Gradskom vijeću s gradonačelnikovog kolegija poslan je prijedlog odluke o davanju suglasnosti KD Vodovod i kanalizacija za podizanje 134,6 milijuna kredita, potrebnih za financiranje vlastitog udjela u 1,76 milijardi kuna vrijednom EU projektu.

Radi se o projektu „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“, koji obuhvaća radove na optimizaciji i proširenju postojećeg sustava odvodnje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sa II. stupnjem pročišćavanja i većim kapacitetom. Proširenje sustava odvodnje otpadnih voda izvest će se na dijelovima Rijeke te Kastva, Viškova, Čavala i Jelenja gdje sustav nije izgrađen ili je nedovoljno izgrađen s ciljem povećanja broja kućanstava priključenih na sustav javne odvodnje, a sve u dužini 217,50 kilometara sa 126 crpnih stanica. Također, u sklopu radova zamijenit će se 99,5 km postojećih vodoopskrbnih cjevovoda.

Prema izračunu iz studijske dokumentacije, od ukupnog troška ulaganja koje iznosi 1.761.563.000 kuna, 71,33% odnosno 1.256.548.000 kuna će se financirati bespovratnim sredstvima EU-a, a preostali će se dio od 28,67%, odnosno 505.015.000 kuna sufinancirati nacionalnim sredstvima (Republika Hrvatska putem Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatske vode i KD vodovod i kanalizacija). Tako će putem KD Vodovod i kanalizacija biti financirano oko 7,65% ukupnog iznosa, odnosno 134.687.000 kuna. Sredstava se planiraju namaknuti putem kredita, koji će se otplaćivati iz naknade za razvoj općina i gradova uključenih u projekt. Najpovoljnije uvjete za kreditiranje, s troškovima kredita oko 32 milijuna kuna, ponudila je Erste banka, kao jedna od banaka putem koje Hrvatska banka za obnovu i razvitak vrši kreditiranje po programu Infrastruktura.

S obzirom na to da je KD Vodovod i kanalizacija komunalno društvo u vlasništvu Grada Rijeke i drugih općina i gradova iz riječkog prstena, kako bi moglo podići tako vrijedan kredit, mora dobiti suglasnost Gradskog vijeća. Suglasnost za zaduženje neće povećati stopu zaduženosti Grada Rijeke. Naime, stopa zaduženosti bi se povećala samo da je KD Vodovodi i kanalizacija u prethodnoj godini iskazalo gubitak poslovanja, no komunalno je društvo u 2017. godini poslovalo s pozitivnim rezultatom.

Na kolegiju o radovima vrijednim 1,76 milijardi kuna

Na kolegiju o radovima vrijednim 1,76 milijardi kuna

Radovi na kanalizacijskoj i vodovodnoj mreži počinju krajem 2018. godine

Kako je kazala pročelnica Odjela za komunalni sustav Irena Miličević, prije 10-ak dana stiglo je odobrenje projekta od strane Europske unije, slijedi potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te ugovora o sufinanciranju dijela domaće komponente, kao i sporazuma između općina i gradova, suvlasnika KD Vodovod i kanalizacija, o načinu otplate kredita. Jučer su otvorena prva tri savjetovanja s gospodarskim subjektima za tri postupka javne nabave, krajem srpnja bit će objavljeno savjetovanje za osam nabava vezanih uz izgradnju mreže, a krajem kolovoza i za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Do kraja rujna očekuje se i objava tendera za izvođača radova na mreži, a 15-ak dana kasnije i za radove na uređaju za pročišćavanje. Ne bude li žalbi, radovi bi mogli započeti do kraja 2018. godine, s time da se bi radovi mogli trajati tri do četiri godine.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel istaknuo je kako se radi ne samo o najvećem projektu u vodno-komunalnu infrastrukturu na području Hrvatske, već i jednom od najvećih EU projekata u našoj zemlji, koji će omogućiti ne samo kvalitetniji sustav odvodnje i vodoopskrbe, već i izgradnju novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koji će imati i mogućnost biološkog pročišćavanja. Završetkom projekta, koji – naglasio je gradonačelnik Obersnel – nema veze s Riječkom urbanom aglomeracijom i financiranjem putem ITU mehanizma – povećat će se stupanj zaštite izvorišta pitke vode, ali i smanjiti zagađenje mora.

