U skladu sa usvojenim programima rada, financijskim planovima, te prijedlozima malih komunalnih akcija za 2016 godinu, 34 vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke provodila su tijekom 2016. godine brojne aktivnosti u cilju podizanja kvalitete i standarda življenja svojih sugrađana. Aktivnosti vijeća provode se u cilju zadovoljenja potreba građana u komunalnom opremanju kao i provođenju programa iz sfere društvenog života (programi kulture, sporta, brige o djeci, ekologije, zdravstva…). Pregled aktivnosti sadržan je u Izvješću o radu vijeća mjesnih odbora, prihvaćenom na 4. Gradonačelnikovom kolegiju.

Brojne aktivnosti za Riječane svih generacija

Vijeća su samostalna u predlaganju svojih programskih aktivnosti koje izrađuju temeljem uputa Odjela za gradsku samoupravu i upravu. U predlaganju aktivnosti vijeća se vode interesima svojih sugrađana. Za realizaciju svojih programskih aktivnosti vijeća mjesnih odbora koristila su sredstva Proračuna Grada Rijeke i donacija fizičkih i pravnih osoba u ukupnom iznosu od 779.170,99 kn.

Ukupno je realizirano oko 200 programskih aktivnosti koje sadržajno imaju čitav niz najrazličitijih događanja i to: 120 na području zdravstva i socijalne skrbi (akcije mjerenja tlaka i šećera u krvi, darivanja krvi, razna predavanja o zdravlju i sl., Solidarnost na djelu, i sl.),  230 na području kulture (od čakavskih večeri poezije, nastupa kulturno umjetničkih društava i udruga, kulturno zabavnih programa, promocija knjiga, filmova, dramskih priredbi i igrokaza, koncerti, izložbe, a sve u suradnji s brojnim umjetnicima – slikarima, piscima, vokalnim skupinama, solistima, glumcima. 18 vijeća mjesnih odbora odlučilo se za aktivnost “Birajmo naj okućnicu, balkon, prozor”, 14 mjesnih odbora provelo je 19 ekoloških  akcija i 5 akcija čišćenja, a 5 vijeća mjesnih odbora izdalo je 7 biltena – informativnih glasila.

Održano je oko 80 turnira u 13 sportskih disciplina na kojima je učestvovalo i/ili pratilo program oko 2300 naših sugrađana. Aktivnosti su provedene u suradnji sa sportskim klubovima, školama i vrtićima. Iz područja brige o djeci provedeno je oko 140 događanja u suradnji sa vrtićima, te osnovnim i srednjim školama, a samo u prosincu,  mjesecu radosti za najmlađe održane upriličen je doček Djeda Božićnjaka ili Svetog Nikole u sva 34 mjesna odbora, a poklon je dobilo 3550 djece najmlađe dobi. Doprinos vizualnom identitetu grada unutar akcije “Birajmo naj okućnicu, balkon, prozor” dalo je oko 235 naših sugrađana.

Dan mjesnog odbora, Dan starijih osoba, Majčin dan, Dan žena, Dan oslobođenja Rijeke, Dan nezavisnosti, Likovna radionica za odrasle, Veseli Uskrs, Božićni koncert, Gljive moga kraja, Dani ruža, U ritmu plesa, RiBarska noć, Ex tempore samo su neki od naziva programskih aktivnosti koja se provode u mjesnim odborima za naše sugrađane, one male, one srednje i starije životne dobi.

Za male komunalne akcije izdvojeno 12,4 milijuna kuna

Za realizaciju zahvata po programu malih komunalnih akcija  utrošeno je 12.402.067,60 kn. Prema Izvješću o realizaciji Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u razdoblju siječanj – prosinac 2016. godine realiziran je 261 zahvat prenijet iz prethodne godine, što uz 362 zahvata po planu za tekuću godinu, iznosi ukupno 623 zahvata koja su realizirana u 2016. godini. Dio komunalnih prioriteta usvojenih za 2016. godinu realizirat će se kao prijelazni radovi u 2017. godini.

Malim komunalnim akcijama na području mjesnog odbora izgrađuju se i obnavljaju dječja igrališta, rade se nogostupi, kolnici, zaštitne ograde, uređuju se zelene površine, uređuju se javne površine, dijelovi naselja, parkirališta, uvodi se javna rasvjeta, postavljaju se autobusne čekaonice, rješavaju se pitanja oborinske odvodnje i sl.

Razne inicijative vijeća vezane su za rješavanje problema plinofikacije, elektroopskrbe, kanalizacije, uređenja pojedinih dijelova naselja, rješavanje prometne problematike (manjak parkirnih mjesta, prometni čepovi), pitanja vezana za nečistoću, zagađenje, deponije. Ekološkim akcijama nastoje se pojedini dijelovi naselja ili nastali deponiji očistiti i  prokrčiti, te utjecati na podizanje ekološke svijesti naših sugrađana. Redovnim mjesečnim obilascima terena od strane tajnika mjesnih odbora, članova pododbora za komunalna pitanja pri mjesnim odborima i samih članova vijeća mjesnih odbora sagledava se stanje komunalnog nereda i oštećenja objekata komunalne infrastrukture. U suradnji sa Direkcijom komunalnog redarstva rješavanje prijava  ovakve vrste  je vrlo visoka, oko 90 %. Riječkim programom lokalnog partnerstva pokušava se riješiti ili nadograditi rješavanje određene potrebe izgradnje ili obnove nekog od objekata komunalne infrastrukture.

Transparentnost rada vijeća mjesnih odbora

Zbirno Izvješće o radu 34 vijeća mjesnih odbora predstavlja rezime pojedinačnih Izvješća o radu vijeća koja se mogu pogledati na web stranici pojedinog mjesnog odbora na linku Akti Vijeća/ Programi rada i Izvješća o radu VMO.

Osim objavom izvješća, transparentnost rada vijeća mjesnih odbora postiže se i objavom zapisnika sjednica, obavijesti, najava događaja, izvještaja o provedenim aktivnostima, biltena i sl. unutar službenog portala Grada Rijeke te multimedijskog portala Moja Rijeka. Lokalni mediji (Novi list, Kanal Ri, Ri TV, La voce del popolo…) također prate najave i događanja pojedinih aktivnosti određenog vijeća.

Vrata mjesnih odbora otvorena za sve građane

Daljnji rad i razvoj mjesne samouprave, odnosno vijeća, uvelike ovisi o angažmanu volontera. Ovim putem zahvaljujemo svim dosadašnjim volonterima, donatorima i suradnicima bez kojih rad vijeća ne bi bio moguć, niti zamisliv te ujedno pozivamo naše sugrađane, da se i ubuduće uključe u rad vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke. Nove ideje i prijedloge kao i pomoć u njihovoj realizaciji rado ćemo prihvatiti, a vrata mjesnih odbora otvorena su za sve generacije naših sugrađana.

Direkcija za mjesnu samoupravu zahvaljuje se svim predsjednicima vijeća mjesnih odbora, njihovim zamjenicima kao i članovima vijeća na iskazanom trudu i doprinosu u razvoju mjesne samouprave u tijeku 2016. godine, uz želju za uspješnim nastavkom rada i dobrom suradnjom sa svim strukturama s kojima surađuju u rješavanju problema i potreba svojih sugrađana u cilju podizanja kvalitete življenja na području njihovih mjesnih odbora, a time i grada Rijeke u cjelini.