Odlukom o najmu stanova (“Službene Novine” Primorsko-goranske županije broj 12/11, 15/11 i 54/12) propisani su uvjeti i mjerila za davanje stanova u najam. Prema navedenoj Odluci stanovi kojima gospodari Grad Rijeka dodjeljuju se u najam temeljem Liste prioriteta za davanje stanova u najam (što predstavlja osnovni vid dodjele stanova u najam) i izuzetno, izvan Liste prioriteta, u situacijama predviđenim odredbom članka 29. stavka 5. i članka 62. Odluke.

Lista prioriteta utvrđuje se za razdoblje od četiri godine, a iznimno, kada za to postoje opravdani razlozi, gradonačelnik može za određeno vremensko razdoblje produžiti rok važenja Liste.

Trenutno važeća Lista prioriteta za davanje stanova u najam utvrđena je za razdoblje od 1. siječnja 2012. do 31. prosinca 2017. godine.

Postupak utvrđivanja Liste prioriteta pokreće gradonačelnik objavljivanjem Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam. Zahtjevi su se zaprimali od 4. do 29. rujna 2017. godine.

Dodjela stanova i stambenih prostora u najam obavlja se prema redoslijedu podnositelja zahtjeva na Listi prioriteta. Stanovi se dodjeljuju podnositeljima zahtjeva uvrštenim od 1. do 400. mjesta Liste prioriteta, a stambeni prostori podnositeljima uvrštenim od 401. mjesta Liste prioriteta nadalje.

Prijedlog Liste prioriteta za davanje stanova u najam objavit će se na Oglasnoj ploči Grada Rijeke, Titov trg 3 (prizemno) i Centra za socijalnu skrb, Rijeka, Laginjina 11a (prizemno) i na web stranici Grada Rijeke.

Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na redoslijed i obavljeno bodovanje na Prijedlogu Liste prioriteta, Liste podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbijeni i Liste podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbačeni.

Prigovori na utvrđeni redoslijed i obavljeno bodovanje na Prijedlogu Liste prioriteta za davanje stanova u najam, Liste podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbijeni i Liste podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbačeni podnose se gradonačelniku Grada Rijeke, putem Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcije za upravljanje objektima stambene namjene, u roku od 10 dana od dana objave Prijedloga Liste prioriteta, Liste podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbijeni i Liste podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbačeni.

Konačnu Listu prioriteta za davanje stanova u najam utvrđuje gradonačelnik Grada Rijeke. Konačna Lista prioriteta objavljuje se na Oglasnoj ploči Grada Rijeke, Titov trg 3 (prizemno) i Centra za socijalnu skrb, Rijeka, Laginjina 11a (prizemno) i na web stranicama Grada Rijeke.

Cjelokupni postupak formiranja nove Liste prioriteta biti će dovršen do kraja godine, a nova Lista prioriteta bit će punovaljana s 1. siječnjem 2018. na razdoblje od četiri godine.

Za sva dodatna pitanja zainteresirani građani mogu se obratiti u Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima stambene namjene, Titov trg 3, šalter sala – šalteri 10 i 11, – uredi 110 ili 108 na 1. katu ili na telefone: +385 51 209-303+385 51 209-351+385 51 209-357+385 51 209-325.