Gradsko vijeće je usvojilo je Smjernice Poglavarstva Grada Rijeke za 2004.g. kao i Rebalans proračuna za 2003.g.U Smjernicama za 2004.g. Poglavarstvo ne odustaje od razvojnih projekata iz područja sporta i infrastukture, a ovogodišnji je Rebalans proračuna iznimno povećanje koje se iduće godine neće ponoviti.

Gradsko vijeće je usvojilo Smjernice za 2004. kao i Rebalans Proračuna za 2003.g.

Smjernicama je predviđena realizacija brojnih infrastrukturnih projekata, između ostalog i novih 30 km plinske mreže. Proračun za 2004.g. imat će naglašenu razvojnu i socijalnu komponentu, rekao je obrazlažući Smjernice gradonačelnik Obersnel.
Od strateških projekata temeljenih na Smjemicama mandatnog razdoblja (2001-2005. g), gradonačelnik Obersnel je na Sjednici izdvojio: dogradnju prometnog sustava Grada Rijeke, izgradnju ceste D-404 u suradnji s Hrvatskim cestama, izgradnju treće trake Osječke ulice kao i izgradnju Škurinjske ceste II.
Radit će se na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa i pripremi dokumentacije za Novi autobusni kolodvor na lokaciji Zapadna Žabica, uređenju garaže na lokaciji Rikard Benčić, stvaranju uvjeta za izgradnju novih parkirnih mjesta na Delti, kao i pripremi projektne dokumentacije za ploveću garažu.

Gradsko vijeće usvojilo Smjernice za 2004

Gradsko vijeće usvojilo Smjernice za 2004.

Od strateške važnosti je donošenje generalnog urbanističkog plana Grada Rijeke, priprema komunalne infrastrukture za stambenu izgradnju oko 300 stanova modelom društveno poticane stanogradnje. To se prije svega odnosi na dovršetak izgradnje stanova i potrebne komunalne infrastrukture na lokaciji Srdoči -faza gdje je predviđena izgradnja 110 stanova, izgradnja komunalne infrastrukture i početak radova na lokaciji Rujevica (predviđena izgradnja 100 stanova) te izgradnja komunalne infrastrukture i početak radova na lokaciji Drenova (predviđena izgradnja do 120 stanova u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci.

Strateški je bitna i izgradnja sustava vodoopskrbe otoka Krka, a Gradska će uprava nastaviti aktivnosti na poslovima sanacije deponija Viševac kao i aktivnosti na otkupu zemljišta za novi deponij.
Planira se ishođenje gradevinske dozvole te početak izgradnje Dvoranskog plivališta Kantrida, izrada glavnih i izvedbenih projekata i ishodenje građevne dozvole te početak izgradnje Dvorane Zamet. Intenzivirat će se zamjena postojeće mreže gradskog plina te izgradnja nove mreže. U 2004. godini planira se izgradnja 30 km nove mreže na slijedećim područjima: Turnić, Podmurvice, Rujevica i dio naselja Kmjevo, Mlaka, Podpinjol, Banderovo, Titov trg do Vojaka (Trsat, Vežica, Bulevard). lzgradnja nove mreže predviđa povećanje broja potencijalnih korisnika za cca 4.900

Nastavit će se daljnje poboljšanje funkcioniranja sustava osnovnog školstva, te socijalnih i zdravstvenih institucija putem decentralizacije. Tome će doprinijeti nadogradnja jednog kata na Psihijatrijskoj bolnici Lopača, praćenje izgradnje Terapijske zajednice za rehabilitaciju ovisnika o drogama na Pulcu te osnivanje Centra za zlostavljanu djecu.
U Smjernicama su svoje mjesto našle i aktivnosti u svezi dovršetka izrade projektne dokumentacije za novi muzej suvremene umjetnosti, kao i iznalaženje lokacije i izrada idejnog rješenja nove Knjižnice.

Naglašeno je i ulaganje u razvoj gradske uprave u smislu On-Line servisa, implementacija GIS rješenja na WEB-u, projekt izgradnje infrastrukture za integrirane telekomunikacijske usluge.

Rebalans Proračuna za 2003.

Rebalansom je ovogodišnji Proračun Grada Rijeke povećan za 16,5 mil. kuna i sad iznosi 711 milijuna kuna i najveći je u povijesti Grada. Gradonačelnik Obersnel je odgovarajući na primjedbe i pitanja vijećnika više puta naglasio da je ovogodišnji proračun iznimno velik zbog sredstava urihođenih dokapitalizacijom Energa čija je prodaja donijela 59 mil. kuna kao i gotovo 32 mil. kuna prihoda koje je uplatila država temeljem naplate prihoda od prodanih stanova za konvertibilne devize, tako da će Proračun iduće godine biti za gotovo 90-tak milijuna kuna manji.

Gradsko je vijeće prihvatilo Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2003. godinu, Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2003. godinu, Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2003. godinu.
Uz po jedan amandman predlagača, Odbora za promet, prihvaćene su Izmjene i dopune programa mjera za unapredenje stanja u prostoru za razdoblje 2001.- 2003., kao i Konačni prijedlog Odluke o Detaljnom planu uređenja radno-servisne zone na Rujevici.