Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2016. godini prema kojem je za područje Mjesnog odbora Gornji Zamet previđeno 673.000,00 kuna. Za koje prioritete su raspodređene sredstva i u kojem iznosu, možete pogledati u nastavku ovog članka.

Na temelju članka 6. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke, Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 22. prosinca 2015. godine donijelo je Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2016. godini.

Ovim Planom utvrđuje se raspodjela sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2016. godini, opseg radova i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Plana komunalnih prioriteta.

Za Mjesni odbor Gornji Zamet utvrđeni su komunalni prioriteti i visina potrebnih financijskih sredstava u iznosu od 673.000,00 kn za realizaciju u 2016. godini.

Lista komunalnih prioriteta nastala je na osnovu prijedloga VMO Gornji Zamet i po postupku usuglašavanja s Gradom Rijekom – Odjelom gradske uprave za komunalni sustav.

U priloženim dokumentima osim utvrđenih komunalnih prioriteta za 2016. godinu možete vidjeti i koji su bili prijedlozi VMO Gornji Zamet, razloge neuvrštavanja pojedinih prijedloga, kao i okvirni ortofoto pregled lokacija na koje su se neki prioriteti odnosili.

(RB)

Skip to content