Društvo Rijeka 2020 raspisalo je Javni poziv za programe u okviru službenog kulturnog i umjetničkog programa projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture.

Što se želi postići ovim javnim pozivom?

S ciljem dodatnog obogaćivanja kulturnog i umjetničkog programa Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture, trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. raspisuje javni poziv za predlaganje cjelovito osmišljenih programa u okviru službenog kulturnog i umjetničkog programa Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture koji će se realizirati u razdoblju od 1. veljače 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine u gradu Rijeci i/ili na području Primorsko-goranske županije, uz mogućnost ekstenzije dijela programa, odnosno odvijanja dijela aktivnosti drugdje.

Očekuje se da prijavitelji mogu samostalno provesti program, od pripreme do produkcije i realizacije, uključivši i promidžbene aktivnosti, dok će RIJEKA 2020 doprinijeti vidljivosti i javnoj komunikaciji programa. Javna događanja u okviru prijavljenih programa koja će biti pravovremeno potvrđena i za koje će prijavitelj pravovremeno dostaviti tekstualne i vizualne materijale bit će objavljena u glavnoj Programskoj knjizi Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture. Ostala događanja bit će objavljena na web stranicama i u različitim drugim promotivnim materijalima.

Koji programi se mogu prijaviti?

Na ovaj poziv mogu se prijaviti isključivo programi čiji su dominantni sadržaji javna kulturna i umjetnička događanja. Ostale aktivnosti poput produkcije umjetničkih radova, izdavanja knjiga i publikacija, radionice i slično mogu biti dio ukupnog programa samo u slučaju kada su potrebni i/ili sadržajno i konceptualno vezani za javna događanja.

Putem ovog poziva može se ostvariti potpora u dvije kategorije:

 1. SUFINANCIRANJE
  Ovim se pozivom osiguravaju sredstva za dodatni kulturni i umjetnički program Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture u skladu s raspoloživim proračunskim sredstvima za 2020. godinu. Prijavitelji programa su obvezni osigurati dio sredstava iz drugih izvora i/ili iz vlastitih sredstava, a kao ulaganje prijavitelja mogu biti priznati i doprinosi u naravi (primjerice volonterski rad, korištenje prostora prijavitelja ili partnera i slično).U kategoriji 1: SUFINANCIRANJE ovim pozivom su određene specifične vrste programa i aktivnosti koji se mogu prijaviti.S obzirom na opseg, kompleksnost i produkcijsku zahtjevnost programa, oni se mogu prijaviti u jedan od 5 razreda sufinanciranja:

  1. od 20.000 do 39.999 kn
  2. od 40.000 do 69.999 kn
  3. od 70.000 do 99.999 kn
  4. od 100.000 do 149.999 kn
  5. od 150.000 do 200.000 kn

  Sufinanciranje mogu ostvariti samo programi posebno oblikovani za program Europske prijestolnice kulture, kao što su nove manifestacije i festivali, predstavljanja novih umjetnički produkcija ili radova i slično. Moguće je prijaviti i programe unutar postojećih manifestacija i festivala, ali isključivo ako su oni konceptualno i programski jasno izdvojeni iz uobičajenog programa, odnosno ako je razvidno da se radi o specijalnom i dodatnom programu manifestacije odnosno festivala.

  Prijavljeni programi bit će razmatrani prema kvalitativnim kriterijima, a posebna će se pažnja usmjeriti na odnos opsega, kvalitete i atraktivnosti sadržaja s jedne strane i zatraženog iznosa sufinanciranja s druge.

  Indikativni proračun za ovaj javni poziv iznosi 1.500.000 kuna, a sredstva su planirana u projekciji proračuna i raspoloživa u 2020. godini, s tim da sva sredstva ne moraju biti dodijeljena.

  Na ovaj poziv ne mogu se prijaviti aktivnosti i programi koji se sufinanciraju u okviru javnih potreba u kulturi Grada Rijeke ili Ministarstva kulture RH te oni koji su već odabrani u program Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture i koji se već po toj osnovi sufinanciraju.

 2. OBILJEŽAVANJE
  Ovim se pozivom otvara mogućnost korištenje brenda „Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture“ za odabrane programe, odnosno uključivanja u službeni kulturni i umjetnički program EPK, za programe koji ne trebaju dodatnu financijsku potporu. Programi prijavljeni u ovoj kategoriji trebaju zadovoljiti samo neke od kriterija propisanih za prvu kategoriju.U ovoj kategoriji moguće je prijaviti postojeće manifestacije, festivale i druge programe, ukoliko su oni u skladu s propisanim kriterijima te neovisno o načinu i izvorima njihovog financiranja.

Tko ima pravo podnošenja prijave?

U kategoriji 1. SUFINANCIRANJE prijavitelji mogu biti pravne i fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj, dok partneri mogu biti pravne i fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem u zemlji i inozemstvu.

U kategoriji 2. OBILJEŽAVANJE prijavitelji mogu biti pravne i fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem u zemlji i inozemstvu.

Kako se podnose prijave?

Prijava se sastoji od:

 1. prijavnog obrasca koji se ispunjava na web stranici,
 2. opisa programa i ostalih pripadajućih obveznih priloga (te eventualno dodatnih priloga) koji se prilažu uz prijavni obrazac.

Program se može prijaviti isključivo elektroničkim putem putem prijavnog obrasca uz koji se prilažu pripadajući dokumenti putem web stranice društva Rijeka 2020.

Do kada se mogu podnijeti prijave?

Rok za predaju prijave je 11. travnja 2019.

Gdje se mogu dobiti dodatne informacije?

Sva pitanja vezana uz javni poziv mogu se postaviti isključivo putem elektroničke pošte na prijave.programa@rijeka2020.eu najkasnije do 3 dana prije roka za predaju prijave, odnosno najkasnije 9. travnja 2019.

Na pitanja zaprimljena nakon navedenog roka neće se odgovarati. U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih prijavitelja RIJEKA 2020 d.o.o. neće davati savjete i prethodna mišljenja vezana uz konkretne programe i prijavitelje.

Prijavitelji će na postavljena pitanja o javnom pozivu u najkraćem mogućem roku dobiti odgovor na adresu s koje je upućeno pitanje, a sva pitanja i odgovori bit će objavljeni na mrežnim stranicama društva Rijeka 2020.

Tko vrednuje podnesene prijedloge programa?

Odluku o odabiru programa prijavljenima na ovaj javni poziv donosi RIJEKA 2020 d.o.o. na temelju prijedloga Programske komisije koja donosi konačnu listu odabranih programa. Za programe iz kategorije 1. SUFINANCIRANJE konačna lista odabranih programa sadrži i prijedlog iznosa sufinanciranja.

Odluka o odabranim programima objavit će se na web stranici društva Rijeka 2020. Prijavitelji programa neće se na drugi način obavještavati u pisanom obliku o neprihvaćanju predloženog programa.