Izvješće o reviziji proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu

Iznoseći stav Poglavarstva o Izvješću o reviziji proračuna, gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako uvjetno mišljenje Državnog ureda za reviziju upućuje na pozitivno mišljenje, a izražava se kada poslovanje u manjoj mjeri nije sukladno s važećim propisima i istovremeno nije odlučujuće za razumijevanje financijskih izvještaja. To znači da Grad Rijeka nije napravio niti jednu radnju kojom bi na bilo koji način bio oštećen proračun. Uvjetno mišljenje dobio je i državni proračun i niz ministarstava, Carinska, pa čak i Porezna uprava, kazao je Obersnel. Tijekom rasprave vijećnici HDZ-a su upozorili kako se iz godine u godinu u izvješćima o reviziji ponavlja nenamjensko trošenje sredstava, sve kao posljedica nerealnog planiranja prihoda od prodaje građevinskog zemljišta i osnivanja prava građenja. Odgovarajući na primjedbe, gradonačelnik je istaknuo kako je nenamjensko trošenje sredstava prisutno, no sredstva su uvijek utrošena u kontekstu realizacije projekata zacrtanih proračunom.
“Uvijek ću se zalagati za vladavinu prava, ali ću se uvijek u situaciji nedovoljnih sredstava prilikom izbora između ulaganja u ostvarenje socijalnog programa, javnih potreba u kulturi i zdravstvu ili pak uređivanja okoliša, zalagati za ovo prvo”, kazao je Obersnel.

Sjednica Gradskog vijeća rujan 2007

Gradsko vijeće je prihvatilo Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada za 2007. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada za 2007. godinu

Gradsko vijeće je prihvatilo i Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada za 2007. godinu, prema kojem su u prvih šest mjeseci ukupni prihodi ostvareni u iznosu od 396.9 milijuna kuna, odnosno 42,5 posto plana. Istaknuto je kako nakon promjene zakonskih propisa o raspodjeli poreza na dobit i dohodak jedinice lokalne i regionalne samouprave, unatoč najavama državne vlasti, nisu ostvarile veći prihod. Komentirajući prihode od imovine Obersnel je kazao kako je situacija već danas bitno drugačija, jer dok je u prvih šest mjeseci uprihodovano 12 milijuna kuna ili 15 posto godišnjeg plana, u posljednih nekoliko dana se prodajom građevinskog zemljišta u proračun slilo gotovo 20 milijuna kuna. Raspravljajući na tu temu vijećnici su se najvećim dijelom osvrtali na neizvršenje kapitalnih projekata, na što je Obersnel istaknuo kako je glavni razlog što u prvih šest mjeseci 2007. godine nisu ostvareni neki od zacrtanih kapitalnih projekata dugotrajna priprema koja prati svaki veliki gradski projekt.

Imenovani članovi Kazališnih vijeća

Budući da ni nakon dva raspisana natječaja nisu stečeni preduvjeti za utvrđivanje Liste kandidata za članove Savjeta mladih, koji se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život grada Rijeke, vijećnici su donijeli odluku da se novi natječaj provede već do kraja ovog tjedna.
Sukladno odredbama novog Zakona o kazalištima, koji je predvidio uvođenje kazališnog vijeća kao zasebnog tijela unutar Kazališta, Gradsko vijeće za članove Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca imenovalo imenovalo je prof. dr. sc. Elvija Baccarinija i Dijanu Grgurić Za članove kazališnog vijeća Gradskog kazališta lutaka Davor Mišković i Jasna Vukonić-Žunić.

Sjednica Gradskog vijeća rujan 2007

Vijeće za kontrolu provedbe odredbi Odluke o autotaksi prijevozu i ugovora o koncesiji

Pred vijećnicima se našlo i izvješće o autotaksi prijevozu na području Grada Rijeke s osvrtom na kontrolu provedbe odredbi Odluke o autotaksi prijevozu i ugovora o koncesiji sklopljenih između Grada Rijeke i korisnika koncesije. Iako su se i Poglavarstvo i vijećnici usuglasili kako je uvođenjem novog načina pružanja autotaksi usluga od 2004. godine došlo do povećanja kvalitete usluge, usvojen je zaključak da će nadležni odjeli provesti cjelovitu analizu dosadašnjih iskustava u primjeni Odluke o autotaksi prijevozu te temeljem takve analize predložiti odgovarajuće izmjene.

Aktualni sat

Tijekom aktualnog sata vijećnicu Natašu Jurišu (PGS) zanimalo je namjerava li zamjenik gradonačelnika Đani Poropat podnijeti ostavku s obzirom na to da je protiv njega podignuta optužnica za namjeru pribave koristi tvrtki u kojoj je obavljao funkciju direktora. Poropat je istaknuo kako je optužnica podignuta za razdoblje u kojem se nije bavio politikom, te istaknuo kako je siguran da će dokazati kako nije počinio nikakvo kazneno djelo. Istaknuo je kako ne namjerava dati ostavku, kako zbog zakonskih propisa, tako i zbog činjenice da će građani njegovo zalaganje procjenjivati na temelju njegovog političkog rada.

Sjednica Gradskog vijeća rujan 2007

Aktualni sat

Vijećnika Josipa Rupčića (HDZ) zanimalo je hoće li gradonačelnik, na temelju svog obećanja građanima, pokrenuti postupak utvrđivanja odgovornosti uprave TD Rijeka promet s obzirom na pravomoćnost odluke prema kojoj Klementu Grbcu nije trebao biti uručen otkaz zbog istupa u javnosti. Obersnel je kazao kako je Rijeka promet pred Vrhovnim sudom RH pokrenuo postupak revizije te odluke, te da će tek nakon provedene revizije, putem predstavnika Grada Rijeke u TD Rijeka promet pokrenuti pitanje utvrđivanja odgovornosti uprave.

Na pitanje rješenja svakodnevnih problema mještana Pulca s opskrbom pitkom vodom koje je postavila vijećnica Gordana Radošević (SDP), član Poglavarstva zadužen za komunalni sustav Darko Crnković kazao je kako je u tijeku postupak ishođenja građevinske dozvole za izgradnju vodovodnog cjevovoda i vodospreme, koji je pak usporen zbog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za jednu česticu u vlasništvu Republike Hrvatske.

Upitan za mišljenje oko inicijative da se novoizgrađeni Putnički terminal prozove imenom prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, gradonačelnik je istaknuo kako bi o tome svoje mišljenje trebali dati građani Rijeke.