Prostorni plan uređenja Grada Rijeke i Generalni urbanistički plan mijenjat će se samo u 30-ak točaka i to prvenstveno radi razvoja i jačanja gospodarstva, utvrđeno je na redovitom kolegiju gradonačelnika Vojka Obersnela. Donesen je zaključak o objavi poziva za podnošenje zahtjeva za otpis dospjelog i nenaplaćenog, odnosno neplaćenog duga s osnova kamata, ako se glavnica uplati jednokratno, u cijelosti.

Na prvom gradonačelnikovom kolegiju održanom nakon ljetne stanke, utvrđeni su Nacrt prijedloga Odluke o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Rijeke s izvješćem o prethodnoj raspravi te Nacrt prijedloga Odluke o donošenju izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana Grada Rijeke s izviješćem o prethodnoj raspravi. Pročelnik Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan Škunca izvijestio je kako je riječ o ciljanim izmjenama kojima se želi utjecati na strukturu gospodarstva i omogućiti aktiviranje gospodarskih zona za koje postoji interes, a koje čine glavninu od ukupno 30 lokacija koje su predmet izmjena ova dva plana.

Odluku o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana rada i Prostornog plana uređenja grada Rijeke Gradsko vijeće usvojilo je na sjednici u svibnju ove godine. Najvažnije izmjene odnose se na područje bivše Rafinerije Ine na Mlaki, a za koju se predlaže da ubuduće bude proizvodno-tehnološka zona čiji će rad biti utemeljen na modernim tehnologijama. Druga bitna izmjena odnosi se na zadržavanje postojeće namjene i povećanje Industrijske zone Svilno za 2 hektara, što zonu širi za 40%. Područje bivše tvornice RIO bit će građevinsko područje, a manje korekcije odnose se na uslužno područje Školjić i na trgovačko područje Torpeda. Značajne promjene dogodit će se na zonama ugostiteljsko-trgovačke namjene, poput Bivia, gdje je ta zona proširena za 10.000 četvornih metara, te na Preluku, na potezu od magistrale do Ljubljanske ceste. Intervencije slijede i u dijelu prometnog sustava, a izmjenama su povećana i područja groblja Draga i Sv. Kuzam. Škunca je kazao kako je za svaki plan stiglo oko 40 primjedaba, te da je veći dio njih uvažen u sastavljanju ovih Nacrta prijedloga.

“Ovim se ne mijenja ni GUP, niti PP Rijeke, već samo navedene točke koje su u posljednjih desetak godina promijenile svrhu, što znači da su na tim lokacijama s radom prestale neke djelatnosti ili se pak pojavila potreba za novima. Gdje god je postojao interes za nastavak proizvodnih djelatnosti, nastojali smo dati potporu potencijalnim investitorima. U nekim dijelovima nemoguće je zadržati određene djelatnosti, pa tu tražimo nove sadržaje”, kazao je gradonačelnik Obersnel podsjetivši da je najveći interes javnost pokazala za područje bivše Rafinerije Ine na Mlaki. Zbog toga je na službenim gradonačelnikovim stranicama, prije nekoliko mjeseci, otvorena rasprava na e-konzultacijama, a svi prijedlozi i primjedbe tu izneseni bit će jednako tretirani s ostalima u javnoj raspravi. O ovim nacrtima izmjena Prostornog plana i GUP-a Rijeke na jednoj od idućih sjednica raspravljat će i Gradsko vijeće Rijeke.

79. gradonačelnikov kolegij kolovoz 2012.

