U nedjelju, 22. prosinca 2019. od 7.00 do 19.00 sati održat će se izbori za predsjednika Republike Hrvatske.

Vlada Republike Hrvatske je 14. studenoga 2019. donijela Odluku o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske.

Kako se bira predsjednik?

Izbori za predsjednika Republike Hrvatske održavaju se svake pete godine.

Posljednji izbori za predsjednika Republike Hrvatske održani su 28. prosinca 2014. odnosno 11. siječnja 2015. Predsjednik Republike Hrvatske bira se na temelju općeg i jednakog biračkog prava, neposredno na izborima tajnim glasovanjem na mandat od pet godina.

Tko ima pravo birati?

Pravo birati na ovim izborima imaju hrvatski državljani s navršenih 18 godina. Biračko pravo osigurano je i državljanima Republike Hrvatske koji se u vrijeme izbora zateknu izvan granica države, kao i onim državljanima Republike Hrvatske koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. Ovi birači svoje biračko pravo ostvaruju u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske.

Postupak kandidiranja

Kandidate za predsjednika Republike Hrvatske mogu predlagati političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj, jedna ili više političkih stranaka zajedno, kao i birači. Političke stranke i birači predlažu kandidate na temelju pravovaljano prikupljenih 10.000 potpisa birača. Svaki birač može svojim potpisom podržati samo jednog kandidata.

Tko provodi izbore i kako?

Tijela koja provode izbore su Državno izborno povjerenstvo, općinska izborna povjerenstva, gradska izborna povjerenstva, Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba te birački odbori.

Izborna promidžba i izborna šutnja

Izborna promidžba počinje danom objave liste kandidata za predsjednika Republike Hrvatske od strane Državnog izbornog povjerenstva, a završava 24 sata prije dana održavanja izbora.

Rezultati izbora

Predsjednik Republike Hrvatske, bez obzira da li na izborima sudjeluje jedan ili više kandidata, bira se većinom glasova svih birača koji su glasovali. Ako niti jedan kandidat ne dobije takvu većinu, izbor se ponavlja nakon 14 dana. Ako je na izborima sudjelovalo više kandidata, pravo da budu birani imaju dva kandidata koja su u prvom glasovanju dobili najviše glasova. Na ponovljenom izboru izabran je kandidat koji dobije najveći broj glasova birača koji su glasovali. Ako kandidati dobiju isti broj glasova, izbor se još jednom ponavlja.

Rezultati izbora objavljuju se na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Gdje se mogu dobiti potrebne informacije i obrasci?

Sve informacije namijenjene biračima kao i svi obrasci i ostali dokumenti vezani uz ove izborena dostupni su na mrežnoj stranici Ministarstva uprave.

Financiranje izborne promidžbe kandidata

Financiranje izborne promidžbe kandidata za predsjednika Republike Hrvatske propisano je Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19)

Zakonski okvir za provođenje izbora

Izbori za predsjednika Republike Hrvatske, propisani Zakonom o izboru predsjednika Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 22/92, 42/92, 71/97, 69/04, 99/04, 44/06, 24/11 i 128/14).