavu novih autobusa. U ViK-u ulaganja u niz razvojnih projekata iznose oko 70 milijuna. Uz sve navedeno, komunalna društva su sa više od 2,5 milijuna kuna sudjelovala u socijalnom programu Grada Rijeke, oslobađajući korisnike plaćanja usluga. Cijene usluga, kazao je gradonačelnik, pokazuju da Rijeka nije najjeftiniji, ali nije ni najskuplji grad. Gradonačelnik je mišljenja da su riječka komunalna i trgovačka društva izvršila sve svoje obveze prema građanima, ostvarivši dobre rezultate, osim Energa, za što postoje objektivni razlozi.

Vesna Buterin (HDZ) mišljenja je da se iz izvješća i malo može iščitati i smatra da stavke nisu prikazane detaljno zbog čega se može zaključiti da je stanje bolje nego jest. Temeljno pravilo poslovanja je da omjer zaduženja i kapitala mora biti 1:1. Autotrolej, navela je Buterin, na 3 milijuna kuna Autotrolej ima 60 milijuna kuna obveza pa je omjer 1:18,8%. Poručila je da oni koji sjede u NO tog društva moraju pravovremeno reagirati, jer snose odgovornost. Buterin je upozorila i da se Rijeka promet enormno zadužuje te da na jednu kunu kapitala ima 7,3 kuna obveza, što u poslovanju nije održivo. Rijeka sport na stavci kapitala ima nešto više od 11 milijuna kuna, a kratkoročne i dugoročne obveze društva veće su od 338 milijuna kuna. “Svjesna sam da će izvješće biti prihvaćeno zbog većine, ali apeliram na uprave i nadzorne odbore da počnu razmišljati i o svojoj odgovornosti, rekla je Buterin i naglasila da Klub vijećnika HDZ neće podržati izvješće.

Danko Švorinić kazao je da opozicija nema posebne instrumente nadzora te da gradska uprava provodi lošu politiku, a lošu politiku provode i komunalna društva u vlasništvu grada. Sve više građana, dodao je Švorinić, svjesno je da je smjer pogrešan.
Josip Rupčić (HDZ) ustvrdio je da je najteže direktorima trgovačkih i komunalnih društava, jer su “između čekića i nakovnja, a nisu direktori toliko odgovorni”. Rupčić kaže da najveću odgovornost snosi gradonačelnik i Grad Rijeka, pozivajući Obersnela da pokrene inicijativu zakonskih propisa zbog kojih je Energo u gubitku.

“Da je gospođa Buterin ovako detaljno analizirala poslovanje državnih tvrtki kada se o tome raspravljalo u Saboru, danas bi bilo manje gubitaka u mnogim tvrtkama, a situacija u Hrvatskoj i Rijeci puno bolja. Priču o prezaduženosti i kako ćemo iduće godine propasti slušam 13 godina, a još uvijek ništa od toga. Iz izvješća svatko uzme ono što mu odgovara. U jednom segmentu slažem se s konstatacijom da se dio komunalnih društava zaduživao umjesto grada, jer su se samo tako mogle realizirati neke investicije i to zbog politike zaduživanja države”, kazao je Obersnel dodavši da se kroz dio društava realizirao investicijski ciklus. Gradonačelnik je podsjetio da je od 2007. godine do danas Autotrolej nabavio 43 nova autobusa, a ove godine planira nabavu još 10 velikih autobusa. Uskoro će biti raspisan i tender za nabavu istog broja malih autobusa. Time je obnovljeno gotovo 50% voznog parka ovog javnog prijevoznika koji je nekoć godinama bio gubitaš, a sada posluje pozitivno. Obersnel je istaknuo da je samo u ovoj godini u izgradnju vodovonih ogranaka i odvodnje investirano oko 70 milijuna kuna, a u Hrvatskim vodama upravo danas potpisan je ugovor za dodatnih 50 milijuna kuna. Gradonačelnik očekuje i bespovratna sred EU-a od 100 milijuna kuna. Obersnel je poručio da ne zaboravlja što je govorio i da nikada nije prestao biti kritičan prema bilo kome, ako je to u interesu građana Rijeke.