Poziv za podnošenje zahtjeva za otpis dospjelog i nenaplaćenog, odnosno neplaćenog duga s osnova kamata
Grad Rijeka objavio je temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja, Poziv za podnošenje zahtjeva za otpis dospjelog i nenaplaćenog, odnosno neplaćenog duga s osnova kamata, ako se uplati glavnica jednokratno u cijelosti. Pročelnica Odjela gradske uprave za financije Jasna Liker podsjetila je da je Uredbu, koja je na snagu stupila 9. srpnja ove godine, donijela hrvatska Vlada te Grad Rijeka upućuje poziv fizičkim i pravnim osobama na podnošenje zahtjeva za otpis duga s osnove kamata ako se uplati glavnica duga jednokratno u cijelosti.
Zahtjevi za otpis duga s osnove kamata podnose se po osnovu dugovanja s osnova kamata temeljem svih dospjelih, a nepodmirenih obveza prema Gradu Rijeci, koje bi bile prihod Proračuna Grada Rijeke (zakupnine poslovnog prostora i javnih gradskih površina temeljem ugovora o zakupu, najamnine stanova i otkupi stanova, naknade za koncesijska odobrenja, gradske novčane kazne, potraživanja od prodaje nepokretnih i pokretnih stvari u vlasništvu Grada Rijeke, ostala potraživanja Grada Rijeke, potraživanja s osnova prihoda od vlastite djelatnosti, prihoda s osnova posebnih ugovora te ostalih gradskih prihoda, naknada za koncesije i dr.), osim dugovanja s osnove javnih davanja (komunalni doprinos, komunalna naknada, spomenička renta, porezni prihodi Grada Rijeke). Pravna osoba može podnijeti pisani zahtjev za otpis dospjelog i nenaplaćenog, odnosno neplaćenog duga s osnove kamata koji je nastao do dana stupanja na snagu navedene Uredbe, odnosno do 9. srpnja 2012. godine, a rok za podnošenje zahtjeva je 7. rujna 2012.

Za fizičke osobe građane Uredbom nije propisano ograničenje roka za podnošenje zahtjeva za otpis dospjelog i nenaplaćenog, odnosno neplaćenog duga s osnove kamata. Detalji o načinu predaje zahtjeva kao i za to pripremljenim obrascima objavljeni su na web stranicama Grada Rijeke.

79. gradonačelnikov kolegij kolovoz 2012.

U predstojećoj školskoj godini 29 pomoćnika u nastavi
Zaključkom gradonačelnika uvode se pomoćnici u nastavi i osobni pomoćnici za učenike s teškoćama, u 14 riječkih osnovnih škola, u prvom polugodištu školske 2012./2013. godine. Pročelnica Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Sanda Sušanj izvijestila je da je Povjerenstvo za izbor učenika za koje će se predložiti pomoćnici u nastavi, odobrilo financiranje 24 pomoćnika u nastavi i 5 osobnih pomoćnika, za što je u gradskom proračunu osigurano 498.000 kuna. Projekt će se realizirati u suradnji s Centrom inkluzivne potpore “Idem”.

Sufinanciranje deficitarnih obrtničkih zanimanja
U cilju usklađivanja ponude i potražnje, Grad Rijeka već šestu godinu osigurava sredstva financijsku potporu projektu Stipendiranja učenika za deficitarna obrtnička zanimanja. U idućoj pedagoškoj godini za to će, kazao je pročelnik Odjela gradske uprave za poduzetništvo Andrija Vitezić, Grad Rijeka izdvojiti 56.320 kuna. Taj će novac, u iznosu od 800 kuna mjesečno, dobivati 16 učenika s područja Grada Rijeke koji se školuju za deficitarna obrtnička zanimanja: kuhar, konobar, slastičar, bravar, strojobravar, stolar, zidar, soboslikar-ličilac, vodoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije, elektroinstalater, brodski mehaničar i plinoinstalater. U proteklih pet godina Grad Rijeka na taj je način sufinancirao školovanje 67 učenika strukovnih škola. Podsjetimo da se stipendiranje učenika za deficitarna obrtnička zanimanja provodi objedinjenim sredstvima Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstva turizma, Primorsko-goranske županije i grada Rijeke.

79. gradonačelnikov kolegij kolovoz 2012.

