KD Čistoća izdalo je novi letak kojim  informira građane kako ispravno odvajati kućni otpad.

Kako bi se sav otpad iz kućanstva pravilno zbrinuo, na ulice su smješteni eko otoci sa spremnicima za odvojeno prikupljanje otpada. Oni nam omogućuju da korisni otpad iz vlastitog kućanstva zbrinemo na ”kućnom pragu”. Mi se rješavamo otpada, a otpad, umjesto da završi u prirodi, dalje se prerađuje za ponovnu upotrebu. Otpad trebamo odvojiti, razvrstati i prilagoditi daljnjoj upotrebi.