Izvješće o radu vijeća mjesnih odbora za 2011.

30. sjednica Gradskog vijeća (3)

Za programske aktivnosti VMO je iz gradskog proračuna osigurano je nešto više od 11 milijuna kuna

Vijeće je jednoglasno prihvatilo Izvješće o radu 34 vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke za 2011. godinu. Za programske aktivnosti VMO je iz gradskog proračuna osigurano je nešto više od 11 milijuna kuna. Gradonačelnik Obersnel naglasio je kako je mjesna samouprava duboko ukorijenjena u životu grada i da predstavlja partnera koji gradskoj upravi pomaže što lakše sagledati probleme svakog pojedinog Mjesnog odbora. Rad VMO-a zaslužuje pažnju, zbog ogromnog broja aktivnosti koji se unutar njih provode, detektiraju problemi, unaprjeđuje kvaliteta stanovanja, ekologije, zdravstva i niz drugih aktivnosti.

Tijekom rasprave Nikola Ivaniš (PGS) iznio je mišljenje da bi bilo nužno da VMO autonomno odlučuju o sredstvima te da bi se i u Rijeci, po uzoru na neke druge gradove, trebale osnovati četvrti, a PGS ih predlaže osam. Danko Švorinić (Lista za Rijeku) kao predsjednik Odbora za mjesnu samoupravu smatra da je 100 kuna naknade vijećnika u MO premalo i da bi ona trebala biti na razini članova Odbora Gradskog vijeća.

Javno-privatno partnerstvo za financiranje, gradnju, uporabu i održavanje Kompleksa Zapadna Žabica

Među ostalim vijećnici su donijeli su odluku o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke (lokacija Zapadna Žabica) i o zamjeni nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke, radi realizacije projekta novoga autobusnog kolodvora po ugovornom modelu javno-privatnog partnerstva. Kako je izvijestio pročelnik Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan Škunca, time se ulazi u završnu fazu pripreme dokumenata za izgradnju ovog kompleksa. Naime, Grad Rijeka vlasnik je nekretnina ukupne površine 14.810 m2, na kojima je Detaljnim planom uređenja planirana izgradnja autobusnog kolodvora, javne garaže za automobile, javne garaže za autobuse i komercijalnih prostora. Budući da javna garaža za automobile zauzima 46 % bruto razvijene površine Kompleksa Zapadna Žabica, prihvaćena je prodaja tog suvlasničkog udjela Rijeka prometu, koji bi po prestanku trajanja Ugovora o JPP-u postao vlasnik javne garaže. Kupoprodajnu cijenu od 4.214,00 kuna za jedan četvorni metar utvrdio je zajednički odabran ovlašteni stalni sudski vještak, a ukupni iznos za površinu suvlasničkog udjela u odnosu na ukupnu površinu zemljišta, iznosi ukupno 28.708.296,40 kuna.

Ovime Grad Rijeka i Rijeka promet d.d., kao suvlasnici nekretnina postaju javni partneri, odnosno naručitelj u Ugovoru o javno-privatnom partnerstvu za financiranje, gradnju, uporabu i održavanje Kompleksa Zapadna Žabica.

Odbijena ponuda Rijekakina d.o.o. za korištenje prava prvokupa nekretnine Teatra Fenice

Mirna Vodinelić Pavlović i Dorotea Pešić Bukovac

Vrijednost Teatra Fenice, zaštićenog kulturnog dobra procijenjena na 7,1 milijuna eura