Sudjelovanje Grada Rijeke u projektu USUD-podizanje standarda studenata u području kulture
Pročelnik Odjela gradske uprave za kulturu Ivan Šarar iznio je Informaciju o sudjelovanju Grada Rijeke u projektu USUD-podizanje standarda studenata u području kulture. Naime, Odjel za kulturu Grada Rijeke i Sveučilište u Rijeci zajednički su pokrenuli projekt USUD – Podizanje standarda studenata u području kulture, kao nastavak projekta “Kultivator” i projekta Sveučilišta “Rijeka – grad u kojem vrijedi studirati”. Projekt je odobren u okviru programa EU Mladi na djelu, podakcija: Sastanci mladih i osoba odgovornih za politiku prema mladima. Za provođenje projekta odobrena su sredstva u iznosu od 10.934,06 eura. Sveukupna odobrena vrijednost projekta je 14.578,75 eura. Novčana sredstva koje je Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu, dužan osigurati iznose 2.690,94 eura. Sve aktivnosti u okviru projekta provest će se u Rijeci u razdoblju od listopada do prosinca 2012. godine.

Među ostalim Šarar je izvijestio da će u sklopu Rezidencijalnog programa Kamov, a na prijedlog Udruge SIZ, od 1. do 31. listopada ove godine u Rijeci boraviti vizualni umjetnici Sasha Huner i Petri Saariko. Naime, tijekom 2010.- 2011. umjetnici su započeli projekt nazvan Remedies – Lijekovi. Projekt je započet tijekom njihovog rezidencijalnog boravka u Botkyrka Rezidenciji u Švedskoj. Namjera je tada bila nastaviti rad na drugim rezidencijama u smislu da se formira arhiva prikupljenih podataka. Tijekom svibnja ove godine boravili su u Rezidenciji Trømso u Norveškoj, a nakon toga planiraju rad nastaviti u riječkoj Rezidenciji. Sadržaj projekta koncipiran je na kulturološkim, povijesnim, etnološkim i ostalim različitim aspektima lijekova, liječenja te povezanosti mentalnog i tjelesnog u čovjeku.

U sklopu Rezidencijalnog programa Kamov prihvaćen je i program boravka Tomislava Markovića, od 1. studenoga do 1. prosinca ove godine, predložen od strane tvrtke Jesenski i Turk d.o.o. Jednako tako u toj će rezidenciji od 1. do 31. srpnja 2013. godine, na prijedlog pazinskog Pučkog otvorenog učilišta, boraviti i književnik Alen Bešić.

79. gradonačelnikov kolegij kolovoz 2012.

Novi start-up poduzetnički inkubator
Među ostalim utvrđen je i prijedlog zaključka o korištenju poslovnog prostora za novi start-up poduzetnički inkubator. Odjel gradske uprave za poduzetništvo preuzet će poslovne prostore na adresi Ružićeva 14/I površine 134 m2 i Ružićeva 14/II površine 133 m2 na upravljanje, radi osnivanja poduzetničkog start-up inkubatora. Novi inkubator pokreće se sa svrhom jačanja kulture poduzetništva među mladima i većem samozapošljavanju mlađe populacije. Mladima bi, uz povoljne uvjete najma i savjetodavnu podršku, nudio priliku za ulazak u poduzetnički sektor i otvaranje novih radnih mjesta.

Poslovni prostor ex Magme uskoro ponovno na licitaciji
Govoreći o korištenju poslovnih prostora gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao da će sljedći natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora biti objavljen početkom rujna 2012. god, a među ostalim predmet natječaja bit će i prostor bivše Magme na adresi Korzo 7 namijenjen trgovini, za koji će uvjeti sada biti blaži. Prostor od 1.283 četvorna metra namijenjen je prodaji odjeće obuće, modnih dodataka, sunčanih naočala, kozmetičkih i toaletnih proizvoda koja, po novom kriteriju, ne mora biti brendirana. Obersnel je podsjetio da je taj prostor već tri puta bio na licitaciji, pa ovaj put jedan od uvjeta za budućeg zakupca neće biti zapošljavanje bivših djelatnika Magme koji će svoja potraživanja morati naplatiti u stečajnom postupku. Tek u neformalnom razgovoru s budućim zakupcem, dodao je gradonačelnik, može se razgovarati o mogućnosti zapošljavanja bar dijela zaposlenika ex Magme, dok će novi zakupac biti u obvezi podmiriti 2,5 milijuna kuna duga Magme.

Skip to content