Najesen početak radova u Krešimirovoj ulici

„Moramo biti svjesni da se radi o više od 200 kilometara kanalizacijske i 100 kilometara vodovodne mreže, što znači da će već dio grada, većinom u rubnim dijelovima, biti poprilično raskopan. No, kao rezultat ćemo dobiti sigurnu kanalizacijsku mrežu i opskrbu vodom za dugi period,“ kazao je gradonačelnik Obersnel, dodavši kako će se izvoditi i radovi u centru grada.

Tako bi najesen trebali započeti radovi vezani uz izgradnju glavnog kolektora s uključenom obnovom asfaltnog sloja u Krešimirovoj ulici, koji bi trebali biti gotovi do kraja 2019. godine. Radovi će se odvijati i u Adamićevoj ulici, a kako se ne bi odvijali istodobno na dvije važne gradske prometnice te kako se radovi ne bi odvijali u centru grada tijekom 2020. godine, kada će Rijeka biti Europska prijestolnica kulture, na toj će prometnici radovi započeti 2021. godine.

„Radovi vrijedni 1,76 milijarde kuna bit će dobra prilika za osiguravanje poslova za brojne građevinske i monterske tvrtke te dobavljače opreme, za koje se nadamo da će većinom biti iz Hrvatske i našeg kraja, što će konačno pokazati i natječaji javne nabave,“ kazao je gradonačelnik Obersnel.

Gradskom vijeću poslane izmjene odluka vezane uz nagrađivanje mentora i stipendije za deficitarna zanimanja

Gradskom vijeću poslane izmjene odluka vezane uz nagrađivanje mentora i stipendije za deficitarna zanimanja

Predloženo uvođenje novčanih nagrada za nastavnike-mentore

Gradskom vijeću upućene su izmjene Odluke o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama, kojom se predlaže uvođenje godišnjih nagrada mentorima čiji učenik ostvari jedno od prva tri mjesta na međunarodnoj razini natjecanja, susreta i smotri sa najmanje pet država učesnika te državnoj razini natjecanja, susreta i smotri. Tako će mentori osvojeno prvo mjesto biti nagrađeni s 1.500 kuna, za osvojeno drugo mjesto s 1.000,00 kuna, a za treće s 500 kuna. Uspješnim učenicima dodjeljivat će se plakete i prigodni pokloni.

Prema riječima pročelnice Odjela za odgoj i školstvo Sande Sušanj, ovim prijedlogom želi se dati podrška nastavnicima koji za svoj posao, kojim udaraju temelje društva, ne primaju adekvatnu financijsku naknadu.

Prije upućivanja na raspravu Gradskom vijeću, odluka je bila na javnom savjetovanju, tijekom kojeg je pristigla jedna primjedba roditelja kojom se predlaže uvođenje novčanih nagrada i za učenike. Primjedba nije prihvaćena, budući da Odjel za odgoj i školstvo smatra kako maloljetne učenike ne bi trebalo novčano nagrađivati. Smatraju kako u njihovoj dobi novčana nagrada ne bi trebao biti motiv za postignuće, jer bi to predstavljalo plaćanje za uloženi trud učenika, već učenike treba poticati da ih vodi unutarnja motivacija.

„Grad Rijeka odredio se da dodatno potiče izvrsnost kroz financiranje provođenja raznih programa s darovitim učenicima te stipendiranje darovitih učenika (3.i 4. razreda srednje škole) i studenata, gdje je jedna od četiri kategorije upravo i bodovanje priznatih postignuća na natjecanjima, priznatih radova i nagrada,“ stoji u obrazloženju odluke.

Stipendistima u deficitarnim zanimanjima u obveza zapošljavanja u gradskim ustanovama

Također, Gradskom vijeću upućene su izmjene Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke. Izmjenama se predlaže obveza studenata koji se obrazuju za defiticarna zanimanja, kojima se stipendije dodjeljuju na podataka prikupljenih od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i potreba u ustanovama Grada, nametanje obveze da na radu u gradskim ustanovama provede najmanje onoliko vremena koliko je primao stipendiju. Na ovaj način želi se doprinijeti rješavanju negativne situacije uzrokovane nedostatkom stručnih kadrova u ustanovama na području grada Rijeke.

Skip to content