Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, u sklopu projekta „RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama“ objavljuje Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi u osnovnim školama.

Projekt „RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama“ koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V.“ temeljem poziva UP.03.2.1.07. Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Tko su pomoćnici u nastavi?

Pomoćnik u nastavi pruža potporu za učenike s teškoćama u razvoju, a koji su na temelju rješenja o primjerenom programu obrazovanja integrirani u redovni sustav osnovnoškolskog obrazovanja u školama čiji je osnivač Grad Rijeka ili pohađaju posebnu odgojno-obrazovnu ustanovu čiji je osnivač Grad Rijeka.

Pomoćnik je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima.

Poslovi pomoćnika su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

Tko se može prijaviti za pomoćnika u nastavi?

Prijaviti se mogu osobe koje imaju minimalno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje te protiv kojih nije pokrenut kazneni postupak.

Kandidati moraju imati ili završen program edukacije za poslovne pomoćnika u minimalnom trajanju od 20 sati ili se obvezati da će ga završiti prije početka rada.

Kome se podnose prijave?

Prijave se podnose preporučenom poštanskom pošiljkom na sljedeću adresu: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, Trpimirova 2, 51000 Rijeka, s napomenom Prijava za pomoćnike u nastavi.
Prijave se mogu podnijeti i osobno u Pisarnicu Grada Rijeke na adresi Trpimirova 2, 51000 Rijeka.

Do kada se podnose prijave?

Rok za podnošenje prijave je 10. veljače 2023. godine.

Od kada do kada će trajati izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi?

S odabranim pomoćnicima sklopit će se ugovori o radu u trajanju do 21. lipnja 2023. godine kojima će se definirati međusobna prava i obaveze.

Kome se mogu obratiti za više informacija?

Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 051/209-572 ili na e-mail adresu skolstvo@rijeka.hr.

Europski socijalni fond