Sigurnosno stanje na području grada Rijeke u 2003. godini bilo je dobro, zabilježeno je smanjenje broja prijavljenih kaznenih djela za 7,1%, što se očituje najviše kod općeg i gospodarskog kriminaliteta, rečeno je u Izvješću o sigurnosnom stanju za 2003. na području grada Rijeke iznesenom na 30. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Zadovoljstvo stanjem sigurnosti

Izvješće o sigurnosnom stanju podnio je novi načelnik PU Primorsko – goranske Oliver Grbić, koji je stanje sigurnosti u usporedbi sa proteklim godinama i drugim sredinama ocijenio zadovoljavajućim. Učešće maloljetnika u počinjenu kriminalnih djela zadržano na prošlogodišnjoj razini, zloporaba opojnih droga također ne bilježi veći porast, što se može pripisati prevenciji i edukaciji. U izrazitom su porastu pak kaznena djela na štetu maloljetnika i to za čak 142%. Zabrinjava porast nasilja unutar srednjih škola i obitelji, pa će se na tom planu morati više djelovati, rekao je Grbić.

30. sjednica Gradskog vijeća

Vijećnici su izrazili zadovoljstvo stanjem sigurnosti

PU Primorsko – goranska bilježi dobre rezultate na području sigurnosti u prometu, no nedovoljno se govori o stanju na prometnicama i tehničkoj ispravnosti vozila. Zabilježen je porast broja alkoholiziranih vozača te tehnički neispravnih vozila, kao i vožnje bez položenog vozačkog ispita. Najveći broj takvih prekršaja uočen je u kasnim noćnim i ranim jutarnjim satima. Akcijama prevencije koje se održavaju vikendom u prosjeku se samo zbog vožnje u alkoholiziranom stanju oduzme između 60 i 90 vozačkih dozvola, a među onima zatečenim da voze u alkoholiziranom stanju čak je 20% žena.

Vijećnici su većinom izrazili zadovoljstvo stanjem sigurnosti i izrazili sve pohvale PU Primorsko-goranskoj. Rasprava koja je slijedila povodom Izvješća trajala je gotovo sat i pol, a većinom se odnosila na rješavanje prometnih problema u Rijeci, prije svega na nepoštivanje odredbi o vremenu opskrbe trgovina, za što su vijećnici tražili da se oštrije sankcionira. Vijećnici su također insistirali da se više pažnje u prevenciji posveti maloljetnicima koji posjećujući noćne klubove, voze u alkoholiziranom stanju ili pod utjecajem droge, te na taj način remete sigurnost i javni red i mir. U tom smislu je Željko Glavan (HSLS) upitnim ocijenio sadašnju politiku gradske uprave, koja dopušta da lokali u gradu rade cijelu noć, tražeći da se tu uvede više reda i kontrole.
Grbić je komentirao da se često dogodi da kada policija privede maloljetnika, i u jutarnjim satima nazovu njegove roditelje, oni poklope slušalicu i ne reagiraju do jutra. To se odnosi na gotovo 20-30% ukupnih slučajeva, za što MUP podnosi prekršajne prijave protiv roditelja.

Porin d.o.o. prerasta u regionalnu razvojnu agenciju

Vijeće je prihvatilo informaciju o prerastanju Poduzetničkog riječkog inkubatora (Porin d.o.o.) u regionalnu razvojnu agenciju povećanjem suvlasničkog dijela Grada. Grad Rijeka svoj će temeljni ulog povećati na 30%.

Izvješće o reviziji proračuna za 2003.

Bez veće polemike prihvaćeno je i iscrpno izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Rijeke za 2003.g. Gradonačelnik Obersnel nalaz Revizije ocijenio je zadovoljavajućim, premda su neki dijelovi mišljenja Revizije sporni i o njima se Grad već očitovao. Uzevši u obzir veličinu proračuna i broj sklopljenih ugovora, nalaz Revizije je prihvatljiv. Problema u ostvarenju Proračuna bilo je manjim dijelom zbog izdataka koji nisu bili planirani unaprijed, a vezani su uz provođenje Zakona o javnoj nabavi. Proračun za 2003.g. donesen je prema tada važećim propisima, a tek je 1. srpnja 2003 usvojen novi zakon koji je uveo novu metodologiju, koja predviđa obvezu planiranja kapitalnih ulaganja za dvije godine, pa pregled predviđenih rashoda po tim stavkama nije mogao biti u skladu s odredbama Zakona o proračunu, jer je on donesen prema prethodnom zakonu.