Vijećnici Gradskog vijeća jednoglasno su odbili ponudu Rijekakina d.o.o. za korištenje prava prvokupa nekretnine, zbog previsoke cijene. Naime, vrijednost Teatra Fenice, zaštićenog kulturnog dobra, od strane sudskog vještaka procijenjena je na 7,1 milijuna eura. Gradonačelnik Obersnel naveo je da je Rijekakino eklatantni primjer loše provedene privatizacije društvenog vlasništva. Kad je taj proces krenuo 1990-ih godina tadašnjoj Upravi Rijekakina ponuđeno je da Grad postane vlasnik te da se oformi društvo koje bi upravljalo tom djelatnošću. Kako do toga nije došlo, Rijekakino je promijenilo nekoliko vlasnika. Obersnel je naglasio da je Grad zainteresiran da postane vlasnik tog objekta koji omogućuje primanje 2.000 ljudi, izuzetno je akustičan, pogodan za odvijanje kazališnih predstava, filmskih projekcija i kongresa, ali i da uvijek postoji problem novca. “Dugo smo u razgovorima s vlasnicima Rijeka kina kako doći do vlasništva nad tom nekretninom, jer smo svjesni građevinske vrijednosti tog prostora i onog što bi značio za kulturu Rijeke. Procijenjena vrijednost je 7,1 milijuna eura, a puno treba uložiti i u obnovu fasade i prostora koji se nije uređivan više od 40 godina”, kazao je gradonačelnik te naglasio da Grad nije u mogućnosti isplatiti taj iznos, niti je u mogućnosti zamijeniti ga za nekretnine na Korzu, jer su one bitne za prihodovnu stranu proračuna.

Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac

Donesena je i Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac, radi stvaranja preduvjeta za Stambeno – poticanu stanogradnju. Plan se mijenja i radi utvrđivanja urbanističkog rješenja i mogućnosti izgradnje na lokaciji kompleksa proizvodno- servisnih pogona ELMEH G.I.U. koji se namjerava iseliti iz ovog područja, te s druge strane, optimizacije programskih i urbanističkih uvjeta izgradnje na lokaciji današnjeg Rijeka prometa d.d.

Vijećnici Gradskog vijeća donijeli su Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda osnovnih škola Grada Rijeke u 2012. godini. Jednoglasno su se složili i sa prijedlogom izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2012. godini te prijedlogom izmjena Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke u 2012. godini. Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u idućoj pedagoškoj godini i Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2012. godinu, Gradu Rijeci su za 2012.godinu utvrđena bilančna prava u ukupnom iznosu od 18.452.802,00 kuna, što je za 277.998,00 kuna ili 1,48% manje u odnosu na prethodnu 2011. godinu.

Donesena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata koja za cilj ima preciznije i jasnije definiranje i postizanje još pravilnijeg uspoređivanja različitih kategorija pristupnika natječaju.

Novi članovi Kulturnih vijeća

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o imenovanju dijela članova kulturnih vijeća Grada Rijeke. Pročelnik Odjela gradske uprave za kulturu Ivan Šarar vijećnike je izvijestio da su članovi kulturnih vijeća mladi ljudi i vrhunski pojedinci koji će zasigurno unaprijedi njihov rad. “Ljuti me što smo izgubili nekolicinu ljudi, jer su postrožena pravila igre. Ako netko ne može sjediti u kulturnom vijeću grada, onda ne može sjediti ni u kulturnom vijeću državne institucije. Pravila bi za sve trebala biti ista. Smeta me što lokalne medije ta tema ne zanima i što smo ljude izgubili radi vlastite želje za transparentnošću”, kazao je Šarar postavljajući pitanje jesu li postojeći zakonski propisi po ovom pitanju ipak prestrogi. Na javni poziv objavljen u Novom listu, za kulturna vijeća Grada Rijeke stigle su prijave 27 kandidata od strane 21 predlagača, te je dio kandidata predložio i Odjel gradske uprave za kulturu. U kulturna vijeća imenovani su Zoran Prodanović, Ivica Vrkić, Almira Štifanić, Darko Lukić, Marin Lukanović, Tomislav Kurelec, Lea Lazzarich, Kristina Posilović, Daša Drndić, Zoran Krušvar, Davor Mandić, Nataša Lah, Milica Đilas, Željko Kranjčević, Kristian Benić, Nina Kudiš, Gordana Sobota Matejčić, Petar Mišković.

Skip to content