Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor održat će se u nedjelju, 5. srpnja 2020. godine.

U deset izbornih jedinica bira se po 14 zastupnika, a Rijeka pripada VIII. Izbornoj jedinici. Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj biraju 3 zastupnika u posebnoj (XI.) izbornoj jedinici, a birači pripadnici nacionalnih manjina biraju ukupno 8 zastupnika u posebnoj (XII.) izbornoj jedinici (pripadnici srpske nacionalne manjine biraju tri zastupnika; pripadnici mađarske nacionalne manjine biraju jednog zastupnika; pripadnici talijanske nacionalne manjine biraju jednog zastupnika; pripadnici češke i slovačke nacionalne manjine biraju zajedno jednog zastupnika; pripadnici austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske nacionalne manjine biraju zajedno jednog zastupnika; pripadnici albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine biraju zajedno jednog zastupnika u Hrvatski sabor).

Državno izborno povjerenstvo objavilo je 18. lipnja pravovaljano predložene kandidate i zbirne liste kandidata. Danom objave lista započela je izborna promidžba, koja traje do 24 sata prije održavanja izbora, dakle do 3. srpnja do 24 sata.

Zastupnike u Hrvatski sabor biraju, na temelju općeg i biračkog prava, svi hrvatski državljani s navršenih 18 godina života. Birač može ostvariti svoje biračko pravo nakon što je upisan u registar birača.

Na području grada Rijeke određeno je 101 biračko mjesto. Na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva nalaze se adrese biračkih mjesta, a birači mogu provjeriti na kojem biračkom mjestu prema adresi stanovanja pripadate.

Državno izborno povjerenstvo RH propisalo je način na koji biračko pravo na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor mogu ostvariti birači kojima je izrečena mjera samoizolacije.

Informacija o privremenim nepotpunim rezultatima izbora za zastupnike u Hrvatski sabor može se pronaći na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva.

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Rijeke
Sjedište: Korzo 16
Tel: +385 051 209 569 i +385 051 209 568
Fax: +385 51 209 612
E-mail: gip.rijeka@izbori.hr

Više o izborima na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva.

Skip to content