U Rijeci je potpisan Ugovor o kreditu vrijednom pet milijuna kuna za izgradnju četvrtog kata na Psihijatrijskoj bolnici Lopača, čime će ta ustanova dobiti 15 novih, suvremeno opremljenih soba te lift za cijelu zgradu.

Novi prostori prvenstveno će biti namijenjeni mlađim pacijentima, a na četvrtom katu planiramo urediti i prostoriju za internet, sobu za učenje i pripremanje ispita, jer se u ustanovi liječi i petnaestak ovisnika, među kojima ima i studenata, te prostoriju za grupnu psihoterapiju.

Smjernicama Poglavarstva Grada Rijeke za 2004. godinu, nadogradnja kata na Psihijatrijskoj bolnici Lopača, utvrđena je kao investicijski prioritet ulaganja u objekte zdravstva na riječkom području. Taj će se kapitalni projekt financirati kreditom koji podiže Psihijatrijska bolnica Lopača, uz suglasnost Grada Rijeke, kao osnivača i vlasnika te zdravstvene ustanove. U postupku javne nabave, za kredit vrijedan 5 milijuna kuna, izabrana je Zagrebačka banka. Rok otplate kredita je 4 godine, uz poček od 1 godine.

Ugovor o kreditu su u nazočnosti gradonačelnika Grada Rijeke, mr. sc Vojka Obersnela, potpisali ravnateljica Psihijatrijske bolnice “Lopača” dr. Mirjana Vulin i direktorica Poslovnog centra Istra i Primorje Zagrebačke banke, gospođa Gordana Žulj.

Postupak odabira izvođača radova je okončan, te će uskoro biti potpisan ugovor, a za desetak dana očekujemo početak građevinskih radova, koji bi, prema ponudi, trebali biti završeni za 150 dana. Ovom investicijom kapicitet bolnice proširit će do kraja ove godine se za četrdesetak novih kreveta.

Temeljem zaključka Gradskoga vijeća Grad Rijeka je od 1. veljače 1994. godine preuzeo prava i obveze osnivača nad Psihjatrijskom bolnicom Lopača, a time i financiranje dijela troškova liječenja za određeni broj bolesnika, dok je ostali dio do punog kapaciteta (oko 155 kreveta) ponuđen na tržištu.

Godine 2000. Grad Rijeka je stvarno dobio osnivačka prava, a ustanova je registrirana kao zdravstvena izvan mreže zdravstvenih ustanova (nema ugovor s HZZO-om). Psihijatrijska bolnica Lopača je jedina bolnica u Hrvatskoj kojoj je osnivač Grad i koja se financira na tržištu.

U bolnici se liječe psihijatrijski bolesnici s područja cijele Hrvatske, a trenutno ih ima 110 iz Primorsko-goranske županije, 17 iz Istarske, 23 ih je iz Dalmacije, te ukupno 6 iz Zagrebačke i Osječko baranjske županije. Najviše ima shizofrenih bolesnika, zatim depresivnih, organskih poremećaja, a značajan je broj ovisnika, kako o alkoholu tako i o opojnim sredstvima. Ova se bolnica jedina u Hrvatskoj bavi liječenjem ovisnika po sveukupnom programu. Grad Rijeka iz sredstava namijenjenih socijalnom programu plaća liječenje za 30 bolesnika, što uključuje i 3 ovisnika po povoljnijem cenzusu u odnosu na ostale.

Bolnica je svih godina bila prekapacitirana, budući da je optimalni kapacitet 145 kreveta. To je ujedno bio i razlog za odluku o proširenju i nadogradnji kata na postojećem objektu.