30. sjednica Gradskog vijeća

30. sjednica Gradskog vijeća

Dio se nalaza Revizije, kako je rekao gradonačelnik Obersnel, odnosi na poslove tekućeg i investicijskog održavanja škola. Kada bi se striktno držalo zakona, za otklanjanje uočenih nedostataka i hitne intervencije, trebalo bi najmanje tri tjedna za provođenje postupka javne nabave, pa bi pojedine škole i vrtići za to vrijeme bile zatvorene. Podatak da u proračunu nema prihoda od gospodarenja sportskim objektima u vlasništvu Grada također nije prihvatljiv budući da Zakon o proračunu za 2003.g. nije u cijelosti usklađen sa Zakonom o športu.

Što se tiče mišljenja Revizije o pozajmici marketinškoj agenciji McCann- Ericson u iznosu 3 mil. kuna koja nije bila planirana proračunom, Obersnel je rekao da to ni u kojem trenutku nije ugrozilo izvršenje proračuna, jer je Grad na kraju ostvario višak prihoda proračuna u iznosu od 13 mil. kuna.

Vijećnike je od cijelog mišljenja Revizije najviše interesirala pozajmica McCann-Ericsonu. Vijećnik Glavan (HSLS) pitao je može li Grad uopće davati pozajmice tvrtkama, i ako da, je li u redu da Grad pritom zarađuje na tome, te zašto nisu osiguran i instrumenti vraćanja sredstava. Ta tematika brinula je i Ognjena Crnkovića (HDZ) koji je izrijekom tražio da se pojasni je li grad osigurao sredstva vraćanja pozajmice, a htio je znati i kolike su kamate. Gradonačelnik Obersnel pojasnio je da je pozajmica dana uz osiguranje povrata uz davanje mjenice i kamatu od 5% te će ta sredstva biti vraćena u proračun rebalansom već na jednoj od narednih sjednica.

Detaljni plan uređenja trgovačkog i uslužnog centra Bodulovo

Gradsko je vijeće prihvatilo Detaljni plan uređenja trgovačkog i uslužnog centra Bodulovo kojim je obuhvaćeno područje duž Škurinjskog potoka, između trgovačkog centra „Getro“, OŠ „Ivana pl. Zajca“ i ceste za naselje Bodulovo, ukupne površine 9,4 ha na kojem je planirana izgradnja građevine poslovne namjene pretežito uslužne djelatnosti, na površini od gotovo 38.000 m2. Neizgrađeni dio čestice planira se urediti kao parkiralište i zelena površina, a betonskim branama regulirat će se i Škurinjski potok, koji će dijelom teći kroz tunel, kako bi se zasipavanjem dobila korisna površina.
Vijećnik Ognjen Crnković (HDZ) rekao je da neće prihvatiti taj DPU sve dok se ne izgradi cesta D 403, napomenuvši da se ona nikad neće izgraditi. Gradonačelnik Obersnel je sa zadovoljstvom odgovorio Crnkoviću da je upravo šef njegove stranke, premijer Sanader na sjednici Vladina povjerenstva za ceste najavio njenu izgradnju. Pa ako ne vjeruje Gradu Rijeci, trebao bi barem vjerovati šefu svoje stranke, rekao je Obersnel sa osmjehom.

Prva koncesija na pomorskom dobru za posebnu upotrebu pomorskog dobra, otkako je ta djelatnost prešla u nadležnost Grada, temeljem prenesenih ovlasti sukladno Zakonu o lukama i pomorskom dobru, dana je KD vodovod i kanalizacija, za rekonstrukciju postojećeg kanalizacijskog sustava autokampa i servisne zone Preluk kao i za kasnije održavanje tog sustava. Koncesija je dana na 19 godina uz simboličnu naknadu od 5.000 kn godišnje.

Skip to content