Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel donio je 12. prosinca 2017. godine Zaključak kojim je utvrđena Konačna Lista prioriteta za davanje stanova u najam za razdoblje od 2018.-2021. godine. Lista se primjenjuje od 1. siječnja 2018. godine.

Na osnovu odredbe članka 18. Odluke o najmu stanova (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 12/11, 15/11 i 54/12) i Zaključka Gradonačelnika Grada Rijeke od 18. srpnja 2017. godine proveden je postupak prikupljanja zahtjeva za davanje stanova u vlasništvu Grada Rijeke u najam.

Povjerenstvo je provelo postupak za utvrđivanje Liste prioriteta za davanje stanova u najam, nakon čega su 14. studenog 2017. godine objavljeni prijedlozi Liste prioriteta za davanje stanova u najam, Liste podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbijeni i Liste podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbačeni.

Podnositelji zahtjeva imali su pravo podnijeti prigovor na utvrđeni redoslijed i obavljeno bodovanje na prijedlogu Liste prioriteta za davanje stanova u najam, Liste podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbijeni i Liste podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbačeni.

Konačna lista prioriteta za davanje stanova u najam

Gradonačelnik je Zaključkom donijetim 12. prosinca 2017. godine odlučio o podnijetim prigovorima i utvrdio Konačnu Listu prioriteta za davanje stanova u najam za razdoblje od 2018.-2021. godine koja se objavljuje na:

→ Oglasnoj ploči Grada Rijeke, Titov trg 3, prizemlje,
→ Oglasnoj ploči Centra za socijalnu skrb Rijeka, Laginjina 11/A
→ WEB stranici Grada Rijeke 

Konačna Lista prioriteta za davanje stanova u najam za razdoblje od 2018.-2021. godine primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.

Lista podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbijeni i Lista podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbačeni

Kako je proveden postupak

Grad Rijeka je na osnovu odredbe članka 18. Odluke o najmu stanova (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 12/11, 15/11 i 54/12) i Zaključka Gradonačelnika grada Rijeke od 18. srpnja 2017. godine dana 20. kolovoza 2017. godine objavio Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u vlasništvu Grada Rijeke u najam.

Javni poziv objavljen je na oglasnoj ploči Grada Rijeke, Titov trg 3 (prizemno), na oglasnoj ploči Centra za socijalnu skrb Rijeka, Laginjina 11/A (prizemno) i na web stranici Grada Rijeke, a u “Novom listu” objavljena je obavijest o objavljivanju Javnog poziva.

Zahtjevi su prikupljani u razdoblju od 4. rujna do zaključno 29. rujna 2017. godine, te je zaprimljeno ukupno 763 zahtjeva, od čega je 93 zahtjeva odbijeno, a 2 su odbačena.

 

Skip to content