Izbori za vijeća mjesnih odbora Grada Rijeke održat će se u nedjelju, 12. ožujka 2023.

Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke

Za potrebe odvijanja izbornih radnji Izborno povjerenstvo uredovat će od utorka 7. veljače 2023. godine.

Sjedište: Korzo 16, soba 315
Tel. +385 (0)51 209 569 i +385 (0)51 209 568
E-mail: izbori@rijeka.hr

Gradonačelnik je donio Rješenje o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke.

Dežurstvo Izbornog povjerenstva

Izborno povjerenstvo u razdoblju od 7. do 20. veljače 2023. godine dežura u vremenu:

 • 7. do 10. veljače 2023. od 10,00 do 14,00 sati
 • 11. i 12. veljače 2023. od 9,00 do 13,00 sati
 • 13. do 17. veljače 2023. od 10,00 do 16,00 sati
 • 18. i 19. veljače 2023. od 9,00 do 13,00 sati
 • 20. veljače 2023. od 10,00 do 24,00 sata.

Broj članova vijeća ovisi o broju stanovnika na području mjesnog odbora

Na području Grada Rijeke osnovana su 34 mjesna odbora, koji predstavljaju oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Članove vijeća biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.

Za člana vijeća može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.

Broj članova vijeća utvrđuje se Statutom Grada Rijeke, odnosno prema broju stanovnika na području mjesnog odbora i to tako da vijeće:

 • mjesnog odbora koji ima do 7.500 stanovnika ima pet članova (mjesni odbori Banderovo, Belveder, Brajda-Dolac, Brašćine-Pulac, Bulevard, Centar-Sušak, Draga, Drenova, Gornja Vežica, Gornji Zamet, Grbci, Kantrida, Kozala, Krimeja, Luka, Mlaka, Orehovica, Pašac, Pećine, Pehlin, Podmurvice, Podvežica, Potok, Srdoči, Sveti Kuzam, Svilno, Školjić-Stari grad, Škurinje, Škurinjska Draga, Grad Trsat, Turnić i Vojak
 • mjesnog odbora koji ima od 7.501 do 11.000 stanovnika ima sedam članova (mjesni odbori Sveti Nikola i Zamet)

Raspisivanje izbora

Temeljem Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 14/13, Službene novine Grada Rijeke 16/22) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 8. prosinca 2022. godine, donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke 16/22).

Odluka stupa na snagu 6. veljače 2023.

Tijek izbornih radnji

Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke utvrdilo tijek izbornih radnji i način zaštite osobnih podataka.

Rokovi izbornih radnji počinju teći od dana 7. veljače 2023. godine od 00,00 sati.

Mole se sudionici izbornog postupka da se pridržavaju uputa Tijeka i redoslijeda izbornih radnji i Odluke o izborima za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke.

Postupak kandidiranja

Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora moraju biti dostavljeni Izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 14 dana od dana raspisivanja izbora, odnosno do 20. veljače 2023. godine do 24,00 sata.

Obrasce za podnošenje kandidacijskih lista, političke stranke i nezavisni kandidati mogu preuzeti u elektroničkom obliku ili osobno u Izbornom povjerenstvu u razdoblju od 7. do 20. veljače 2023. godine, u vremenu:

 • 7. do 10. veljače 2023. od 10,00 do 14,00 sati
 • 11. i 12. veljače 2023. od 9,00 do 13,00 sati
 • 13. do 17. veljače 2023. od 10,00 do 16,00 sati
 • 18. i 19. veljače 2023. od 9,00 do 13,00 sati
 • 20. veljače 2023. od 10,00 do 24,00 sata.

Ovjera kandidature: Predloženi kandidati na listi, svoje očitovanje o prihvaćanju kandidature mogu ovjeriti u Izbornom povjerenstvu (od 7. do 20. veljače 2023. godine, u gore navedenom vremenu) ili kod javnog bilježnika.

Objava kandidacijskih lista

Izborno povjerenstvo sastavit će i na internetskim stranicama Grada Rijeke kao i na oglasnim pločama mjesnih odbora objaviti sve pravovaljano predložene kandidacijske liste za izbor članova vijeća, kao i zbirnu listu, i to u roku od 72 sata od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja kandidacijskih lista, do 23. veljače 2023. godine do 24,00 sata.

Izborna promidžba

Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste i traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora, tj. od 24. veljače 2023. godine od 00,00 sati do 10. ožujka 2023. godine do 24,00 sata.

Izbor članova biračkih odbora

Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena izbornom povjerenstvu najkasnije 12 dana prije održavanja izbora, do 1. ožujka 2023. godine.

Izborno povjerenstvo imenovat će članove i zamjenike članova biračkih odbora najkasnije deset dana prije dana održavanja izbora za članove vijeća mjesnih odbora, do 3. ožujka 2023. godine.

Biračka mjesta i način glasovanja

Izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim mjestima, najkasnije petnaest dana prije održavanja izbora, do 26. veljače 2023. godine.

Glasovanje traje neprekidno 12. ožujka od 07,00 do 19,00 sati.

Biralište se zatvara u 19,00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu omogućit će se glasovanje i nakon 19,00 sati.

Objava rezultata izbora

Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom Izbornom povjerenstvu u roku od 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta, do 13. ožujka 2023. godine do 07,00 sati.

Izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta, do 13. ožujka 2023. godine do 19,00 sati.

Kad Izborno povjerenstvo utvrdi rezultate izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke, objavit će odmah rezultate izbora sukladno zapisniku o radu izbornog povjerenstva.