Riječko gradsko vijeće većinom je glasova usvojilo Proračun Grada Rijeke za 2021. godinu u visini 1.210.161.834 kuna te čitav niz dokumenata vezanih uz proračun.

Podsjećamo, 31. sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke održavala se tri dana. Prvi dan, u dvorani Centra Zamet, djelomice uživo, a djelomice online, održana je rasprava o predloženim materijalima, dok je elektroničko izjašnjavanje obavljeno naredna dva dana. Prvo se izjašnjavalo o amandmanima, a potom o prijedlozima akata.

Što se odluka vezanih uz imenovanja i razrješenja tiče, Gradsko vijeće imenovalo je gradonačelnika Vojka Obersnela za člana Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora. Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije predloženo je da se za suce porotnike za mladež Općinskog suda u Rijeci imenuju: Sandra Barbiš, Dinko Benčić I Manon Giron. Vijeće je razriješilo Zrinku Kolak Fabijan članstva u Kazališnom vijeću HNK Ivana pl. Zajca Rijeka,  dok će imenovanje novog članice ili člana pričekati neku od narednih sjednica.

Proračun Grada Rijeke za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu usvojen je većinom glasova (21 za, 11 protiv), a većinom glasova izglasane su i ostale točke. Proračun Grada Rijeke za 2021. godinu iznosi 1.210.161.834 kuna, a ukupni rashodi i izdaci 1.180.200.000 kuna. Rashodi su povećani za 33,8 milijuna kuna odnosno za 2,9% u odnosu na prvi rebalans proračuna za 2020. godinu. Projekcija ukupnih prihoda i primitaka za 2022. godinu iznosi 1.058.813.207, a rashoda i izdataka 1.028.500.000 kuna, dok projekcija prihoda i primitaka za 2023. iznosi 922.231.207 kuna, a rashoda i izdataka 893.300.000kuna.

Vijeće je usvojilo i dokumente vezane uz proračun za 2021. godinu: Programe javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi te Plan raspodjele sredstava spomeničke rente. Program javnih potreba u kulturi prihvaćen je sa 19 glasova za, 10 protiv, dok su tri bila suzdržana. Tijekom sjednice se rasprava najviše vodila upravo oko programa javnih potreba u kulturi i sportu.
Prihvaćene su i druge izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu kojima se razlika između prihoda i primitaka i rashoda i izdataka uravnotežuje prenesenim sredstvima iz prethodnog razdoblja, odnosno radi se o tehničkom rebalansu.

Prihvaćeni su Programi građenja i održavanja komunalne infrastrukture, Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora i Plan raspodjele sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću, kao i Odluka o financiranju vijeća nacionalnih manjina i predstavnice češke nacionalne manjine za Grad Rijeku.

Prihvaćene su i Izmjene Odluke o komunalnoj naknadi, kojom su od plaćanja naknade oslobođeni  poduzetnici koji su odlukom Stožera civilne zaštite RH obuhvaćeni mjerom obustave rada, odnosno od obveze plaćanja komunalne naknade za razdoblje od prvog dana slijedećeg mjeseca računajući od mjeseca u kojem je stupila na snagu odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o obustavi rada do isteka mjeseca u kojem je prestala važiti pojedina mjera obustave rada oslobođeni su vlasnici ili korisnici poslovnog prostora ili građevinskog zemljišta koje služi obavljanju poslovne djelatnosti.

Vijeće je usvojilo i Akcijski plan održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Rijeke (SECAP) koji donosi ukupno 24 mjera ublažavanja klimatskih promjena. Mjere ublažavanja provedene do 2030. godine rezultirat će smanjenjem emisije CO2 u 2030. godini od 47,32 % u odnosu na referentnu godinu 2008., čime se zadovoljava cilj od 40 % prema Sporazumu gradonačelnika.

Usvajanjem svih akata ove sjednice, riječki gradonačelnik moći će realizirati ili pokrenuti realizaciju kapitalnih projekata koji su najvećim dijelom vezani uz Smjernice koje je predložio na početku mandata, onako kako je i zamislio, ako ne bude većih poremećaja u gospodarstvu i punjenju proračuna, vezanih uz pandemiju COVID-19 i njene posljedice.