Ocjenjujući kako je šest gradskih ustanova u kulturi, dva kazališta, dva muzeja, Gradska knjižnica i Art-kino s različitim stupnjem uspješnosti uspjelo u privlačenju broja korisnika, kao najboljeg pokazatelja prepoznatljivosti njihova rada, riječki gradonačelnik Vojko Obersnel uputio Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje pripremljeno skupno izvješće o radu ustanova u kulturi Grada Rijeke za 2014. godinu.

Izvješća ustanova u kulturi

Rad ustanova u kulturi Grada Rijeke u 2014. godini predstavili su ravnateljica Gradske knjižnice Rijeka Gorana Tuškan-Mihočić, ravnatelj Muzeja grada Rijeke Ervin Dubrović, ravnatelj Muzeja moderne i suvremene umjetnosti Slaven Tolj, ravnateljica Art-kina Slobodanka Mišković, ravnateljica Gradskog kazališta lutaka Rijeka Zrinka Kolak-Fabijan te kazališni dramaturg i ravnatelj Opere Marin Blažević u ime HNK-a Ivana pl. Zajca Rijeka, koji se osvrnuo na rad kazališta koje pod novom upravom posluje od 1. rujna 2014. godine. Izvješća pokazuju kako su sve ustanove uspjele sa smanjenim sredstvima kao posljedicom teške gospodarske krize ostvariti niz zanimljivih programa.

Što se tiče financijske strane poslovanja, sve ustanove osim HNK Ivana pl. Zajca djelovale su u okvirima planiranog proračuna. Kako je kazao dramaturg Blažević, kod preuzimanja upravljanja Kazalištem, nova uprava naišla je na gubitak od 4,2 milijuna kuna, a zbog problema u radu protekle uprave, financijsko poslovanje najprije je kontrolirala interna revizija Grada Rijeke, a potom i proračunski nadzor Ministarstva financija, čije preliminarno izvješće još nije spremno za objavu javnosti, budući da se trenutna Uprava kazališta mora očitovati na njega.
“U iznalaženju različitih modela saniranja gubitka naišli smo na iznimnu podršku Odjela za kulturu Grada Rijeke i samog gradonačelnika Obersnela. Do kraja kazališne sezone predat ćemo i konačni izvještaj o tome koliko smo uspjeli u sanaciji gubitaka, no mogu reći kako bi, da nismo morali pokrivati gubitak, kazalište poslovalo s oko pola milijuna kuna dobitka,” kazao je dramaturg Blažević.

47_ gradonacenikov kolegij 2

“Poslovanjem ustanova u kulturi u 2014. godini načelno možemo biti zadovoljni, uz izuzetak problema s kojima se susreće HNK Ivana pl. Zajca. Grad Rijeka će nastojati pomoći u sanaciji gubitaka i osiguravanju normalnog funkcioniranja Kazališta, a odgovor na to koji su razlozi nastanka gubitaka, dat će proračunski nadzor Ministarstva financija,” kazao je gradonačelnik Obersnel.

Govoreći o unapređenju rada ustanova u kulturi, na temelju dobivenih podataka, gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako će, pored gradskog proračuna, sve ustanove morati u budućnosti pronaći dodatne izvore financiranja, i to ne zato što Grad Rijeka ne želi podupirati njihov rad, već zbog manjka sredstva u proračunu uzrokovanog dugotrajnom financijskom krizom.

Također, sve se ustanove susreću i s problemom neadekvatnih prostora za rad. Zbog gospodarske krize Grad Rijeka je morao promijeniti planove oko izgradnje novih zgrada Gradske knjižnice Rijeka i Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, no te dvije ustanove te Muzej grada Rijeke uskoro bi trebali naći smještaj unutar ex Benčića.
“Budući da je uređenje prostora ex Benčića prepoznato kao jedan od strateških državnih projekata u kulturi te uz otvorenu mogućnost povlačenja sredstava iz EU fondova, vjerujem da će do 2020. godine najveći dio prostornih problema s kojima se u svom radu susreću ustanove biti riješen,” kazao je gradonačelnik Obersnel.

Dodao je kako je HNK Ivana pl. Zajca dio svojih potreba za prostorom riješio korištenjem Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku, no radi se, kazao je, samo o privremenom rješenju.
“Dugoročno rješenje za kvalitetniji rad kazališta, ali i drugih predstavnika scenske umjetnosti, vidim u stavljanju u funkciju Teatra Fenice, no i kod uređenja tog prostora radi se o dugotrajnom procesu,” kazao je gradonačelnik Obersnel.

“Poslovanjem ustanova u kulturi u 2014. godini načelno možemo biti zadovoljni, uz izuzetak problema s kojima se susreće HNK Ivana pl. Zajca. Grad Rijeka će nastojati pomoći u sanaciji gubitaka i osiguravanju normalnog funkcioniranja Kazališta, a odgovor na to koji su razlozi nastanka gubitaka, dat će proračunski nadzor Ministarstva financija,” kazao je gradonačelnik Obersnel.

47_ gradonacenikov kolegij 3Govoreći o unapređenju rada ustanova u kulturi, na temelju dobivenih podataka, gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako će, pored gradskog proračuna, sve ustanove morati u budućnosti pronaći dodatne izvore financiranja, i to ne zato što Grad Rijeka ne želi podupirati njihov rad, već zbog manjka sredstva u proračunu uzrokovanog dugotrajnom financijskom krizom.

Također, sve se ustanove susreću i s problemom neadekvatnih prostora za rad. Zbog gospodarske krize Grad Rijeka je morao promijeniti planove oko izgradnje novih zgrada Gradske knjižnice Rijeka i Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, no te dvije ustanove te Muzej grada Rijeke uskoro bi trebali naći smještaj unutar ex Benčića.
“Budući da je uređenje prostora ex Benčića prepoznato kao jedan od strateških državnih projekata u kulturi te uz otvorenu mogućnost povlačenja sredstava iz EU fondova, vjerujem da će do 2020. godine najveći dio prostornih problema s kojima se u svom radu susreću ustanove biti riješen,” kazao je gradonačelnik Obersnel.

Dodao je kako je HNK Ivana pl. Zajca dio svojih potreba za prostorom riješio korištenjem Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku, no radi se, kazao je, samo o privremenom rješenju.
“Dugoročno rješenje za kvalitetniji rad kazališta, ali i drugih predstavnika scenske umjetnosti, vidim u stavljanju u funkciju Teatra Fenice, no i kod uređenja tog prostora radi se o dugotrajnom procesu,” kazao je gradonačelnik Obersnel.